Komandos aprašymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Medžiagos atpjovimo pjūklu komanda pasiekiama:

 

Woodwork CAM -> Cut Cut Icon

 

Paleidus komandą iškviečiamas dialogas.

 

Cut dialog

 

Tam, kad komanda sėkmingai suveiktų, reikia laikytis tam tikro duomenų nurodymo nuoseklumo. Žemiau yra aprašomas komandos valdymas tokia eile, kurios reikia laikytis dirbant su kišenės išėmimo (Pocket) komandos langu.

 

hmtoggle_plus1Špindelio nurodymas

 

Spindle selection

 

"Spindle" skyriuje iškrentančio sąrašo pagalba yra nurodomas špindelis, o tuo pačiu ir įrankis. Žemiau esančioje erdvėje pateikiami pagrindiniai špindelyje užtaisyto įrankio duomenys. Norint pamatyti pilną informaciją apie špindelį, reikia paspausti informacijos mygtuką Spindle Info Botton. Pasirodo špindelio duomenų redagavimo langas. Taip pat šiame lange galima redaguoti visus duomenis, susijusius su pjovimo režimais (pjovimo pastūma, špindelio sukimosi greitis ir t.t.). Pakeisti duomenys gali būti išsaugoti:

 

1.Update properties only for selected operation - Perrašyti pakeistas savybes tik šiai operacijai.
2.Update properties in all operations in current technology - Perrašyti pakeistas savybes visoms operacijoms šios detalės technologijoje.
3.Update properties for database - Perrašyti pakeistas savybes duomenų bazėje.

 

hmtoggle_plus1Geometrijos išrinkimas medžiagos atpjovimo komandoje

 

Pocket Selection set

 

Tam, kad komanda apskaičiuotų įrankio trajektorijas ir sugeneruotų operaciją, reikia sudaryti paviršių rinkinį, kuris rodo kokioje vietoje pjūklas turi atpjauti medžiagos gabalą. Remiantis šiais paviršiais yra paskaičiuojamos pjūklo įrankio trajektorijos. Šie paviršiai yra atraminė atpjovimo (Cut) operacijos geometrija. Kaip atraminė geometrija šioje komandoje gali būti nurodytas plokščias stačiakampis (Autodek Inventor programoje) paviršius (žiurėti apačioje esantį pav.).

 

Pirmiausia aptarkime atvejį, kuomet atraminę geometriją sudaro detalės kūno paviršiai. Paleidus atpjovimo (Cut) komanda, ji atsiduria laukimo režime ir laukia tol, kol bus sudarytas toks paviršių rinkinys. Yra šios rinkinio sudarymo galimybės:

 

1.Pavienių detalės paviršių nurodymas.
2.Automatinis dalimų atpjovimo paviršių surinkimas.
3.Paviršių rinkinio išvalymas.
4. Atpjovimo paviršius išreikštas kaip Autodesk Inventor programos plokščias paviršius.

 

Pavienių elementų nurodymas

 

Tinkamais Woodwork for Inventor CAM medžiagos atpjovimo operacijai paviršiai yra laikomi tie detalės modelio paviršiai, kurie yra plokšti, jų normalė gali sudaryti su įrankio ašimi 180 laipsnių kampą ir yra neribojami kitais paviršiais, kurie trukdytų vykdyti atpjovimą (žiūrėti žemiau esantį pav.). Galimas įrankio orientavimo vektorius erdvėje yra nusakomas konfigūruojant staklių špindelius.

 

Cut surface selection

 

Kad paviršius yra tinkamas įtraukti į rinkinį, rodo tai, jog užvedus kursorių ant pageidaujamo paviršiaus, jis yra pašviečiamas balta spalva. Paviršiaus įtraukimas į rinkinį įvyksta pasirenkant jį pelės kursoriumi. Įtrauktas į rinkinį  paviršius įgija mėlyną apšvietimą. Norint paviršių išmesti iš rinkinio reikia vykdyti paviršiaus parinkimą nuspaudus CTRL klavišą.

