Komandos aprašymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Frezavimo komanda pasiekiama:

 

Woodwork CAM -> Mill Mill Icon

 

Paleidus komandą atsidaro dialogas.

 

Mill Dialog

 

Tam, kad komanda sėkmingai suveiktų, reikia laikytis tam tikro duomenų nurodymo nuoseklumo. Žemiau yra aprašomas komandos valdymas tokia seka, kurios reikia laikytis dirbant su frezavimo komandos langu.

 

 

hmtoggle_plus1 Špindelio nurodymas

 

Spindle selection

 

"Spindle" skyriuje iškrentančio sąrašo pagalba yra nurodomas špindelis, o tuo pačiu ir įrankis. Žemiau pateikiami pagrindiniai špindelyje užtaisyto įrankio duomenys. Norint pamatyti pilną informaciją apie špindelį, reikia paspausti informacijos mygtuką Spindle Info Botton. Pasirodo špindelio duomenų redagavimo langas. Taip pat šiame lange galima redaguoti visus duomenis, susijusius su pjovimo režimais (pjovimo pastūma, špindelio sukimosi greitis ir t.t.). Pakeisti duomenys gali būti išsaugoti:

 

1.Update properties only for selected operation - Perrašyti pakeistas savybes tik šiai operacijai.
2.Update properties in all operations in current technology - Perrašyti pakeistas savybes visoms operacijoms šios detalės technologijoje.
3.Update properties for database - Perrašyti pakeistas savybes duomenų bazėje.

 

Komanda įsimena paskutinį pasirinktą špindelį su jame užtaisytu įrankiu. Jeigu sekančio komandos paleidimo metu tinka tas pats špindelis su įrankiu, tuomet iš naujo jo nurodinėti nereikia.

 

 

hmtoggle_plus1 Geometrijos išrinkimas kontūro frezavimo komandoje

 

Geometry selection

 

Tam, kad komanda apskaičiuotų įrankio trajektorijas ir sugeneruotų operaciją, reikia sudaryti frezuojamų paviršių rinkinį. Remiantis šiais paviršiais yra paskaičiuojamos frezavimo įrankio trajektorijos. Tokius paviršius mes galime vadinti atramine geometrija. Kaip atraminę geometriją šioje komandoje galima taip pat nurodyti ir nubraižytą 2D eskizą. Bet pirmiausia aptarkime atvejį, kada atraminę geometriją sudaro paviršiai. Paleidus frezavimo (Mill) komanda, ji yra laukimo režime ir laukia, kol bus sudarytas toks paviršių rinkinys. Yra šios rinkinio sudarymo galimybės:

 

1.Pavienių paviršių nurodymas.
2.Automatinis frezuojamų paviršių surinkimas.
3.Paviršių rinkinio išvalymas.
4.Paviršių, besijungiančių liestine, parinktis.
5.Frezuojamas kontūras, išreikštas kaip eskizo geometrija.

 

Trumpai apibūdinsime jas.

 

Pavienių elementų nurodymas

 

Tinkamais Woodwork for Inventor CAM frezavimo operacijai paviršiai yra laikomi tie detalės modelio paviršiai, kurie yra lenkti tik viena kryptimi ir šio paviršiaus kreivumo spindulys guli normalinėje plokštumoje įrankio galimam krypties vektoriui (žiūrėti žemiau esantį pav.). Galimas įrankio orientavimo vektorius erdvėje yra nusakomas konfigūruojant staklių špindelius.

 

 

Selecting Mill surface

 

Kad paviršius yra tinkamas įtraukti į rinkinį, rodo tai, jog užvedus kursorių ant pageidaujamo paviršiaus jis yra pašviečiamas balta spalva. Paviršiaus įtraukimas į rinkinį įvyksta pasirenkant jį pelės kursoriumi. Įtrauktas į rinkinį  paviršius įgija mėlyną pašvietimą. Norint paviršių išmesti iš rinkinio, reikia vykdyti paviršiaus parinkimą su nuspaustu CTRL klavišu.

