Medžiagos tekstūros krypties valdymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda keičia komponento medžiagos tekstūros kryptį. Tekstūros krypties keitimas tiesiogiai įtakoja medžiagos ruošinio apskaičiavimą. Komanda leidžia keisti užpildo medžiagos kryptį ir dangos medžiago kryptį, jeigu tokia yra uždėta ant detalės. Dangos kryptis gali būti keičiama tik lukšto (Veneer) tipo medžiagai.

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Material –> Grain grain_direction32

 

 

Grain direction

 

 

1.Medžiagos tipo parinkiklis. Leidžia pasirinktii medžiagos tipą, kuram norima reguliuoti tekstūros kryptį

 

 


Material selector

 


1.Užildo medžiaga (Fill Grain). Komanda persijungia į komponento pasirinkimo būseną. Kursoriumi galima nurodyti komponentą, kuris turi jam priskirtą Woodwork for Inventor medžiagą.
2.Dangos medžiaga (Cover Grain). Komanda persijungia į paviršiaus pasirinkimo būseną. Kursoriumi galima nurodyti komponento paviršių, kuris turi jam priskirtą Woodwork for Inventor dangą.

 

 

2. Pasirenkamas geometrijos tipo indikatorius.

 


W4I_X_GrainDirection_SelectBody Priklausomai nuo medžiagos pasirinkimo (užpildas ar danga), laukiama arba komponento nurodymo modelyje, arba paviršius nurodymo modelyje

 

 

 

Užpildo medžiagos tekstūros krypties nurodymas.

 

Ant pasirinktosios detalės pasirodo jos tekstūros krypties indikatorius. Tuo tarpu geometrijos tipo indikatoriaus dialogo lange pasirodo užpildo medžiagos tekstūros krypties būdo parinkiklis.

 


Teksture direction Angle

 


1. Grįžimas į kitos detalės nurodymą.

2. Tekstūros krypties nustatymas naudojant automatinį tekstūros krypties paieškos algoritmą.

3. Kito detalės atraminio paviršiaus nurodymas, nuo kurio skaičiuojama tekstūros kryptis ir ruošinio dydis.

4. Išlygiuoti pagal nurodytą briauną.

5. Pasukti tekstūros kryptį nurodytu kampu.

 

 

Pagal nutylėjimą visada yra įjungtas išlygiavimo pagal briauną režimas.

 

 

Dangos medžiagos tekstūros krypties nurodymas.

 

Pasirinkus detalės paviršių su jam priskirta danga, ant paviršiaus pasirodo tekstūros krypties indikatorius bei atsiranda papildomos pasirinkimo variantai.

 


teskturos keitimas dangai

 

1. Pasirinkto paviršiaus (Face) krypties sinchronizacija su užpildo medžiagos kryptimi. Įjungus šitą komandą, pasirinkto paviršiaus dango kryptis sinchronizuojama su užpildo medžiagos tesktūros kryptimi. Tuomet kitokios tekstūros krypties nustatymas šiam paviršiui yra negalimas tol, kol neatšaukiama sinchronizacija. Tokiu atveju tekstūros krypties pasukimas vykdomas pasukant užpildo medžiagos tekstūros kryptį.

 

2. Dangos tekstūros sinchronizacija su užpildo medžiagos tekstūra taikoma visiems duotos detalės paviršiams, turintiems priskirtą dangos medžiagą.        

 

 


Teskturos krypties pasirinkimo opcijos dangai

 


1. Grįžimas į kito paviršiaus nurodymą.

2. Tekstūros krypties nustatymas naudojant automatinį tekstūros krypties paieškos algoritmą.

3. Išlygiuoti pagal nurodytą briauną.

4. Pasukti tekstūros krypti nurodytu.