Koncepcija

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Brėžinių pateikimas gamybai yra pagrindinis baldo konstruktoriaus darbo rezultatas. Woodwork for Inventor įskiepis turi automatinį brėžinių paruošimo modulį (Auto Plot). Šis modulis leidžia automatizuotai generuoti brėžinių komplektus visam pateiktam baldų gaminiui. Remiantis modulio suteiktomis galimybėmis galima konfigūruoti išvedamos dokumentacijos sudėtį ir išvaizdą, sukurti tokius techninės dokumentacijos komplektus, kurie tenkintų verslo keliamus reikalavimus išleidžiamai dokumentacijai.

 

Auto Plot šablonai. Šio komandos generuojamas brėžinių komplektas yra sudaromas remiantis iš anksto paruoštais šablonais. Šablonu tarnauja Autodesk Invnetor brėžinio failas (*.idw), kuriame yra įrašoma, kaip turi veikti pati brėžinių paruošimo (Auto Plot) komanda. Paleidžiant automatinį brėžinių komplekto spausdinimą vartotojas nurodo šabloną, pagal kurį ir atliekamas šio komplekto formavimas. Woodwork for Inventor turi keletą šablonų, kuriuos vartotojas gali modifikuoti savo nuožiūra pritaikydamas savo verslo reikmėms. Šablono konfigūravimo metu galima reguliuoti šiuos automatinio spausdinimo aspektus:

1.Komponento projekcijų kiekį; jo orientaciją projekcijose; atvaizdavimo būdą ir mastelį.
2.Projekcijų komponuotę lape, generuojamo brėžinių komplekto konfigūraciją; pasirinktų komponentų įtraukimą į individualų brėžinį arba brėžinių komplektą.
3.(*.idw) faile esančių simbolių surišimą su Woodwork for Inventor generuojama informacija; lapo (Sheet) šablonų, kurie bus naudojami išvedant komponentą į brėžinį, pasirinkimą.
4.Komponento gabaritų (ruošinio arba detalės), atvaizduojančių stačiakampių savybes, nustatymą; dangų, atvaizduojančių kreivų linijų tipus, storius ir spalvas, apibrėžimą.
5.Automatinės kiaurymių lentelės išvedimo įjungimą/išjungimą ir jos padėties brėžinio lape nustatymą.

 

 

Generuojamų brėžinių komplektai. Priklausomai nuo verslo keliamų reikalavimų tenka išleisti įvairius dokumentų komplektus. Pavyzdžiui, reikia atspausdinti etikečių kompletą kiekvienai detalei  arba gamyboje turėti atskirą bylą, kur viename lape yra išspausdintas junginys, o kituose lapuose yra iškloti (pateikti) junginį sudarančių komponentų brėžiniai. Woodwork for Inventor turi šeši tokių komplektų tipus. Šablone galima nurodyti, kokį dokumentų kompletą reikia generuoti. Spausdinimo metu spausdinamas gaminys yra analizuojamas ir jo komponentai yra dėstomi pagal šablone esančiomis brėžinių komplekto taisykles. Aprašymą apie tai, kokie komplektai gali būti sudaromi Woodwork for Inventor pagalba, rasite čia.

 

Woodwork for Inventor turi kelis jau paruoštus šablonus, kuriuos galite modifikuoti savo nuožiūra ir pritaikyti savo verslo reikmėms. Įdiegus įskiepį šiuos šablonus galite rasti savo kompiuteryje:

C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2017\V7\Auto Plot templates

 

Etikečių kūrimas ir modifikavimas. Kitas svarbus automatinio spausdinimo aspektas yra Woodwork for Inventor informacijos išvedimas į brėžinius. Woodwork for Inventor darbo metu modelio detalėms yra priskiriama daug įvairios informacijos - pavyzdžiui, medžiagos informacija, detalės kantavimo informacija, detalės gabaritų informacija ir t.t. Šią informaciją yra aktualu matyti brėžiniuose.

 

 

Informacija brezinyje

 

 

Aukščiau esančiame paveiksle pateiktas brėžinio fragmentas, kuriame išvesta informacija apie kantuotę, tekstūros kryptį, detalę kampiniame spaude. Woodwork for Inventor yra numatytos įvairių tipų etiketės, kurios skirtos brėžinyje aprašyti vieną ar kitą Woodwork for Inventor darbo metu sukurtą informaciją. Vartotojas turi galimybę kiekvienai tokiai etiketei kurti savo simbolį, kuris reikiamoje vietoje yra įterpiamas į brėžinį automatinio brėžinių generavimo metu. Į simbolio sudėtį galima įdėti specialų tekstą (Prompted Entry). Brėžinio generavimo metu šis simbolio tekstas yra interpretuojamas - iš komponento modelio nuskaitoma atitinkama informacija ir jos reikšmė išvedama į terpiamą etiketės simbolį. Pavyzdžiui, gali būti sukurtas kanto žymėjimui skirtas simbolisi, kuriame yra įtraukiama informacija apie kanto spalvą ir storį. Simboliai yra saugomi Autodesk Invenotr (*.idw) faile, kuris tarnauja kaip simbolių konteineris. Etikečių konfigūravimo metu kiekvienam etiketės tipui galima pasirinkti pageidaujamą simbolį iš konteinerio failo ir taip jį pririšti prie prie etiketės tipo. Aprašymą, kokie etikečių tipai yra numatyti Woodwork for Inventor, rasite čia.

 

Woodwork for Inventor turi simblių konteinerį, kurį rasite C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2017\V7\Auto Plot templates\Symbols.idw. Šie simboliai yra naudojami pateiktuose Woodwork for Inventor brėžinių generatoriaus (Auto Plot) šablonuose. Vartotojas gali savo nuožiūra kurti naują simbolių failą arba modifikuoti pateikto failo turinį ir susikurti savo simbolius, rekalingus pažymint Woodwork for Inventor elementus brėžinyje.

 

Medžiagų pakeitimų interpretavimas. Kaip jau žinote iš ankstesnių aprašymų, Woodwork for Inventor rekomenduoja dirbti su apibendrintomis medžiagomis, o konkrečias jau gamyboje vartojamas medžiagas priskirti pakeitimų konfigūravimo metu. Brėžinių generavimo komada (Auto Plot) leidžia nurodyti pakeitimų konfigūraciją, kuria vadovaujantis brėžinyje bus užpildomi informacijos laukai apie medžiagą. Tokiu būdu specifikacijose generuojama informacija yra surišama su informacija brėžiniuose.