Kopijavimo vietos nustatymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kopijavimo vieta nurodoma New Dir kortelėje.

 

new Dir

1.Mygtukas, leidžiantis iškviesti standartinę kelio kompiuteryje nurodymo komandą. Tuo pačiu čia, reikalui esant, galima sukurti naują bylą (Directory), į kurią planuojama padėti kopijuojamo junginio kopiją.
2.Mygtuko paspaudimas pritaiko nurodytą kelią visiems pasirinktiems kopijavimui komponentams.
3.Rename/iProperties edit mode - Pervadinimo/savybių redagavimo būsenos perjungimas. Uždėjus varnelę kopijavimo programa pereina į pervadinimo darbo būsena. Tai reiškia, kad komponentai bus pervadinami, bet ne kopijuojami. Po perėjimo į šią būseną pastebėsite, kad kelio nurodymo funkcija tampa neaktyvi. Jeigu junginys buvo atidarytas iš Autodesk Inventor aplinkos, tuomet gausite perspėjimą:

 
 
Close after rename
 
 
Svarbu! Tai reiškia, kad įvykdžius pervadinimo operaciją ir Autodesk Inventor aplinkoje uždarant esantį failą , jokiu būdu nesistenkite einamojo junginio ar bet kurio junginio subkomponento užrašyti atgal į diską, nes tada nepataisomai sugadinsite junginio failą. Po gaminio kopijavimo programos (Assembly Copier) darbo paprasčiausiai uždarykite atvertą kopijavimui junginį jo nesaugodami. Tada šį jau pervadintą junginį galite vėl iš naujo atidaryti Autodesk Inventor programoje.

 

4.Keep internal directory structure - reikalavimas kopijavimo metu išsaugoti katalogų struktūrą, jeigu kopijuojamo junginio komponentai yra išdėstyti subkataloguose.