Koncepcija

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Prieš paleidžiant detalės apdirbimą pati detalė yra išstatoma staklėse taip, kaip parodyta žemiau esančiame paveikse žemiau.

 

Clamping conception

 

Dažniausiai ši operacija vykdoma po pačios detalės ruošinio išpjovimo iš žaliavinės plokštės. Tokiu atveju ruošinio išstatymui nėra taip svarbu, kuriuo kampu jis yra įspraudžiamas į stakles. Svarbu nesupainioti to, kaip ruošinys dedamas - išilgai ar skersai. Priklausomai nuo firmoje nustatytos darbo tvarkos, į CNC centrą gali atkeliauti detalės, kurioms jau yra atliktos kantavimo (Edge banding) operacijos. Tokiu atveju yra svarbu tai, koks detalės kampas yra bazuojamas pastatymo operacijos metu. Todėl svarbu atsižvelgti į šiuos faktorius:

 

1.Kokioje būsenoje atkeliauja ruošinys į staklėse, kuriose tas ruošinys bus įstatytas.
2.Kuris ruošinio kampas yra spraudžiamas į kampą detalės formos atžvilgiu.

 

 

hmtoggle_plus1 Detalės koordinačių sistema

 

Kad toliau dėstomas aiškinimas būtų suprantamas, reikia išnagrinėti kas yra detalės arba ruošinio detalės bazinė koordinačių sistema. Jos atžvilgiu yra nustatomos pastatymo koordinačių sistemos bei aprašomi įspraudimo į stakles kampai.

 

Priskiriant Woodwork for Inventor įskiepio medžiagas detalės modeliui yra paleidžiami algoritmai, kurie analizuoja modelio formą ir nusprendžia, kur modelyje yra detalės viršus, kur apačia, kur dešinė pusė, kur kairė pusė ir t.t. Kitaip tariant, yra sukuriama bazinė Woodwork for Inventor detalės koordinačių sistema. Nereikėtų šios sistemos painioti su modelio koordinačių sistema, kuri gali sutapti arba skirtis nuo aukščiau minėtos koordinačių sistemos. Tai vadinama automatinių bazinės Woodwork for Inventor detalės koordinačių sistemos nustatymu.

 

Kad ši koordinačių sistema yra nustatyta  vartotojas tai gali pamatyti iš karto po Woodwork for Inventor įskiepio medžiagos priskyrimo, paleidęs Woodwork Design šakoje esančią tesktūros (Grain) komandą grain_direction32.  Tuomet vartotojas mato (žiūrėti žemiau esantį pav.) koordinančių sistemos ženkliuką, kurio kryptis sutampa su tekstūros kryptimi, o pats ženkliukas yra patalpintas viršaus (Top) plokštumoje. Vartotojas gali keisti bazinę (Top) detalės plokštumą ir koordinačių sistemos kryptį, nustatydamas atraminę (Reference) plokštumą ir keisdamas tekstūros kryptį.

 

Pastaba. Jeigu pastatymo sudarymo metu operuojama pačia detale, o ne ruošiniu, tuomet tekstūros krypties keitimas keičia tik ruošinio krypties apskaičiavimą. Tokiu atveju tekstūros kryptis neturi jokios įtakos krypties apskaičiavimui (detaliau apie tai skaitykite čia).

 

Taigi pasukus tekstūrą, ruošinio ir detalės bazinės koordinačių sistemos orientacija gali skirtis. Priklausomai nuo to, kas yra pastatoma staklėse - ruošinys ar jau apdirbta detalė, atitinkamai šių koordinačių sistemų atžvilgiu yra nustatomos detalės pusės. Žemiau esančiame paveiksle matyti, kas šių koordinačių sistemos atžvilgiu yra laikoma detalės viršumi, kas priekiu, kas galu, kas dešine puse ir kas kaire puse. Šios koordinačių sistemos atžvilgiu yra sunumeruojami baziniai taškai, kuriuose galima prašyti atlikti detalės užspaudimą.

 

Svarbu žinoti tai, jog pakeitus tekstūros kryptį arba atraminę (Reference) ploktumą, laikoma, kad sukurta CAM technologija neatitinka detalės bazinės koordinančių sistemos. Tokio pastatymo technologija yra pažymima naršyklėje žaibo ženklu ir ignoruojama išvedant ją į CNC programą. Išeitis iš šios situacijos - ištrinti ir sukurti šį pastatymą bei iš naujo sugeneruoti apdirbimo operacijas jame.

