Darbas ir navigacija specifikacijų generatoriaus lange

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda analizuoja gaminio modelį ir įvairių specifikacijų pavidalu automatiškai generuoja baldo gamybos užleidimui reikalingą informaciją. Be to, šia komanda galima vykdyti kelių specifikacijų apjungimą į vieną.

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> BOM –> BOM w4i_bom32

 

Komanda gali dirbti dvejais skirtingais režimais:

1.Informacijos nuskaitymas iš einamu momentu Autodesk Inventor aplinkoje atidaryto gaminio modelio.
2.Informacijos nuskaitymas iš anksčiau sugeneruoto W4I BOM failo.

 

Įvykus informacijos nuskaitymui atsidaro gaminio struktūrą atvaizduojanti naršyklė.

 

BOM Main Window new

 

 

1.Komandų eilutė:

W4I_Bom_MainView_OpenBom  - atidaro anksčiau išsaugotą specifikacijos tipo failą (*.wbom).

merge_bom2_16x16  - nurodyto diske specifikacijos failo turinį susieja su BOM generatoriaus lange esančiu turiniu.

save_bom16x16 - specifikacijos išsaugojimas atskirame (*.wbom) tipo faile.

W4I_Bom_MainView_ChooseColumns - BOM generatoriaus lange rodomų stulpelių konfigūravimas.

fill_header_data16x16 - specifikacijos antraštės redagavimas.

select_template16x16 - specifikacijos šablono parinkimas.

export_to_excel16x16 - specifikacijos išvedimas į MS Excel failą.


Link Output - junginiui, kuriam generuojama specifikacija, automatiškai sukuriama nuoroda į MS Excel specifikacijos failą.


Break Old Links - jeigu junginys jau turėjo nuorodą į anksčiau generuotą MS Excel specifikaciją, tai ji yra nutrinama, prieš užrašant naują nuorodą.


Break Links - komanda, kuri trina visas anksčiau turėtas nuorodas.

 

 

2.Structured Data - Kortelė su langu, kuriame atvaizduojama gaminio sudėtis.
3.Replace Cinfiguration - Kortelė su pakeitimų konfigūracijų valdymu.

 

Sekančiuose poskyriuose pateikiamas tik tų komandų aprašymas, kurių veikimas reikalauja detalesnio išaiškinimo:

Atvaizduojamos ekrane informacijos aprašymas

Atvaizduojamų stulpelių konfigūravimas

Specifikacijų apjungimas

Specifikacijos antraštės duomenys