Komandos aprašymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kišenės išėmimo komanda pasiekima:

 

Woodwork CAM -> Pocket Pocket Icon 32x32

 

Paleidus komandą iškviečiamas dialogas.

 

Pocket dialog

 

Tam, kad komanda sėkmingai suveiktų, reikia laikytis tam tikro duomenų nurodymo nuoseklumo. Žemiau yra aprašomas komandos valdymas tokia eile, kurios reikia laikkytis dirbant su kišenės išėmimo (Pocket) komandos langu.

 

 

hmtoggle_plus1Špindelio nurodymas

 

Spindle selection

 

"Spindle" skytiuje iškrentančio sąrašo pagalba yra nurodomas špindelis, o tuo pačiu ir įrankis. Žemiau esančioje erdvėje pateikiami pagrindiniai špindelyje užtaisyto įrankio duomenys. Norint pamatyti pilną informaciją apie špindelį, reikia paspausti informacijos mygtuką Spindle Info Botton. Tuomet pasirodo špindelio duomenų redagavimo langas. Taip pat šiame lange galima redaguoti visus duomenis, susijusius su pjovimo režimais (pjovimo pastūma, špindelio sukimosi greitis ir t.t.). Pakeisti duomenys gali būti išsaugoti:

 

1.Update properties only for selected operation - Perrašyti pakeistas savybes tik šiai operacijai.
2.Update properties in all operations in current technology - Perrašyti pakeistas savybes visoms operacijoms šios detalės technologijoje.
3.Update properties for database - Perrašyti pakeistas savybes duomenų bazėje.

 

hmtoggle_plus1Geometrijos išrinkimas kišenės išėmimo (Pocket) komandoje

 

Pocket Selection set

 

Tam, kad komanda apskaičiuotų įrankio trajektorijas ir sugeneruotų operaciją, reikia nurodyti frezuojamų paviršių rinkinį.

Svarbu. Skirtingai nuo frezavimo (Mill) operacijos šiai operacijai kaip apdirbamas paviršius yra nurodomas kišenės dugno paviršius, o ne šonas.

 

Remiantis šiais paviršiais yra paskaičiuojamos frezavimo įrankio trajektorijos. Šie paviršiai yra atraminė kišenės išėmimo (Pocket) operacijos geometrija. Kaip atraminę geometriją šioje komandoje galima taip pat nurodyti ir nubraižytą 2D uždarą eskizą.

 

Bet pirmiausia aptarkime atvejį, kuomet atraminę (Reference) geometriją sudaro paviršiai. Paleidus kišenės išėmimo (Pocket) komanda, ji atsiduria laukimo režime ir laukia tol, kol bus sudarytas toks paviršių rinkinys. Yra šios rinkinio sudarymo galimybės:

 

1.Pavienių paviršių nurodymas.
2.Automatinis frezuojamų paviršių surinkimas.
3.Paviršių rinkinio išvalymas.
4.Frezuojamas kišenės kontūras, išreikštas kaip uždaro kontūro eskizo geometrija.

 

 

Pavienių elementų nurodymas

 

Tinkamais Woodwork for Inventor CAM kišenės išėmimo (Pocket) operacijai paviršiai yra laikomi tie detalės modelio paviršiai, kurie yra plokšti ir sudaro frezuojamos kišenės dugną. Taip pat šis paviršius turi būti pasuktas erdvėje taip, kad įrankio galimybės leistų jį pasukti į šį paviršių galu (Žiūrėti žemiau esantį pav.). Galimas įrankio orientavimo vektorius erdvėje yra nusakomas konfigūruojant staklių špindelius.

 

Normalinio kišenės dugno vektoriaus atitikimas įrankio krypties vektoriui

Normalinio kišenės dugno vektoriaus atitikimas įrankio krypties vektoriui

 

Kad paviršius yra tinkamas įtraukti į rinkinį, rodo tai, jog užvedus kursorių ant pageidaujamo paviršiaus jis yra pašviečiamas balta spalva. Paviršiaus įtraukimas į rinkinį įvyksta pasirenkant jį pelės kursoriumi. Įtrauktas į rinkinį  paviršius įgija mėlyną apšvietimą. Norint paviršių išmesti iš rinkinio, reikia vykdyti paviršiaus parinkimą nuspaudus CTRL klavišą.

 

 

Automatical selection Automatinis paviršių surinkimas

 

Šis surinkimas automatiškai surenka kišenių dugnus, kurie gali būti apdirbami duotu įrankiu.

 

 

Deselect all entities Paviršių rinkinio išvalymas

 

Išvalo einamąjį frezuojamų paviršių rinkinį.

