Komponento išvedamų projekcijų brėžinyje apibrėžimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Views - šioje kortelėje galima sureguliuoti išvedamas komponento projekcijas.

 

 

Auto Plot Views

 

 

Dialogo lange yra išskirtos dvi erdvės, skirtos sureguliuoti projekcijas skirtingo tipo komponentams.

Junginio projekcijų nustatymo erdvė (Assembly Views setup area).
Detalės projekcijų nustatymo erdvė (Part Views setup area).

 

1.Išvedamų projekcijų junginiui nustatymas.
2.Nustatomas junginio orientavimas bazinėje projekcijoje. Bazinė projekcija yra orientuojama pagal modelio vaizdo valdymo kūbą (View Cube). Projekcijos orientacijai galima pasirinkti:

 


Assembly Views

 

 

3.Išvedamų projekcijų spalvinimo variantai:

Hidden Line Vielinis.
Hidden Line Removed Su pašalintomis nematomis linijomis.
Shaded Su spalvų užliejimu.

 

4.Mastelio nustatymas junginiui (Assembly). Vartotojas gali:

a.Pasirinkti mastelį iš standartinių mastelių eilės.
b.Įvesti savo pageidaujamą mastelį.
c.Pasirinkti variantą Auto. Šis pasirinkimas automatiškai sureguliuoja išvedamo komponento mastelį taip, kad jis įtilptų į kortelėje nusakytą išvesties erdvę (Output Area & Bundle). Reikia turėti omeny, kad į išvesties erdvę talpinamos visos užsakytos komponento projekcijos.

 

5.Išvedamų projekcijų detalei nustatymas.
6.Detalės orientavimo bazinėje projekcijoje nustatymas. Woodwork for Inventor detalėje ieško didžiausio plokščio paviršiaus, kuris yra laikomas pagrindiniu paviršiumi (Main Face). Detalė yra atverčiama į žiūrovą pagrindiniu paviršiumi arba priešingos pusės paviršiumi (Oposite Face). Pasirinkimas priklauso nuo to, kokiame iš šių paviršių yra daugiausiai kiaurymių. Didesnis kiekis kiaurymių atverčiamas į žiūrovą. Vartotojas papildomai gali pasirinkti, kaip turi būti detalė pasukama projekcijoje. Čia galimi du variantai:

W4INV along Longest edge Detalė pasukama taip, kad ilgiausia tiesi detalės briauna bazinėje projekcijoje gula horizontaliai.
W4INV Along Grain direction Detalė pasukama taip, kad detalės tekstūros krypties vektorius bazinėje projekcijoje gula horizontaliai.

 

7.Išvedamų projekcijų spalvinimo variantai:

Hidden Line Vielinis.
Hidden Line Removed Su pašalintomis nematomis linijomis.
Shaded Su spalvų užliejimu.

8.Mastelio nustatymas detalei (Part). Mastelio nustatymo galimybės tokios pačios kaip ir junginio atveju.
9.Šis parametras yra naudojamas tada, kai yra užsakoma daugiau negu viena komponento projekcija ir užsakyta komponento spausdinimui erdvė yra skaldoma į suberdves, reikalingas projekcijai išvesti (pateikti). Šis parametras apibrėžia tarpelį tarp projekcijų suberdvių.