Komandos aprašymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Griovelių pjovimo komanda pasiekiama:

 

Woodwork CAM -> Groove Groove Cut icon

 

Paleidus komandą atidaromas langas.

 

Groove command dialog

 

Tam, kad komanda sėkmingai suveiktų, reikia laikytis tam tikro duomenų nurodymo nuoseklumo. Žemiau yra aprašomas komandos valdymas tokia eile, kurios reikia laikytis dirbant su kišenės išėmimo (Pocket) komandos langu.

 

hmtoggle_plus1Špindelio nurodymas

 

Spindle selection

 

"Spindle" skyriuje iškrentančio sąrašo pagalba yra nurodomas špindelis, o tuo pačiu ir įrankis. Žemiau esančioje erdvėje pateikiami pagrindiniai špindelyje užtaisyto įrankio duomenys. Norint pamatyti pilną informaciją apie špindelį, reikia paspausti informacijos mygtuką Spindle Info Botton. Pasirodo špindelio duomenų redagavimo langas. Taip pat šiame lange galima redaguoti visus duomenis, susijusius su pjovimo režimais (pjovimo pastūma, špindelio sukimosi greitis ir t.t.). Pakeisti duomenys gali būti išsaugoti:

 

1.Update properties only for slected operation - Perrašyti pakeistas savybes tik šiai operacijai.
2.Update properties in all operations in current technology - Perrašyti pakeistas savybes visoms operacijoms šios detalės technologijoje.
3.Update properties for database - Perrašyti pakeistas savybes duomenų bazėje.

 

hmtoggle_plus1Geometrijos išrinkimas griovelio pjovimo komandoje

 

Pocket Selection set

 

Tam, kad komanda apskaičiuotų įrankio trajektorijas ir sugeneruotų operaciją, reikia sudaryti prapjaunamų griovelių dugnų paviršių rinkinį. Remiantis šiais paviršiais yra paskaičiuojamos pjūklo įrankio trajektorijos. Šie paviršiai yra atraminė griovelio pjovimo (Groove) operacijos geometrija. Kaip atraminė geometrija šioje komandoje gali būti nurodytas plokščias stačiakampis (Autodesk Inventor programoje) paviršius (žiurėti žemiau pateiktą pav. -apačioje dešiniajame apatiniame kampe pažymėtas raudonai paviršius).

 

Pirmiausia aptarkime atvejį, kuomet atraminę geometriją sudaro detalės kūno paviršiai. Paleidus griovelio pjovimo (Groove) komanda, ji atsiranda laukimo režime ir laukia tol, kol bus sudarytas toks paviršių rinkinys. Yra šios rinkinio sudarymo galimybės:

 

1.Pavienių griovelių dugnų paviršių nurodymas.
2.Automatinis griovelių dugnų paviršių surinkimas.
3.Paviršių rinkinio išvalymas.
4.Griovelio dugno paviršius išreikštas kaip Autodesk Inventor programos plokščias paviršius.

 

Pavienių elementų nurodymas

 

Tinkamais Woodwork for Inventor CAM griovelio pjovimo (Groove) operacijai paviršiai yra laikomi tie detalės modelio paviršiai, kurie yra plokšti ir apriboti bent iš vienos pusės kylančiu šonu bei yra ne siauresni negu pjūklo plotis. Taip pat šie paviršiai turi atitikti galimą pjūklo ašies orientavimą erdvėje.(žiūrėti žemiau esantį pav.). Galimas įrankio orientavimo vektorius erdvėje yra nusakomas konfigūruojant staklių špindelius.

 

Groove surface

 

Kad paviršius yra tinkamas įtraukti į rinkinį, rodo tai, jog užvedus kursorių ant pageidaujamo paviršiaus, jis yra pašviečiamas balta spalva. Paviršiaus įtraukimas į rinkinį įvyksta pasirenkant jį pelės kursoriumi. Įtrauktas į rinkinį  paviršius įgija mėlyną apšvietimą. Norint paviršių išmesti iš rinkinio reikia vykdyti paviršiaus parinkimą nuspaudus CTRL klavišą.

 

 

Automatical selection Automatinis paviršių surinkimas

 

Šis surinkimas automatiškai surenka kišenių dugnus, kurie gali būti apdirbamas duotuoju įrankiu.

 

 

Deselect all entities Paviršių rinkinio išvalymas

 

Išvalo einamąjį frezuojamų paviršių rinkinį.

 

Griovelio dugnas išreikštas kaip Inventor plokščias paviršius

 

Kartais kyla poreikis išimti griovelį arba apskritai atlikti įpjovimą, kuris nėra tiesiogai išreikštas kaip detalės kūno griovelio dugno paviršius. Tada galima nubraižyti linijos eskizą ir jį ištempti kaip paviršių. Tokiu būdu gauname geometriją, kurią galima nurodyti griovelio pjovimo operacijai kaip griovelio dugną.

 

hmtoggle_plus1Pjovimo krypties nustatymas

 

Groove cut direction

 

Griovelio pjovimo operacijoje nustatant pjovimo kryptį galimi du pasirinkimai:

 

Climb Cut from left

 

Climbing cutting

Pjovimas pagal pastūmą

Conventional cut from right

Conventional cutting

Pjovimas prieš pastūmą

 

Pagal nutylėjimą visada siūlomas pjovimas pagal pastūmą.

 

hmtoggle_plus1Pjūklo nusileidimo ištraukimo nustatymas

 

Groove Saw Landing

 

Nuleidžiant pjūklą pjauti griovelį ir ištraukiant pjūklą iš griovelio galimos dvi opcijos:

 

Prevent depth

Prevent groove depth

Nurodytam griovelio paviršiui modelyje suskaičiuojama tokia pjūklo trajektorija, kad realioje detalėje griovelio gylis išlaikomas visame paviršiaus ilgyje.

Prevent Length

groove prevent length

Nurodytam griovelio paviršiui modelyje suskaičiuojama tokia pjūklo trajektorija, kad realioje detalėje griovelio išlaikomas griovelio ilgis toks koks buvo modelyje.

 

Pastaba. Jeigu griovelis modelyje turi atvirą galą, tuomet komanda į šias opcijas tame gale nereaguoja. Tokiame griovelio gale pjūklas yra išvedamas taip, lyg tai būtų pritaikoma nusileidimo/ištraukimo opcija, apsauganti griovelio ilgį.

 

hmtoggle_plus1Pjūklo persidengimas

 

Saw overlap

 

Jeigu pjaunamas griovelis yra platesnis negu pjūklo plotis, tuomet reikia daryti papildomą pjūklo praėjimą. Šiam perėjimui reikia nusakyti kokiu dydžiu persidengia pjūklo pėdsakas. Persidengimas nusakomas procentine išraiška nuo pjūklo storio. Šio dydžio keitimas neatsispindi atvaizduojant įrankio trajektoriją grafiniame ekrane. Tai turi įtakos sudarant pačią CNC programą.

 

hmtoggle_plus1Išvalomasis praėjimas

 

Groove cleaning pass

 

Galima išjungti/įjungti griovelio išvalomąjį praėjimą pjūklu. Įjungus praėjimą, pjūklas mažu tarpeliu pakilęs nuo griovelio dugno besisukdamas praeina dar kartą ir taip išvalo griovelį nuo drožlių. Šio dydžio keitimas neatsispindi atvaizduojant įrankio trajektoriją grafiniame ekrane. Tai turi įtakos sudarant pačią CNC programą.