 

 

Automatical selection Automatinis paviršių surinkimas

 

Šis surinkimas automatiškai sudaro paviršių rinkinį, kuris gali būti apdirbamas duotu įrankiu. Yra keletas ypatybių, kurias reikia žinoti naudojant šią funkciją.

 

1.Automatinis paviršių surinkimas būna aktyvus komandoje tada, kai pasirinktas špindelis turi fiksuotą orientaciją erdvėje. T.y., jo apibrėžtis neleidžia jam būti pasuktam kita kryptimi. Tokiu atveju sistema duotąja spindelio ašies kryptimi analizuoja detalės modelį ir surenka galimus apdirbimui kontūrus. Automatiškai yra surenkami visi kontūrai, kurie kiaurai skrodžia detalę.

 

Paviršiai, kurie baigiasi kišenės dugnu, nėra automatiškai traukiami į frezuojamų paviršių rinkinį. Be to, jeigu staklės yra CNC proeccesing center tipo ir jeigu apdribamas detalės ruošinys neturi iš tos pusės užlaidų, tuomet laikoma, kad detalės išorinis kontūras gaunamas žaliavinės plokštės supjovimo metu ir papildomo apdirbimo nereikalauja. Dėl šios priežasties šoniniai tiesūs detalės paviršiai nepatenka į automatiškai sudaromą frezuojamų paviršių rinkinį.

 

Tačiau tokie paviršiai gali būti papildomai įtraukti į rinkinį juos nurodant kaip pavienius elementus. Taip pat galima pavienį paviršių šalinti iš automatiškai surinkto paviršiaus rinkinio per paviršiaus pasirinkimą, laikant nuspaudu CTRL klavišą. Tokiu būdu į automatiškai surinktą paviršių rinkinį papildomai gali būti įtraukiami arba šalinami bet kurie apdirbamumo kriterijus atitinkantys paviršiai.

 
 

1. Vertikaliam špindeliui automatiškai surinktas paviršių rinkinys 2. Paviršius automatiškai nepapuolė į rinkinį, nes iš apačios yra ribojamas dugnu. 

1. Vertikaliam špindeliui automatiškai surinktas paviršių rinkinys
2. Paviršius automatiškai nepapuolė į rinkinį, nes iš apačios yra ribojamas dugnu.

 

2.Tuo atveju, jeigu špindelis gali keisti savo orientaciją erdvėje (špindelio galvutė su 5D apdirbimo galimybėmis), tuomet paleidus frezavimo operacijos sudarymo komandą automatinio paviršiaus surinkimo mygtukas būna neaktyvus. Taip yra todėl, kad detalės formos analizatorius nežino kuria kryptimi jam vykdyti frezuojamų paviršių paieška. Jeigu vartotojas nurodo vieną kreivą paviršių arba kelis susikertančius plokščius paviršius, tuomet yra nustatomas šių paviršių apdirbimui reikalingas špindelio ašies vektorius ir automatinio parinkimo funkcija tampa aktyvi. Panaudojus šią funkciją, automatiškai yra surenkami visi paviršiai, kurie atitinka nustatytą špindelio ašies vektorių. Norint apdirbti tuo pačiu įrankiu paviršius kita kryptimi, reikia iš naujo paleisti frezavimo operacijos sudarymo komandą ir sudaryti naują paviršių rinkinį.

 

 

Deselect all entities Paviršių rinkinio išvalymas

 

Einamojo frezuojamų paviršių rinkinio išvalymas.

 

 

Tangent surface on Paviršių, besijungiančių liestine, parinktis

 

Vykdant pavienį paviršių išrinkimą, yra patogu į rinkinį vienu ypu įnešti liestine besijungiačius paviršius. Tam yra įvesta pasirinkimo opcija, leidžianti valdyti pasirinkimo būdą. Esant opcijos reikšmei:

 

Tangent surface on Tangent surface selection mode - Leidžia pasirinkti vieną iš besijungiančių liestine paviršių ir į rinkinį atitinakmai  įtraukti visus leistine besijungiančius paviršius.