 

 

Frezuojamas kontūras, išreikštas kaip eskizo geometrija

 

Kartais kyla poreikis išimti kišenę, kuris nėra tiesiogai išreikšta kaip kišenės dugno paviršius. Pvz., yra vertikalios komponuotės staklės, kuriose ruošinys yra tvirtinamas vertikaliai. Tokiose staklėse negalima išpjauti detalės gabalo, kuris atsiskirtų nuo ruošinio, nes toks nukritęs gabalas gali sugadinti CNC įrenginį. Tokiais atvejais tokia išėma frezuojama kaip kišenė, sudrožiant visą vidinę medžiagą į drožles. Detalės modelyje tokia išėma neturi dugno ir neįmanoma jos nurodyti kišenės išėmimo (Pocket) operacijai kaip atraminės geometrijos. Tokiu atveju reikia braižyti uždarą eskizą ir jį nurodyti kaip atraminę geometriją. Frezavimo operacijai galima nurodyti tik vieną eskizą. Eskizo plokštuma turi atitikti špindelio orientavimo galimybes. Frezavimo gylis yra nustatomas pagal eskizo plokštumą.

 

 

hmtoggle_plus1Įrankio padėties nustatymas

 

Pocket milling side

 

Kišenės išėmimo (Pocket) operacijoje galimi tik du pasirinkimai:

 

Milling from left side

 

Įrankis pjovimo metu yra medžiagai iš kairės.

 


Milling from right side

Įrankis pjovimo metu yra medžiagai iš dešinės.

 


 

Iš esmės tai reiškia, kad yra pasirenkama kokio tipo frezavimas bus atliekmas:

 

Climb Milling - frezavimas pagal pastūmą.
Conventional Milling - frezavimas prieš pastūmą.

 

hmtoggle_plus1Įrankio nusileidimas į trajektorijos pradžią

 

Pocket landing type

 

Nustato įrankio nusileidimo į kišenės pjovimo trajektorijos pradžią būdą. Galimos dvi nusileidimo opcijos:

 

Vertical landing - vertikalus įrankio nusileidimas į pradinį trajektorijos tašką.

 

Orbit landing - orbitinis nusileidimas. Tai toks nusileidimas, kuomet įrankis atlieka spiralinį judesį žemyn tol, kol pasiekia reikiamą frezavimo gylį (žiūrėti žemiau esantį pav). Orbitos diametras ir žingsnis yra nustatomas aprašant įrankį.Vėliau šiuos parametrus galima redaguoti šoninės naršyklės pagalba.

 

 

Pocket orbit landing example

 

 

hmtoggle_plus1Frezavimo pasluoksniui žingsnis

 

Pocket stepover control

 

Įjungia arba išjungia pasluoksnį kontūro frezavimą ir leidžia nustatyti praėjimo sluoksnio žingsnį.

 

Stepover off- pasluoksinis praėjimas išjungtas.

 

Stepover on- pasluoksnis praėjimas įjungtas.

 

Esant įjungtam pasluoksniam frezavimui, galima nurodyti vieno sluoksnio gylį.

Svarbu. Šios opcijos veikimas neatsispindi grafiniame trajektorijos atvaizdavime, tačiau ši opcija turi įtakos generuojant finalinę CNC programą.

 

hmtoggle_plus1Trajektorijos korekcijos tipo nustatymas

 

Mill trajectory correction type

 

Šio parametro reikšmė yra panaši kaip aprašyta kontūro frezavimo (Mill) operacijoje, bet yra vienas svarbus momentas. Frezuojant kišenę reikia išskirti du kontūrus, kurie susidaro įrankio trajektorijos apskaičiavimo metu (žiūrėti žemiau esantį pav.).

 

 

Pocket contour explanation

 

Galima išskirti susidarančius du kontūrus:

 

1.Galutinį apėjimo kontūrą.
2.Kišenės vidaus išėmimo kontūrą.

 

Reikia turėti omeny, kad kišenės išėmimo (Pocket) operacijoje į korekcijos tipo pakeitimą reaguoja tik galutinis kontūras. Kišenės vidaus išėmimo kontūras visada apskaičiuojamas ir išvedamas kaip kontūras su įrankio korekcija, kuri apskaičiuojama programinėje įrangoje (Software).

 

Taigi turime dvi pasirinkimo opcijas, reikalingas nustatyti galutinio kontūro korekcijos tipą:

 

Hardvare correction

 

Hardware Correction

Įrankio korekcija CNC įrenginyje

Software correction

Software Correction

Įrankio korekcija Woodwork CAM modulyje

 

 

hmtoggle_plus1Įrankio persidengimas

 

Tool Overlap

 

Reguliuoja įrankio persidengimo dydį, kuomet vykdomi kišenės išėmimo perėjimai. Reikšmė yra nusatoma procentais nuo įrankio diametro. Kuo didesnis procentas, tuo tankesnė gaunasi kišenės išėmimo trajektorija.

 

hmtoggle_plus1Gylio užlaida

 

Pocket depth allowance

 

Gylio užlaida leidžia nustatyti, kiek reikia palikti neišimtos į gylį kišenės medžiagos.

 

hmtoggle_plus1Kišenės kontūro užlaida

 

Pockket contour allowance

 

Leidžia nustatyti užlaidą kišenės kontūro atžvilgiu.