Medžiagų kūrimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda paleidžia medžiagų redaktorių.

 

Komanda pasiekiama 

Komanda pasiekiama palečių redaktoriuje paspaudus mygtuką "Material Editor" Material editor call.

 

Material Editor

 

 

1.Medžiagos tipo arba spalvų grupės lygmuo.
2.Medžiagos arba spalvos įrašas.
3.Įrašo konstruktoriaus langas.

 

Woodwork for Inventor duomenų bazė pateikta kaip hierachinis dviejų pakopų medis, kurio pirmajame lygmenyje yra nusakomas medžiagos tipas, o antrajame parodomas pats medžiagos įrašas. Dešinėje pusėje rodomas medžiagos konstruktoriaus langas, kuriame atvaizduojami pasirinkto įrašo duomenys.

 

 

hmtoggle_plus1Medžiagos tipo arba spalvų parinkimo lygmuo

 

Visos Woodwork for Inventor medžiagos yra suskirstytos į šiuos tipus:

 

Užpildo medžiagos:

Masyvai (Solid)

Plokštės (Board)

Laminuotos plokštės (Laminated Board)

Daugiasluoksnės plokštės (Multilayer Board)

Stalviršiai (Desktop)

Strypai/Profiliai (Rod)

 

Dangos medžiagos:

Lukštai (Veneer)

Kantai (Edge Band)

Paint (Dažai)

 

 

Paskutinėje lygmenų eilutėje yra pateikta galimų padengimo spalvų grupė (Cover appearances), kurioje registruojamos visos spalvos, kurios gali būti susietos su medžiagos padengimu.

 

Spalvas, kurias galima registruoti kaip "medžiaga-spalva" paletės porą, turi:

 

1.Laminuotos plokštės.
2.Daugiasluoksnės plokštės.
3.Stalviršiai.
4.Lukštai.
5.Kantai.
6.Dažai.

 

Apie tai daugiau galite pasiskaistyti čia.

 

 

hmtoggle_plus1Medžiagos arba spalvos įrašas

 

Antrajame medžio struktūros lygmenyje yra pateikti įrašai, priklausantys išskleistąjai grupei. Atsistojus ant šio įrašo dešinėje lango pusėje matyti to įrašo konstruktorius. Jo forma priklauso nuo to, kokio tipo įrašas yra sudaromas arba redaguojamas.

 

Kiekvienas įrašas turi kontekstinį meniu, kuriuo valdomi įrašai. Jis yra pasiekiamas paspaudus dešinįjį pelės klavišą.

 

Material editor Item context menu

 

1.Medžio struktūros pilnas išskleidimas.
2.Medžio struktūros pilnas sutraukimas.
3.Naujo įrašo sukūrimas.
4.Įrašo kopijavimas.
5.Įrašo trynimas.

 

 

hmtoggle_plus1Užpildo medžiagų konstruktorius

 

Fill Material constructor

 

1.Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos kodas.
2.Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos pavadinimas.
3.Autodesk Inventor tipo medžiagų duomenų bazės parinkiklis.
4.Autodesk Inventor tipo medžiagų duomenų bazės įrašo pasirinkimo parinkiklis.
5.Tekstūros požymis, kuris yra svarbus optimalaus supjovimo opercijoje apibrėžiant medžiagą.
6.Medžiagos atvaizdas.

 

Visas Woodwork for Inventor medžiagų atvaizdavimo mechanizmas yra paremtas Autodesk Inventor medžiagų ir spalvų bibliotekomis. Woodwork for Inventor įskiepis yra pateikiamas kartu su savo duomenų baze (W4INV Material Library), kuri yra Autodesk Inventor aprašo (Asset) tipo duomenų bazė. Šalia to Woodwork for Inventor turi savo duomenų bazę, kurioje yra pateikti įrašai apie Woodwork for Inventor medžiagos charakteristikas. Be to, kiekviena užpildo medžiaga turi kreipinį į Autodesk Inventor aprašo (Asset) medžiagą (Material), o dangos medžiaga turi atitinkamą kreipinį į Autodesk Inventor aprašo (Asset) spalvą (Appearance). Vartotojas gali kurti savo Autodesk Inventor medžiagų/spalvų bibliotekas ir jas naudoti, kuriant įrašus savo Woodwork for Inventor duomenų bazėje.

 

Norėdami panaudoti nuosavą Autodesk Inventor medžiagų bazę, reikia šią bazę užregistruoti savo projekto faile (plačiau apie tai skaitykite čia). Tuomet Woodwork for Inventor medžiagų duomenų bazių parinkiklyje (žiūr. dialogo aprašymą) atsiras vartotojo sukurta ir lengvai pasirenkama bazė, kurios įrašus galima naudoti aprašant medžiagą arba spalvą.

 

 

hmtoggle_plus1Daugiasluoksnės plokštės konstruktorius

 

Multilayer board mat editor

 

Daugiasluoksnės plokštės konstruktorius skiriasi nuo įprasto užpildo medžiagos konstruktoriaus, nes ši medžiaga susideda iš kitų medžiagų. Apatinėje konstruktoriaus dalyje yra pateikta duomenų lentelė, kurioje matyti daugiasluoksnės plokštės sudėtis.

 

1.Stulpelyje pateikta pasirinkta medžiaga.
2.Stulpelyje pateikta pasirinkta spalva, jeigu medžiaga gali turėti kintamą spalvą.
3.Pateiktas sluoksnio storis. Dangos tipo medžiagai storis yra pasirenkamas iš tos medžiagos galimų storio variantų. Tuo tarpu užpildo medžiagai galima nurodyti bet kokį storį.