 

Tangent surface off Single surface selection mode - Leidžia paviršių parinkimą tik po vieną.

 

 

Frezuojamas kontūras išreikštas kaip eskizo geometrija

 

Kartais kyla poreikis frezuoti kontūrą, kuris nėra tiesiogai išreikštas kaip detalės paviršius. Tokiam atvejui yra numatyta galimybė, leidžianti frezuojamą kontūrą nurodyti kaip vartotojo nubraižytą eskizą. Frezavimo operacijai galima nurodyti tik vieną eskizą. Eskizo plokštuma turi atitikti špindelio orientavimo galimybes. Frezavimo gylis yra nustatomas pagal eskizo plokštumą.

Svarbu. Viename rinkinyje kartu negalima nurodyti ir paviršių, ir eskizų.

 

hmtoggle_plus1 Įrankio padėties nustatymas frezuojamo kontūro atžvilgiu

 

Side definition

 

Frezavimo objektu gali būti nurodytas tiek paviršius tiek ir eskizas. Priklausomai nuo pasirinktos geometrijos tipo skiriasi ir pačio įrankio padėties nustatymas. Iš eilės pažvelgsime abu atvejus.

 

Įrankio padėties nustatymas kai frezuojamą objektą sudaro detalės paviršius

 

Špindelio sukimosi kryptis yra pastovi ir priklauso nuo užtaisyto frezavimo įrankio formos. Laikoma, kad freza paviršiaus atžvilgiu turi judėti taip, kad nepažeistų detalės kūno. Todėl įrankio trajektorija turi būti perslenkama per įrankio spindulį (Radius) paviršiaus atžvilgiu. Todėl keičiant įrankio apėjimo pusę, tuo pačiu keičiasi ir sudaromo frezavimo kontūro apėjimo kryptis. Taip pat, dėl įrankio pusės nustatymo apdirbamo kontūro atžvillgiu, keičiasi ir frezavimo būdas:

 

Conventional milling

Conventional milling

Frezavimas prieš pastūmą.

Ėjimas paviršiui iš dešinės.

Laikant, kad įrankis sukasi pagal laikrodžio rodyklę.

Climb milling

Climb milling

Frezavimas pagal pastūmą.

Ėjimas paviršiui iš kairės.

Laikant, kad įrankis sukasi pagal laikrodžio rodyklę.

 

 

Climb Milling - frezavimas pagal pastūmą

Climb Milling - frezavimas pagal pastūmą

Conventional Milling - frezavimas prieš pastūmą

Conventional Milling - frezavimas prieš pastūmą

 

 

Jeigu vartotojas nepasirenka iš kurios pusės turi įrankis apeiti paviršių, tuomet frezavimo (Mill) komanda pati automatiškai nustato apėjimo pusę taip, kad būtų vykdomas frezavimas pagal pastūmą (Climb milling). Šio tipo frezavimas kelia mažesnį pavojų atskelti medžio detalę frezavimo proceso metu. Tačiau būna tokių apdirbimo situacijų, kur gali prireikti taikyti frezavimo prieš pastūmą būdą (Conventional Milling). Tam vartotjas turi galimybę keisti įrankio padėtį frezuojamo paviršiaus atžvilgiu.

 

 

Įrankio padėties nustatymas kai frezuojamą objektą sudaro eskizas

 

Kaip buvo minėta anksčiau, atraminę geometriją gali sudaryti ir vartotojo nubraižyti 2D eskizai. Skirtingai nuo aukščiau išdėstyto reikalavimo, kad freza pavirišiaus atžvilgiu turi judėti taip, kad nepažeistų detalės kūno, eskizo atveju šis reikalavimas netenka prasmės, nes eskizo geometrija neneša informacijos apie tai, kur randasi detalės kūnas.