 

Grain diretion and sides

 

 

 

hmtoggle_plus1 Galimos detalės būsenos prieš vykdant užspaudimo operaciją

 

Aprašymui naudosime žemiau esantį pavyzdį.

 

Example for Clamping

 

Woodwork for Inventor sistemoje galima išskirti šias ruošinio būsenas:

 

Workpiece

Workpiece

Detalės ruošinys, gaubiantis detalės formą stačiakampiu lygiagretasienių (Surrounding box), kuris orientuotas pagal medžiagos tekstūros kryptį. Vartotojas gali keisti tekstūros kryptį, tuo pačiu jis keičia detalės ruošinio orientaciją ir dydį modelio atžvilgiu.

Workpiece picture

Workpiece with Oversizes

Workpiece with oversize

Detalės ruošinys su nustatytomis užlaidomis kontūriniam apdirbimui. Jis taip pat yra orientuotas pagal medžiagos tekstūros kryptį. Vartotojas gali keisti tekstūros kryptį, tuo pačiu jis keičia detalės ruošinio orientaciją ir dydį modelio atžvilgiu.

Workpiece with Oversizes picture

Clamping object Workpiece with oversize and Top Bottom covers

Workpiece with Oversize and Top-Bottom Covers

Detalės ruošinys su nustatytomis užlaidomis kontūriniam apdirbimui. Į ruošinio storį yra įskaičiuoti tiek viršaus, tiek ir apačios dangų storiai, jeigu tokios dangos buvo uždėtos. Jis taip pat yra orientuotas pagal medžiagos tekstūros kryptį. Vartotojas gali keisti tekstūros kryptį, tuo pačiu jis keičia detalės ruošinio orientaciją ir dydį modelio atžvilgiu.

Workpiece with Oversizes picture

Clamping object Workpiece with Top Bottom covers

Workpiece with Top-Bottom Covers

Detalės ruošinys, gaubiantis detalės formą stačiakampiu lygiagretasienių (Surrounding box), kuris orientuotas pagal medžiagos tekstūros kryptį. Vartotojas gali keisti tekstūros kryptį, tuo pačiu jis keičia detalės ruošinio orientaciją ir dydį modelio atžvilgiu. Į ruošinio storį yra įskaičiuoti tiek viršaus, tiek ir apačios dangų storiai, jeigu tokios dangos buvo uždėtos.

Workpiece picture

Part

Part without covers

Detalė be jokių papildomų dangų. Detalę gaubiantysis lygiagretasienis apskaičiuojamas pagal vidinį Woodork for Inventor įskiepio algoritmą. Tokiu būdu surandama ilgiausia detalės briauna ir jos atžvilgiu yra orientuojama koordinačių sistema.

 

Jeigu tokios briaunos nėra, tuomet įsijungia kiti koordinačių sistemos paieškos algoritmai. Vartotojas neturi galimybės keisti detalės koordinačių sistemos krypties. Jis tik gali keisti detalės bazinę plokštumą. Tai atliekama naudojantis tekstūros krypties keitimo komanda, kurioje keičiama atraminė (Reference) plokštuma.

Part without covers picture

Part with all covers

Part with all covers

Detalė su visomis dangomis. Čia kalbama apie kantus (Edgebands), lukštus (Veneer) bei dažymą. Detalę gaubiantysis lygiagretasienis apskaičiuojamas pagal vidinį Woodork for Inventor įskiepio algoritmą. Tokiu būdu ieškoma ilgiausia detalės briauna ir jos atžvilgiu yra orientuojama koordinačių sistema.

 

Jeigu tokios briaunos nėra, tuomet įsijungia kiti koordinačių sistemos paieškos algoritmai. Vartotojas neturi galimybės keisti detalės koordinačių sistemos krypties. Jis tik gali keisti detalės bazinę plokštumą. Tai atliekama naudojantis tekstūros krypties keitimo komanda, kurioje keičiama atraminė (Reference) plokštuma.

Part with all covers picture

Part with edge band covers

Part without bottom and top covers

Detalė su šoninėmis dangomis. Čia turima omeny, kad detalė jau yra praėjusi kantavimo (Edge banding) operaciją, bet nėra skaičiuojamas viršutinės ir apatinės dangos storis.

 

Detalę gaubiantysis lygiagretasienis apskaičiuojamas pagal vidinį Woodork for Inventor įskiepio algoritmą. Tokiu būdu ieškoma ilgiausia detalės briauna ir jos atžvilgiu yra orientuojama koordinačių sistema.

