Kūnų konvertacija

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Naudojant karkaso aprengimo funkcijas kūnai yra automatiškai priskiriami tam tikram tipui. Taip karkaso aprengimo komanda, pirmą kartą bakstelėjus į bendros paskirties kūną, jį automatiškai paverčia skeleto kūnu. Kuriamos panelės iš karto tampa panelių kūnais. Kūno tipas apsprendžia jo elgseną karkasinio aprengimo metu. Konstruktoriui yra pravartu sukurtus kūnus konvertuoti iš vieno tipo į kitą. Tam yra numatytos atitinkamos komandos.

 

Kūno konvertavimas į karkaso tipą

 

Skeleton Dress Up –>Convert to –>Skeleton Dress Up Convert to Skeleton

 

 

Dress Up Convert to skeleton Dialog

 

 

"Specify Skeleton Body" - reikia nurodyti bet kurį kūną, kuris turi būti konvertuotas į skeleto karkaso tipą.

 

 

 

Kūno konvertavimas į panelės tipą

 

Skeleton Dress Up –>Convert to –>Skeleton Panel Dress Up Convert to Panel

 

 

Dress Up Convert to Panel Dialog

 

 

"Specify Panel Body" - reikia nurodyti bet kurį kūną, kuris turi būti konvertuotas į panelės tipą.

 

 

 

Kūno konvertavimas į bendros paskirties tipą

 

Skeleton Dress Up –>Convert to –>Solid Body Dress Up Convert to Solid Body

 

 

Dress Up Convert to Solid Body Dialog

 

 

"Specify Solid Body" - reikia nurodyti bet kurį kūną, kuris turi būti konvertuotas į bendros paskirties tipą.

 

 

 

Svarbu žinoti. Jeigu detalė turi savyje nors vieną karkaso ar panelės tipo kūną, jai negalima priskirti Woodwork for Inventor įskiepio medžiagos. Jeigu norima šią detalę paversti Woodwork for Inventor įskiepio detale, tam reikia visus kūnus konvertuoti į bendrosios paskirties kūnus (Solid Body). Kita vertus, jeigu detalė jau turi priskirtą Woodwork for Inventor įskiepio medžiagą, tokioje detalėje negalima kūnų paversti karkasais arba panelėmis. Norint su tokia detale tęsti darbą kaip su karkasu, pirma jai reikia pašalinti Woodwork for Inventor įskiepio priskirtą medžiagą. Tai atliekama pasinaudojant trintuko funkcija, esančia medžiagų priskyrimo (Material Assignment) komandoje. Tuomet galima tęsti darbą karkaso aprengimo aplinkoje.