Medžiagų suvestinės

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Pasiruošimo gamybai etape svarbu žinoti, kiek medžiagų reikia tam, kad būtų galima pagaminti sukonstruotą gaminį. Ši informacija yra automatiškai surenkama, kuomet Woodwork for Inventor įskiepis analizuoja gaminį sudarančius komponentus ir jų sudėtį. Kaip minėta anksčiau, Woodwork for Inventor funkcionalumo dėka kiekvienas gaminio komponetas turi jam priskirtas medžiagas ir automatiškai apskaičiuotus tos medžiagos kiekius. Woodwork for Inventor leidžia tas medžiagas sugrupuoti, susumuoti ir pateikti galutinius jos kiekius, reikalingus specifikuojamo gaminio gamybai. Tokią specifikaciją, kurioje yra pateikiami reikalingi gaminiui pagaminti medžiagų kiekiai, toliau vadinsime suvestine medžiagų specifikacija (Material Summary).

 

Woodwork for Inventor specifikacijų generatorius (BOM) gaminio informacijos nuskaitymo metu vidinėje struktūroje automatiškai generuoja medžiagų lentelę, kurioje išvardintos visos gaminyje panaudotos medžiagos. Suvestinėje specifikacijoje yra operuojama medžiagų lentelės įrašais (Material Item) arba, paprasčiau sakant, medžiaga (Material). Medžiagą apibūdina visa eilė atributų, kuriuos galima suskirstyti sekančiai.

 

Medžiagos spalvos apibrėžimas:


Color.Code - spalvos kodas.

Color.Name - spalvos pavadinimas.

 

 

Medžiagos apibrėžimas:


Material.Code - medžiagos kodas.

Material.Name - medžiagos pavadinimas.

 

 

Geometrijos apibrėžimas:


Material.Thickness - medžiagos storis.

Material. Width - medžiagos plotis.

 

 

Kai kurios medžiagos nėra susietos su spalvomis (žiūr. skyrių "Spalvos ir paletės įrašai"), todėl tokios medžiagos spalvą nusakantys duomenų atributai yra tušti.

 

Geometrijos apibrėžimas - tai medžiagos parametrai, kurie pilnai apibrėžia medžiagą ir leidžia ją indentifikuoti pirkimo metu.

Pavyzdžiui, perkant laminuotą plokštę yra sakoma, kad reikalinga plokšė, kurios:

 

Spalva - R3222L Beržas.
Medžiaga - LMDP Laminuota medžio drožlių plokštė.
Storis - 18mm.

 

Matome, kad plokštės atveju medžiagos apibrėžimui pateikiamas jos storis. Kokie yra reikalingi parametrai, apibrėžiantys medžiagos geometriją, priklauso nuo medžiagos tipo. Pavyzdžiui, kantavimo juostos geometrijai apibrėžti reikia nusakyti kantavimo juostos storį (Width) ir jos plotį (Thickness). Detalų aprašymą, kokie parametrai yra būdingi konkrečioms medžiagoms, rasite čia.

 

Material.Quantity - medžiagos kiekis, reiškiantis bendrą medžiagos kiekį gaminyje. Jis yra išreiškiamas tais vienetais, kuriais apskaičiuojama medžiaga. Detalų aprašymą, kokiais vienetais yra išreiškiama konkrečios medžiagos, rasite čia.

 

Taigi medžiagos įrašas turi visą eilę medžiagą apibrėžančių atributų, kurie pasiekiami atitinkamais raktažodžiais. Medžiagų suvestinės specifikacijoje operuojama medžiagų lentelės įrašais, arba tiesiog medžiagomis. Dėstydami raktažodžius specifikacijos šablone apibrėžiame, kokioje lentelės vietoje ir koks duomuo turi pasirodyti specifikacijos generavimo metu.

 

Norėdami nurodyti, kad stulpelio eilutėje yra reikalingas lentelės sudėtį aprašantis medžiagos pavadinimas, reikia į atitinkamą stulpelį įrašyti - Material.Name

 

Norėdami išvesti medžiagos spalvos kodą turime užrašyti - Material.Color.Code

 

Ir t.t.

 

Detalų raktažodžių sąrašą galite parsisiųsti paspaudę čia.