 

 

Sudarant daugiasluoksnę plokštę yra laikomasi šių taisyklių:

 

Daugiasluoksnę plokštę gali sudaryti tik šio tipo medžiagos:

Plokštės
Laminuotos plokštės (turi spalvą)
Lukštas (turi spalvą)
Dažai (turi spalvą)
Daugiasluoksnė plokštė negali būti sudaryta tik iš dangos tipo medžiagų.
Medžiaga su spalva gali būti įterpta tik viršutiniame ir apatiniame sluoksniuose.
Jeigu viršuje yra įterpta medžiaga su spalva, tai medžiaga su spalva privalo būti įterpta ir apačioje.
Visi sluoksniai turi storį, išskyrus vieną, kuris yra sudarytas iš užpildo medžiagos ir turi storį lygų 0. Jis vadinamas "plaukiojančio" storio sluoksniu. Tai reiškia, kad šio sluoksnio storis bus apskaičiuotas susumavus visų sluoksnių storius ir šią sumą atėmus iš detalės modelio storio.

 

Jeigu šių taisyklių nesilaikoma, Woodwork for Inventor neleis registruoti tokios medžiagos arba tokių medžiagos pakeitimų.

 

Kiekvienas įrašas turi kontekstinį meniu:

 

multilayer context menu

 

1.Sluoksnio prijungimas. Įterpia plokštės (Board) tipo medžiagą , kurią galima vėliau keisti kita, prisilaikant aukščiau aprašytų taisyklių.
2.Sluoksnio įterpimas virš einamosios eilutės. Veikia kaip ir sluoksnio prijungimas.
3.Sluoksnio perstūmimas eilute aukštyn.
4.Sluoksnio perstūmimas eilute žemyn.
5.Sluoksnio pašalinimas.

 

 

Sluoksnio medžiagos keitimas

 

Kiekvienas medžiagos įrašas lentelėje turi iškrentantį sąrašą, kuriame pateikiamos duomenų bazėje registruotos medžiagos, kurias galima įtraukti į  daugiasluoksnės plokštės sudėtį.

 

Daugiasluoksnes plokstes sluoksnio keitimas

 

Pasirinkus medžiagą, ji tampa redaguojamojo sluoksnio medžiaga.

 

 

Sluoksnio spalvos priskyrimas

 

Jeigu sluoksnio medžiaga gali turėti spalvą, tai ji gali būti pasirenkama iš iškrentančio sąrašo antro stulpelio (Appearance Code and Name). Šiame sąraše yra parodomos visos spalvos, kurios registruotos Woodwork for Inventor duomenų bazėje. Kaip pildomos spalvos galite pažiūrėti čia.

 

 

Sluoksnio storio priskyrimas

 

Kiekvienas sluoksnis turi storį, išskyrus vieną, kuris yra iš užpildo medžiagos ir turi storį lygų 0. Jis vadinamas "plaukiojančio" storio sluoksniu. Tai reiškia, kad šio sluoksnio storis bus apskaičiuotas susumavus visų sluoksnių storius ir šią sumą atėmus iš detalės modelio storio.

 

Užpildo medžiagos storis yra vartotojo nurodomas laisvai. Tuo tarpu dangos tipo sluoksnio storis yra pasirenkamas iš galimų storio variantų.

 

 

hmtoggle_plus1Lukšto ir dažų medžiagos konstruktorius

 

Veneer material constructor

 

1.Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos kodas.
2.Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos pavadinimas.
3.Santykinis medžiagos tankis (tūris/kūbinį vienetą). Jis naudojamas specifikacijose apskaičiuojant bendrą medžiagos svorį.
4.Galimų storių reikšmės.
5.Naujos dangos storio reikšmės įvedimo langelis. Reikšmės ištrynimas vykdomas nuspaudus klavišą "Delete".

 

Įvedus kelias storių reikšmes, dangų medžiagų priskyrimo dialoge galima pasirinkti norimą reikšmę.

 

Cover thickness

 

 

hmtoggle_plus1Kanto medžiagos konstruktorius

 

Edge Band Constructor

 

1.Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos kodas.
2.Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios medžiagos pavadinimas.
3.Santykinis medžiagos tankis (tūris/kūbinį vienetą). Jis naudojamas specifikacijose apskaičiuojant bendrą medžiagos svorį.
4.Kantavimo juostos galimas plotis, kuris perduodamas į specifikaciją. Pavyzdžiui, modelyje nustatyta, kad kantavimo juosta yra padengtas 18mm storio detalės kraštas. Tai reiškia, kad į specifikaciją bus perduota informacija, jog kantavimo juostos plotis yra 22mm.
5.Kiekvienas kantavimo juostos galima plotis turi atitinkamus kantavimo juostos storius, kurie nurodomi dešiniajame langelyje.
6.Naujos dangos storio reikšmės įvedimo langelis. Reikšmės ištrynimas vykdomas paspaudus klavišą "Delete".

 

 

hmtoggle_plus1Spalvų sudarymo konstruktorius

 

Paint material constructor

 

1.Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios spalvos kodas.
2.Woodwork for Inventor duomenų bazėje esančios spalvos pavadinimas.
3.Autodesk Inventor tipo spalvų duomenų bazės parinkiklis.
4.Autodesk Inventor tipo spalvų duomenų bazės įrašo pasirinkimo parinkiklis.
5.Tekstūros požymis, kuris yra svarbus optimalaus supjovimo opercijoje apibrėžiant medžiaga.
6.Spalvos atvaizdas.