Ruošinių ir medžiagų tipai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Autodesk Inventor detalė (Part) yra nedalomas darinys, kuris specifikacijoje traktuojamas kaip vienetas. Dirbant su medžio gaminiais susiduriama su tam tikra kolizija. Pažvelgus į baldo detalę matyti, kad ji iš esmės yra sudėtinis gaminys, kurį sudaro tarpusavyje suklijuoti įvairūs pusgaminiai, toliau juos vadinsime ruošiniais (Workpieces) Žemiau pateiktame paveiksle matyti, kad detalę sudaro plokštės ruošinys, apklijuotas dviem lukšto ruošiniais, ir kraštai, padengti kantų ruošiniais. Kiekvieno ruošinio kaip atskiros detalės modeliavimas yra konstravimo procesą stabdantis veiksnys, todėl Woodwork for Inventor įskiepis,  atlikus detalei medžiagų priskyrimą,  interpretuoja pastarosios detalės duomenis ir skaido detalę į ją sudarančius atitinkamus ruošinius.

 

Baldo detalės sudėtis

Baldo detalės sudėtis

 

hmtoggle_plus1Ruošiniai

 

Woodwork for Inventor detalė privalomai turi vieną užpildo medžiagos ruošinį (Fill Workpiece) ir gali turėti papildomus dangos medžiagos ruošinius (Cover Workpiece). Kiekvienas ruošinys, savo ruožtu, yra gaminamas iš pasirinktos medžiagos. Taigi detalė gali būti sudaryta iš:

 

1.Užpildo medžiagos ruošinio.
2.Papildomų dangos medžiagos ruošinių.

 

Konstruktorius Autodesk Inventor aplinkoje kuria baldo detalių geometriją. Woodwork for Inventor priemonėmis detalei yra priskiriama užpildo medžiaga ir nurodoma, kurie jos paviršiai dengiami įvairiomis dangų medžiagomis. Sistema, generuojant ataskaitose informaciją apie tokią detalę, automatiškai ją išskaido į reikiamus ruošinius su atitinkamomis medžiagomis. Pavyzdžiui, išpjauta lentyna gali būti sudaryta tik iš vieno ruošinio - plokštės tipo medžiagos. Jeigu lentynos kraštas padengiamas kantu, reiškia tokia detalė susideda iš dviejų ruošinių - plokštės ruošinio ir kanto ruošinio. Ruošiniai, priklausomai nuo detalės geometrijos, medžiagos tekstūros krypties ir nustatytų užlaidų, turi automatiškai Woodwork for Inventor įskiepio apskaičiuojamus dydžius - ilgį, plotį ir aukštį, kurie yra naudojami pateikiant duomenis ataskaitose ir apskaičiuojant reikiamus medžiagų kiekius. Šiuo atveju yra viena išimtis - dažų kiekis, reikalingas padengti paviršių, skaičiuojamas plotu ir dažų sluoksnio storiu. Reikia turėti omeny, kad detalės dydis ir ruošinio, iš kurio gaminama pati detalė, dydis gali skirtis (žiūr. skyrių - Matmenų skaičiavimas).

 

Dažniausiai užpildo medžiaga būna vientisas medžiagos gabalas, pavyzdžiui medžio drožlių plokštė, arba medžio masyvo gabalas. Tačiau medžio gaminių gamyboje pasitaiko atvejų, kuomet detalės užpildo ruošinys gali būti komponuojamas iš kitų ruošinių. Woodwork for Inventor yra išskirti du atvejai, kurių metu užpildo ruošinys nėra monolitinis medžiagos gabalas:

 

1.Daugiasluoksnė plokštė.
2.Kompozitinė detalė.

 

Daugiasluoksnė plokštė yra gaminama pačio gamintojo, suklijuojant kelis sluoksnius iš įvairių plokščių. Reikalui esant, toks "sumuštinis"  gali būti dengiamas lukštu arba nudažomas. Šis "sumuštinis" vėliau supjaustomas į atskiras detales,  todėl Woodwork for Inventor tokią daugiasluosnę plokštę traktuoja ne kaip ruošinį, o kaip medžiagą. Tokios medžiagos sudėtis aprašoma Woodwork for Inventor medžiagų duomenų bazėje, pasinaudojant daugiasluoksnių plokščiu konstruktoriumi.

 

Kompozitinės detalės. Baldo detalė gali būti gaminama keliomis pakopomis, iš pradžių gaminamos detalės, o paskui jos klijuojamos ar kitaip sutvirtinamos į vieną ruošinį. Toks ruošinys gali būti papildomai apdirbamas, pavyzdžiui kalibruojamas, gręžiamas, kantuojamas arba dažomas, taip išgaunant galutinį detalės pavidalą. Tokios detalės Woodwork for Inventor vadinamos kompozitinėmis detalėmis. Yra laikoma, kad tokia detalė susideda iš sudėtinio ruošinio, kuris yra sudarytas iš atskirų detalių.

 

Kompozitinė detalė

Kompozitinė detalė

 

 

Tokia detalė projektuojama paveldėjant detalių junginį (Autodesk Inventor Derive Component komanda). Jeigu paveldėjamas junginys susideda iš Woodwork for Inventor detalių, sistema pati automatiškai atpažįsta tokią situaciją ir generuoja atitinkamus duomenis apie detalės ruošinį, susidedantį iš detalių, kurios atitinkamai turi savo ruošinius.

 

 

hmtoggle_plus1Medžiagos

 

Kiekvienas ruošinys yra padaromas iš tam tikros medžiagos. Kaip aukščiau minėta, Woodwork for Inventor naudojasi tam tikrais medžiagų tipais, kurie skirstomi į:

 

Užpildus - tai medžiagos, kurias apdirbant gamybos metu išgaunama pati detalės forma. Pavyzdžiui medžio masyvas, arba medžio drožlių plokštė ir pan.
Dangas - tai medžiagos, kuriomis gali būti padengiamos iš užpildo medžiagos suformuotos detalės. Pavyzdžiui lukštas, kantas ir pan.

