Detalės ir ruošinio matmenų skaičiavimai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Baldų konstruktoriaus vienas iš uždavinių yra įvairiose specifikacijose pateikti baldų detalių ir jų ruošinių matmenis. Kaip minėta anksčiau, baldo detalė savo esme yra iš ruošinio su užpildo medžiaga suklijuotas junginys, padengtas iš  dangos medžiagos sudarytais ruošiniais. Atskiras Autodesk Inventor užpildo medžiagos ir dangos modeliavimas yra per daug resursų reikalaujantis darbas. Be to, tai labai apsunkina kompiuterinį baldo modelį.

 

Woodwork for Inventor panaikina minėtą problemą, nes turi medžiagų priskyrimo komandą, leidžiančią Autodesk Inventor detalei priskirti užpildo medžiagą, o dangas priskirti atskiriems detalės paviršiams. Toks darbo būdas leidžia pilnai nusakyti baldo detales ir tuo pačiu neapkrauti projektavimo proceso bereikalingu darbu. Tiesa, kartais projektavimo metu gali kilti neaiškumas, kas yra sumodeliuota CAD sistemoje - baldo detalė ar baldo ruošinys. Baldo modeliavimo metu pasitaiko situacijos, kada vienu atveju yra patogiau modeliuoti ruošinį, o kitu atveju - detalę.

 

 

Ruosinio ir detales dydziai

 

                               Matmenų skaičiavimas, esant kanto pozicijai " ant viršaus" ir "paskandintąjai" kanto pozicijai

 

 

Pavyzdžiui stalčiaus modeliavimo metu, konteinerio spintelės viršų yra patogiau modeliuoti kaip ruošinį, vėliau nusakant, kad detalės kantas bus užlipdytas ant jo. Kitu atveju, pavyzdžiui spintelės durelės modeliavimo metu, yra patogu modeliuoti galutinį detalės matmenį, pasakant, kad uždėtas detalės kantas yra "paskendęs" CAD modelio tūryje. Todėl skaičiavimuose atitinkamai turi būti sumažintas durelių ruošinio gabaritas.

 

Woodwork for Inventor suteikia galimybę nurodyti, ar danga skaičiuojama kaip "prilipdyta" and CAD modelio, ar kaip "paskandinta" CAD modelio tūryje (tai vadinama dangos pozicionavimu CAD modelio atžvilgiu). Pagal tai atitinkamai skaičiuojami du matmenų rinkiniai:

 

Detalės matmenys (Part Size) - gaunami po to, kai detalė yra pilnai pagaminta. T.y., išpjauta iš užpildo medžiagos, mechaniškai apdirbta (rekalui esant) ir padengta reikalingomis dangomis.

 

Ruošinio matmenys (Blank Size) - gaunami ir yra reikalingi tuomet, kai detalė yra išpjaunama iš užpildo medžiagos.

 

Šie matmenys gali ženkliai skirtis vienas nuo kito. Tai priklauso nuo detalei pagaminti taikomos technologijos, medžiagų ir tekstūros krypties.

 

Woodwork for Inventor pradinio medžiagos priskyrimo metu automatiškai nusprendžia, kokia yra medžiagos tekstūros kryptis. Tekstūros krypties algoritmas ieško didžiausio plokščio paviršiaus (Face) bei jame ilgiausių dviejų statmenai susikertančių paviršiaus briaunų. Jeigu to nepavyksta padaryti, tada remiamasi kitomis taisyklėmis, kurios leidžia nustatyti pradinę medžiagos tekstūros kryptį. Jeigu konstruktoriaus netenkina automatiškai nustatyta tekstūros kryptis, jis gali ją pakeisti Woodwork for Inventor priemonėmis, nurodydamas kitą skaičiavimo plokštumą ar kitą tekstūros vektoriaus kryptį.

 

hmfile_hash_ab195ba8

 

        Ruošinio matmens pasikeitimas dėl tekstūros krypties pasikeitimo

 

 

Woodwork for Inventor atsižvelgia į tekstūros kryptį ir pagal tai automatiškai generuoja ataskaitose reikalingus ruošinio matmenis.

 

Vykdant papildomą mechaninį apdirbimą, turi būti galimybė, reikalinga nurodyti papildomas ruošinio užlaidas taip, kaip tai parodyta žemiau pateiktame paveiksle. Woodwork for Inventor įskiepis turi užlaidų valdymo įrankius. Ruošinio užlaidas galima nurodyti tiek užpildo tipo medžiagoms, tiek ir lukšo tipo dangoms.

 

 

oversize_zoom41

 

                  Ruošinio matmens pasikeitimas dėl užlaidos pridėjimo.

 

 

Pastaba. Priskiriant detalėms dangas, Woodwork for Inventor niekaip nekeičia CAD modelio geometrijos. Visi ruošinio dangų priskyrimai daro įtaką tik Woodwork for Inventor generuojamose ataskaitose esantiems duomenims.