 

Dėl šios priežasties atsiranda papildoma opcija, leidžianti apsukti (Reverse) kontūro apėjimo kryptį, nekeičiant įrankio pusės kontūro atžvilgiu. Taigi, eskizo atveju gali būti nustatoma ne tik iš kurios pusės ekizo linijai juda įrankis, bet ir gali būti apverčiama kontūro apėjimo kryptis. Be to, eskizu išreikšto kontūro atžvilgiu galima pareikalauti, kad įrankis kontūrą apeitų įrankio centru, neperslinkdamas įrankio trajektorijos į šoną. Kitaip tariant, galime galvoti, kad nubraižytas eskizas išreiškia ne pageidaujamą gauti kontūrą, o išreiškia pačią įrankio trajektoriją. Gauname tokius technologinio praėjimo atvejus.

 

 

Sketch Conventional Milling from Right

Conventional milling

Frezavimas prieš pastūmą

Ėjimas kontūrui iš dešinės.

Laikant, kad įrankis sukasi pagal laikrodžio rodyklę.

Ėjimas pagal kontūro krytį

Sketch_Climbl_Milling_from_Left

Climb Milling

Frezavims pagal pastūmą

Ėjimas kontūrui iš dešinės.

Laikant, kad įrankis sukasi pagal laikrodžio rodyklę.

Ėjimas pagal kontūro kryptį

Sketch Middle Milling CW

 


Ėjimas kontūru.

Ėjimas pagal kontūro kryptį

Reversed Sketch Conventional Milling from Right

Conventional milling

Frezavimas prieš pastūmą

Ėjimas kontūrui iš kairės.

Laikant, kad įrankis sukasi pagal laikrodžio rodyklę.

Ėjimas prieš kontūro krytį

Reversed Sketch Climb Milling from Left

Climb Milling

Frezavims pagal pastūmą

Ėjimas kontūrui iš dešinės.

Laikant, kad įrankis sukasi pagal laikrodžio rodyklę.

Ėjimas prieš kontūro krytį

Reversed Sketch Middle Milling CWĖjimas kontūrų.

Ėjimas prieš kontūro krytį

 

 

Kontūro apdirbimo pusės nustatymo valdymas dialoge

 

Iš to kas pasakyta aukščiau, tampa aišku, kiek skiriasi įrankio pozicijos nusakymas, kuomet atraminė geometrija yra paviršius nuo to atvejo, kuomet atraminė geometrija yra eskizas. Žemiau pateikti du freazavimo (Mill) operacijos dialogo vaizdai, kurie atsiranda priklausomai nuo to, su kokia atramine geometrija dirbama.

 

Paviršiaus atvejis

Paviršiaus atvejis

Eskizo atvejis

Eskizo atvejis

 

Atraminė geometrija yra paviršius. Galima pasirinkti dvi opcijas:

 

1. Įrankio padėtis paviršiui iš kairės.

2. Įrankio praėjimas centru šiuo atveju yra deaktyvuotas.

3. Įrankio padėtis paviršiui iš dešinės.

4. Langas didesniu masteliu atvaizduoja, kokio tipo frezavimas gaunasi: prieš pastūmą (Conventional) ar pagal pastūmą (Climb).

 

Atraminė geometrija yra eskizas. Galima pasirinkti dvi opcijas:

 

1. Įrankio padėtis paviršiui iš kairės.

2. Įrankio praėjimas centru.

3. Įrankio padėtis paviršiui iš dešinės.

4. Langas dirba kaip mygtukas ir paspaudus jį yra apsukama (Reverse) eskizo apėjimo kryptis.

 

hmtoggle_plus1 Įrankio nusileidimas į trajektorijos pradžią

 

Mill Landing

 

Nustato įrankio nusileidimo į trajektorijos pradžią būdą. Galimos dvi nusileidimo opcijos:

 

Vertical landing - vertikalus įrankio nusileidimas į pradinį trajektorijos tašką.

