Matomumo valdymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Konstruojant gaminį su Woodwork for Inventor įskiepiu visus komponentus sąlyginai galima skirstyti į tris kategorijas:

 

1.Paprasti Autodesk Inventor komponentai.
2.Komponentai, turintys priskirtą Woodwork for Inventor medžiagą.
3.Perkami (Purchased) gaminiai.

 

Tam tikruose konstravimo etapuose yra patogu masiškai įjungti arba išjungti pasirinktos rūšies kompnentus bei keisti jų matomumą. Tai leidžia paprasčiau naviguoti konstravimo turinyje. Įsimintas atvaizdavimo būsenas (View representation) galima panaudoti sudarant brėžinius. Pavyzdžiui, yra patogu vienu ypu padaryti Woodwork for Inventor detales neaktyvias (Disable) ir po to keisti įterptų invariantinių komponentų konfigūraciją. Iš vienos pusės tai leidžia matyti visą konstrukcijos kontekstą, iš kitos - netrukdomai pasiekti invariantines detales viduryje baldo.

 

Kitas svarbus patogesnio darbo aspektas yra tai, ką mato konstruktorius šoninėje naršyklėje. Kiekvienas šoninės naršyklės mazgas įgija komponento vardą. Šis vardas atitinka failo vardą, kuriuo buvo išsaugotas pats komponentas. Konstravimo metu komponentas gali įgyti naują kodą (Part Name), pavadinimą (Desription) ar kitą komponento kortelės lauko (iProperty) reikšmę, kurią patogu matyti kiekviename komponentą atvaizduojančiame šoninės naršyklės mazge.

 

Detaliau apie konadas rasite šiuose skirsniuose:

 

Detalių matomumo ir prieigos valdymas

Šoninės naršyklės mazgų pavadinimų keitimas