 

Generuojant gamybos užleidimui reikalingą informaciją, yra svarbu apskaityti projektavimo metu detalėms priskirtas medžiagas. Pavyzdžiui, reikia žinoti, kiek vienos ar kitos plokštės kvadratinių metrų reikia suprojektuotos spintelės gamybai, arba kiek kūbinių metrų medienos reikia laiptų gamybai. Iš pateiktų pavyzdžių matome, kad galime suskirstyti medžiagas pagal jų apskaitymo ir pateikimo ataskaitose būdą. T.y. medžiagos mato vienetas gali būti tūris, plotas, ilgis arba vienetai.

 

Užpildai turi šiuos medžiagos tipus:
Medžiagos masyvas (Solid) - apskaitoma tūrio vienetais,
Plokštė (Board) - apskaitoma ploto vienetais,
Plokštė (Board)
Laminuota plokštė (Laminated Board)
Daugiasluoksnė plokštė (Multilayer Board)
Strypas (Rod) - apskaitoma ilgio vienetais, m
Stalviršis (Desktop) - apskaitoma ilgio vienetais, m

 

 

Dangos turi šiuos medžiagos tipus:
Lukštas (Veneer) - apskaitoma ploto vienetais,
Kantas (Edge Band) - apskaitoma ilgio vienetais, m
Dažai (Paint) - apskaitoma ploto vienetais,

 

 

Žemiaus pateikiama detalesnė informacija apie kiekvieną medžiagos tipą.

 

Medžiagos masyvas (Solid Wood) - apskaitomas kūbiniais vienetais. Pavyzdys tokios medžiagos galėtų būti laiptų porankio fragmentas.

 

Medžio masyvo detalė

Medžio masyvo detalė

 

 

Plokštės tipo medžiagos (Board) - apskaitoma kvadratiniais vienetais. Šios medžiagos yra skirstomos į atmainas:

 

Plokštė (Board) - tokios medžiagos pavyzdys gali būti medžio drožlių plokštė (Chipboard) arba stiklas.
Laminuota  plokštė (Laminated  Board) - tai populiariausia medžiaga korpusinių baldų gamyboje. Šio tipo medžiagos pasižymi spalvinių sprendimų įvairove, todėl Woodwork for Inventor tokia medžiaga paletes pagrindu gali būti susiejama su daug spalvų. Plačiau apie paletes rasite čia.

 

Laminuota plokštė

Laminuota plokštė

 

 

Daugiasluoksnė Plokštė (Multilayer Board) - tai plokštės, kurias dažniausiai daro pats baldų gamintojas. Tokios plokštės gaminamos norint gauti nestandartinio storio detales. Perkamos plokštės yra suklijuojamos į nestandartinio storio daugiasluoksnę plokštę. Woodwork for Inventor yra numatyta galimybė, tokias plokštes aprašyti medžiagų duomenų bazėje. Vėliau generuojant specifikaciją, joje parodoma, kad detalės ruošinys susideda iš kitų "elementarių" plokštės ruošinių, ir atitinkamai paskaičiuojami reikalingi medžiagų kiekiai.

 

 

Multilayer board.zoom38.png

               Daugiasluoksnė plokštė, iš kurios gaminamos detalės

 

 

Strypas (Rod) - apskaitomas ilgio vienetais. Iš strypo tipo medžiagos yra gaminamos įvairių rėmų detalės, pavyzdžiui aliuminio profilių durelės. Tuo tarpu iš medžio profilių gali būti konstruojami įvairūs namo fasadų karkasai.

 

Profiles

 

Tipinė konstrukcija sudaryta iš medžio, plastmasės ir aliuminio strypų (profilių)

 

 

Stalviršis (Desktop) - apskaitomas ilgio vientais. Tai įvairūs virtuvėje naudojami stalviršiai.

 

Vienetas (Unit) - apskaitomas vienetais. Vienetai, kaip taisyklė, yra gaminiai, kuriuos įsigija gamintojas, norėdamas pilnai sukomplektuoti gaminamą baldą. Tai gali būti varžtai, lankstai, metalinės kojos ir t.t. Woodwork for Inventor visus Perkamo (Purchased) tipo Autodesk Inventor komponentus traktuoja, kaip vienetais apskaitomus gaminius.

 

 

Žemiaus pateikiama detalesnė informacija apie kiekvieną dangos tipą.

 

Lukštas/Plėvelė (Veneer) - apskaitoma ploto vienetais. Tai medžio lukštai, įvairios plėvelės, kuriomis papildomai yra dengiama detalė. Šiuo metu Woodwork for Inventor leidžia priskirti lukšto tipo dangą tik cilindriniams ir plokštiems paviršiams.

 

Kantas (Edge Band) - apskaitomi ilgio vienetais. Kantavimo juosta taikoma tik plokštės tipo detalėms ir kraštų uždengimui.

 

Dažai (Paint) - apskaitoma dažomo ploto vienetais.

 

Danga gali būti dengiama tik ta detalė, kuri jau turi priskirtą užpildo medžiagą. Kalbant apie medžiagas Autodesk Inventor kategorijomis, užpildo medžiaga gali būti priskiriama detalei (Part) ir atitinka Autodesk Inventor medžiagos savoką. Tuo tarpu dangos medžiaga gali būti priskiriama paviršiui (Face) ir atitinka Autodesk Inventor spalvos priskyrimą (Appearance) atitinkamam detalės paviršiui.