 

Orbit landing - orbitinis nusileidimas. Tai toks nusileidimas, kuomet įrankis atlieka spiralinį judesį žemyn tol, kol pasiekia reikiamą frezavimo gylį (žiūrėti žemiau esantį pav.). Šis būdas naudotinas kai nusileidimas vykdomas išfrezuojant uždarą kontūrą detalės viduryje. Orbitos diametras ir žingsnis yra nustatomas aprašant įrankį.

 

Vėliau šiuos parametrus galima redaguoti šoninės naršyklės pagalba. Reikia turėti omeny, jeigu priartėjimo prie trajektorijos reikšmė yra pasirinkta rampinis nusileidimas, tuomet šios opcijos netenka reikšmės ir įrankis tokiu atveju gilinasi į medžiagą leisdamasis pasvirusia linija nuožulniai žemyn į pirmą trajetorijos tašką.

 

 

Orbit landing example

 

 

 

hmtoggle_plus1 Frezavimo "sluoksnis po sluoksnio" žingsnis

 

Stepover

 

Įjungia arba išjungia "sluoksnis po sluoksio"  kontūro frezavimą ir leidžia nustatyti sluksnio praėjimo žingsnį.

 

Stepover off- pasluoksinis praėjimas išjungtas.

Stepover on- pasluoksnis praėjimas įjungtas.

 

Esant įjungtam pasluoksniam frezavimui, galima nurodyti vieno sluoksnio gylį.

Svarbu. Šios opcijos veikimas neatsispindi grafiniame trajektorijos atvaizdavime, tačiau ši opcija turi įtakos generuojant galutinę CNC programą.

 

 

hmtoggle_plus1 Priartėjimo prie trajektorijos ir atsitraukimo nuo trajektorijos apibrėžimas

 

Lead In ir Laed Out

 

Frezavimo (Mill) operacijai galima nustatyti sąlygas - kaip nusileidęs į reikiamą aukštį įrankis priartėja prie trajektorijos ir kaip nuo jos pasitraukia. Yra galimi šie variantai:

 

Direct approach

Direct withdrawal

Tiesioginis nusileidimas į pirmą arba paskutinį trajektorijos tašką.
Tangent approach

Tangent withdrawal

Priartėjimas arba atsitraukimas leistine į trajektorijos pradžią arba pabaigą.

Nurodomas parametras:

Dist. - Liestinės ilgis

 Ramp approch

Ramp withdrawal

Rampinis nusileidimas arba pakilimas  į trajektorijos pradžią arba pabaigą.

Nurodomas atstumas:

Dist. - Rampos ilgis

 Arc Approach

Arc Withdrawal

Priartėjimas arba atsitraukimas lanku į trajektorijos pradžią arba pabaigą.

Nuorodomi paprametrai:

Rad. - Lanko spindulys

Angle - Lanko kampas

 

Pastaba: jeigu lanko kampas nurodomas lygus 0 laipsnių,

tada vykdomas priartėjimas ar atsitraukmas stačiu kampu į trajektoriją


 

Šiuos parametrus vėliau galima redaguoti šoninėje naršyklėje.

 

 

hmtoggle_plus1 Trajektorijos korekcijos tipo nustatymas

 

Mill trajectory correction type

 

