Komandos paleidimas ir navigacija programos lange

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Assembly Copier komados paleidimas, vykdomas priklausomai nuo tikslų:

 

1.Rename - pervadinimo režimas. Pasirinktam gaminiui norima keisti failų vardus, iProperty laukų reikšmes.
2.Copy - kopijavimo režimas. Pasirinktą gaminį norima kopijuoti į nurodytą vietą diske.
3.Insert - įterpimo režimas. Pasirinktą subgaminį norima įterpti į konstruojamą gaminį.

 

 

hmtoggle_plus1 Rename - pervadinimo režimas

 

Rename regime open

 

Šis režimas gali būti paleistas tik tada, kuomet yra atidaryta Autodesk Inventor programa, tačiau nėra atvertas nei vienas dokumentas. Tokiu atveju gaminio kopijavimo komandoje (Assembly Copier) reikia pasirinkti norimą gaminį ir įvykdyti pervadinimo procedūrą. Kaip gaminio kopijavimo komanda (Assembly Copier) dirba pervadinimo režime detaliau skaitykite čia. Kita vertus, šitame režime esančią gaminio kopijavimo komandą galite panaudoti ir kopijavimo režime.

 

 

hmtoggle_plus1 Copy - kopijavimo režimas

 

Junginio kopijavimo komanda gali būti paleista tiek iš Autodesk Inventor aplinkos, tiek kaip ir atskira Windows programa.

 

Autodesk Inventor aplinkoje gaminio kopijavimo komanda (Assembly Copier) paleidžiama iš greitosios komandų prieigos įrankų juostos (Quick Access Toolbar).

 

Launch AC from Inventor

 

 

Tuomet gaminio kopijavimo programa (Assembly Copier) atverčia junginio failą, kuris tuo metu yra aktyvus Autodesk Inventor dokumentas.

 

Kitas būdas paleisti šią programą yra ją startuoti kaip savarankiškai veikiančią komandą. Tai atliekama paspaudus paleisties mygtuką "Assembly Copier", kuris yra jūsų kompiuterio darbastalyje.

 

Assmble Copier start from desktop

 

Tokiu būdu paleista programa neturi savyje jokio turinio ir jai reikia iš disko nurodyti, kokį Autodesk Inventor failą reikia atidaryti tam, kad būtų vykdomas jo kopijavimas.

 

 

hmtoggle_plus1 Insert - įterpimo režimas

 

Komanda pasiekiama 

 

Assembly –> Place Insert Copy

 

Gaminio kopijavimo komanda (Assembly Copier) gaminio įterpimo režime yra paleidžiamas iš komponetų įterpimo į junginį meniu. Jo veikimas ypatingas tuo, kad pasirinkto gaminio kopija yra įterpiama į jau konstruojamo junginio sudėtį. Įterpimo metu automatiškai parenkami pervadinimo vardai pagal hierarchijos medžio (Tree Counter) pervadinimo schemą, kuri taikoma File name ir Part Name laukams. Skaitliuko pradinė reikšmė yra nustatoma taip, kad įterpiamas gaminys įgija kodo numerį, kuris pratęsia esamamojo junginio numeraciją. Pavyzdžiui, sukūrėme virtuvės projektą (Kitchen), į kurį yra įtrauktos šešios spintelės:

 

Kitchen


Kitchen 00

Kitchen 01

Kitchen 02

Kitchen 03

Kitchen 04

Kitchen 05

Kitchen 06

 

Taigi įterpiant į tokį projektą, sakykim stalčiaus bloko prototipą, gaminio kopijavimo komanda (Assembly Copier) automatiškai skanuoja virtuvės projekto (Kitchen) junginį, suranda pirmą nesikartojančią laisvą vardo reikšmę (šiuo atveju Kitchen 07). Tomet stalčiaus bloko junginis automatiškai sunumeruojamas nuo minėto numerio ir yra įterpiamas į gaminį.

 

Vartotojas gali pritaikyti ir kitas savo pageidaujmas schemas. Kopijavimo vieta yra nustatoma automatiškai sukuriant subkatalogą, kuris randamas tame kataloge, kuriame yra konstruojamas junginys.

 


hmtoggle_plus1 Navigacija Assembly copier lange

 

Žemiau esančiame paveiksle pateikta gaminio kopijavimo programos (Assembly Copier) navigacija.

 

Assembly Copier langas

Assembly Copier langas

 

Programoje lange galima matyti šias komadas ir funkcines zonas:

 

1.Autodesk Inventor junginio failo (*.iam) atidarymo komanda.
2.Atidaryto junginio turinio atvaizdavimo langas.
3.Atidaryto junginio mazgų (Nodes) filtravimo pasirinkimų nustatymo zona.
4.Kopijavimo vietos ir pervadinimo būdų bei jų pasirinkimų nustatymo zona.
5.Kopijavimo/pervadinimo paleidimo komanda.
6.Kopijavimo pasirinkimų nustatymo lango atidarymas.
7.Pagalbos mygtukas.
8.Operacijų atšaukimo ir grąžinimo komandos.
9.Gaminio atvaizdavimo turinio lange keitimas. Galima perjunginėti tarp struktūrinio ir sąrašinio junginio atvaizdavimo.