 

 

Automatical selection Automatinis paviršių surinkimas

 

Šis surinkimas automatiškai, atsižvelgdamas į galimą įrankio orientavimą erdvėje, surenka paviršius, kurie gali būti nurodyti kaip atpjovimo paviršiai atpjovimo (Cut) operacijoje. Tuo atveju, jeigu apdirbamas detalės stačiakampis ruošinys neturi iš tos pusės užlaidų (Oversize), tuomet laikoma, kad detalės išoriniai paviršiai gaunami žaliavinės plokštės supjovimo metu ir papildomo apdirbimo nereikalauja.Todėl jie nėra įtraukiami į automatiškai surenkamų paviršių rinkinį.

 

 

Deselect all entities Paviršių rinkinio išvalymas

 

Išvalo einamąjį frezuojamų paviršių rinkinį.

 

 

Atpjovimo paviršius, išreikštas kaip Autodek Inventor programos plokščias paviršius

 

Kartais kyla poreikis parodyti atpjovimą nemodeliuojant jo tiesiogiai detelės kūne. Tada galima nubraižyti linijos eskizą ir jį ištempti kaip paviršių. Tokiu būdu gauname geometriją, kurią galima nurodyti kaip atpjovimo paviršių.

 

hmtoggle_plus1Pjovimo krypties nustatymas

 

Groove cut direction

 

Scoring Cut

 

Medžiagos atpjovimo (Cut) operacija turi ypatumus, kurie reikalauja sudėtingesnio įrankio pjovimo krypties nurodymo negu jai gimingoje griovelio pjovimo (Groove) operacijoje. Pjaunant pjūklu iš karto per visą pjūvio gylį yra pavojus, kad dėl išeinančių iš medžiagos pjūklo dantų gali būti pažeistas detalės paviršius, (žiūrėti žemiau esantį pav.) Tam, kad išvengti tokios situacijosyra vykdomi du praėjimai:

 

Pirmas - Viršutinio detalės paviršiaus įpjovimas (Scoring Pass).

Antras - Galutinis detalės gabalo nupjovimas (Main Cut).

 

 

Cut surface damages

Prescoring cut

 

Jeigu komandoje yra užsakomas viršutinio detalės paviršiaus įpjovimas, tuomet galima reguliuoti pjovimo tipą tiek viršutinio paviršiaus pjovimui, tiek ir galutiniam pjūviui.

 

Atpjovimo operacijoje nustatant pjovimo kryptį galimi po du pasirinkimus kiekvienam praėjimui:

 


Main Cut:

 

Climb Cutting

Climbing Cutting

Pjovimas pagal pastūmą

Conventional Cutting

Conventional cutting

Pjovimas prieš pastūmą


 

Scoring pass:

 

Climb Cut from left

Climbing cutting

Pjovimas pagal pastūmą

Conventional cut from right

Conventional cutting

Pjovimas prieš pastūmą

 

Pagal nutylėjimą visada siūlomas pjovimų variantas, kuris atitinka pjovimą pagal pastūmą abiems praėjimams.

 

hmtoggle_plus1Viršutinio detalės paviršiaus įpjovimo valdymas

 

Scoring Pass control

 

Viršutinio detalės paviršiaus įpjovimui gali gali būti nustatomos šios opcijos:

 

Prescoring cut off

Scoring Cut Off

Viršutinio detalės paviršiaus įpjovimas įjungtas.

Proescoring cut on  

Scoring Cut On

Viršutinio detalės paviršiaus įpjovimas išjungtas.

Prescoring on Half  

Scoring pass depth on half thickness of part

Viršutinio detalės paviršiaus įpjovimo gylis lygus pusei apdirbamos detalės storio. Jeigu ši opcija neaktyvi, tada šalia įvedimo langelyje galima nurodyti konkretų pjovimo gylį.

 

hmtoggle_plus1Perteklinio pjūklo pjovimo gylio nustatymas

 

Cut Breakthrough

 

Nustatomas pjūklo išsikišimo dydis už apatinio detalės paviršiaus atpjovimo operacijos metu.

 

 

hmtoggle_plus1Pjovimo užlaidos nustatymas, atitraukiant pjūklą nuo pažymėto paviršiaus

 

Cut allowace

Nustatomas pjūklo atitraukimo dydis nuo atpjovimo paviršiaus.