 

Jeigu tokios briaunos nėra, tuomet įsijungia kiti koordinačių sistemos paieškos algoritmai. Vartotojas neturi galimybės keisti detalės koordinačių sistemos krypties. Jis tik gali keisti detalės bazinę plokštumą. Tai atliekama naudojantis tekstūros krypties keitimo komanda, kurioje keičiama atraminė (Reference) plokštuma.

 

 

Part with all covers picture

part with top bottom covers

Part without side covers

Detalė tik su viršaus ir apačios dangomis. Šoninės dangos, tokios kaip kantai nėra skaičiuojamos.

 

Detalę gaubiantysis lygiagretasienis apskaičiuojamas pagal vidinį Woodork for Inventor įskiepio algoritmą. Tokiu būdu ieškoma ilgiausia detalės briauna ir jos atžvilgiu yra orientuojama koordinačių sistema.

 

Jeigu tokios briaunos nėra, tuomet įsijungia kiti koordinačių sistemos paieškos algoritmai. Vartotojas neturi galimybės keisti detalės koordinačių sistemos krypties. Jis tik gali keisti detalės bazinę plokštumą. Tai atliekama naudojantis tekstūros krypties keitimo komanda, kurioje keičiama atraminė (Reference) plokštuma.

 

Part without covers picture


hmtoggle_plus1 Galimi ruošinio užspaudimo kampai

 

Detalę į stakles galima pastatyti pasirenkant bet kurį iš 4 kampų. Jeigu skaičiuosime, kad detalę dar galima apversti, tai reiškia dar 4 papildomus kampus, kurie gali būti spraudžiam į staklių išstatymo įrenginį.

 

Žemiau pateiktame paveiksle kaip tik ir parodyti šitie potencialūs užspaudimo kampai. Vartotojas, prieš pradėdamas kurti CAM technologiją, turi nuspręsti, kuris kampas yra bazinis, nes taip ir nustato šio pastatymo koordinačių sistemą.

 

Clamping points

 

hmtoggle_plus1 Įstatymo kampas įrenginyje

 

Kai kurios medžio apdirbimo staklės turi tokią komponuotę, kad vykstant ruošinio apdirbimui vienoje pusėje, galima išstatyti kitos detalės ruošinį kitoje pusėje. Kaip matyti iš žemiau pateikto paveikslo, tokiu atveju keičiasi užspaudimo kampas ir kartu keičiasi koordinačių sistemos tipas iš dešinės pusės į kairią pusę. O tai, savo ruožtu, reiškia CNC programoje esančių koordinačių perskaičiavimą.

 

 

Clamping corner

 

Dažniausiai sprendimą, kurioje pusėje talpinti ruošinį, priima staklių operatorius, nes technologas programuotojas nežino, kokiu momentu gamybos sraute konkreti detalė atsidurs prie staklių ir kokia staklių pusė tuo metu bus laisva. Todėl staklių programinėje įrangoje dažniausiai yra numatyta paprasta procedūra, kuri konvertuoja pateiktos programos koordinačių sistemoje esančius duomenis iš dešinės į kairę ir atvirkščiai. Tokiu būdu operatorius gali tą pačia CNC programą lengvai užleisti ir dirbti bet kurioje pasirinkoje staklių pusėje.

 

Tačiau egzistuoja staklės, kurios kaip bazinę koordinačių sistemą naudoja kairinę koordinačių sistemą, todėl Woodwork for Inventor CAM modulyje yra numatyta galimybė nurodyti, kokiame staklių kampe bus įsprausta detalė ir  kokia bus naudojama koordinačiu sistema.

 

Yra galimi keturi pasirinkimo variantai.

 

 

Lower Right corner

Front Left

Front left

Lower right cornerr

Front Right

Lower Right

Upper Right corner

Back Right

Back Right

Left upper

Back Left

Upper Left

 

Pagal nutylėjimą Woodwork for Inventor CAM modulis traktuoja, kad detalė yra spraudžiama priekiniu kairiuoju (Front Left) kampu. Reikia turėti omeny, kad priekis, galas, dešinė pusė ir kairė pusė yra nusakoma detalės koordinačių sistemos atžvilgiu.

 

Pats detalės CAM apdirbimas gali turėti vieną, du ir daugiau pastatymų. CAM technologijos kūrimo metu gali būti aktyvus tik vienas pastatymas.