Kuriant CNC programas, frezavimo įrankio trajektoriją programoje galima pateikti jau kaip apskaičiuotą įrankio centro judesį arba ją galima pateikti kaip frezuojamą kontūrą. Tuo tarpu įrankio spindulio (Radius) korekcija yra atliekama pačioje CNC mašinoje. Kiekvienas būdas turi savų privalumų ir trūkumų. Pvz., dažniausiai staklėse vykdoma įrankio korekcija yra gana primityvi ir susidūrusi su sudėtingu kontūru ji nesugeba apdoroti situacijos arba ją interetuoja neteisingai. Tačiau kuomet vykdomas CAM technologijos projektavimas, tuomet dirbama su apytiksliais įrankių matmenimis. Pvz., skaičiuojama, kad freza yra 20mm diametro, o iš tikro jos diametras (atlikus galandymą) gali būti 19.2mm. Tokiu būdu, pasikliaunant CAM sistemos skaičiavimais, galima turėti problemų su tikslumu. Kita vertus, staklėse būna įvesti tikslūs įrankių duomenys, todėl jeigu korekcija vykdoma staklėse tuomet galima tikėtis, kad bus išlaikytas reikiamas tikslumas. Vartotojas turi galimybę rinktis kaip pateiks įrankio frezavimo trajektoriją: kaip įrankio centro trajektoriją ar kaip frezuojamą kontūrą.

 

 

Hardvare correction

 

Hardware Correction

Įrankio korekcija CNC įrenginyje

Software correction

Software Correction

Įrankio korekcija Woodwork CAM modulyje

 

Įrankio trajektorijos vaizdavimas tuo atveju kai korekcija atliekama CNC įrenginyje

Įrankio trajektorijos vaizdavimas tuo atveju kai korekcija atliekama CNC įrenginyje

Įrankio trajektorijos vaizdavimas tuo atveju kai korekcijos skaičiavimas atliekamas programinėje įrangoje

Įrankio trajektorijos vaizdavimas tuo atveju kai korekcijos skaičiavimas atliekamas programinėje įrangoje

 

 

hmtoggle_plus1 Įdubų kampų frezavimo būdo nustatymas

 

Corner reccess

 

Konstruktoriai dažnai nesirūpina tiksliai modeliuoti baldą. Todėl būna situacijos, kuomet toks neatitikimas reiškia konstrukcijos nesurenkamumą, atisirandatį po kontūrų apdirbimo CNC įrenginyje. Šiai problemais spręsti yra numatyta opcija, kuri įdubos trajektorijos kampuose sukuria papildomą frezos judesį, kuris išfrezuoją išėmą ir taip sukuria detalės formą, kuri leidžia turėti tokį sujungimą, koks parodytas apačioje esančiame kairiajame paveiksle.

 

 

Konstrukcijos modelis

Konstrukcijos modelis

Nesurenkama konstrukcija nufrezavus modelio kontūrą

Nesurenkama konstrukcija nufrezavus modelio kontūrą

Surenkama konstrukcija įjungus frezavimo kontūro paskaičiavimui įdubo kampo išfrezavimo opciją

Surenkama konstrukcija įjungus frezavimo kontūro paskaičiavimui įdubo kampo išfrezavimo opciją

 

Corner recces icon

 

Corner recess off

Papildomas frezos judesys įdubos kampuose yra išjungtas.

 

Corner recess on

Corner recess on

Papildomas frezos judesys įdubos kampuose yra įjungtas.

 

Langelyje galima nurodyti dydį, kuriuo turi įsigilinti freza nuo kampo (žiūrėti apačioje esantį pav.)

 

Corner recess dist

 

 

hmtoggle_plus1 Perteklinio frezavimo gylio nustatymas

 

Mill Break through

 

Frezuojant tuos kontūrus, kurie kiaurai skrodžia detalės kūną, reikia juos frezuoti išleidžiant frezą giliau negu yra frezuojamo kontūro dugnas. Šio dydžio nustatymui ir yra skirtas parametras - Breakthrough. Reikia turėti omeny, kad ne kiauriems kontūrams šis parametras negalioja. Tokiu atveju freza bus leidžiama dugnu.

 

hmtoggle_plus1 Frezavimo užlaidos nustatymas

 

Mill Allowance

 

Frezavimo užlaidos nustatymas. Reikia turėti omeny, kad kontūras visada skaičiuojamas nuo situacijos lyg tai detalė neturėtų jokios dangos.