Kiaurymių anotacijų ir lentelių nustatymai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Holes - šioje kortelėje yra nustatomos kiaurymių anotacijų formos ir automatiškai formuojamų detalėje sugręžtų kiaurymių lentelių išvedimo parametrai.

 

Holes

 

Kiaurymių apipavidalinimo nustatymuose yra išskirtos dvi zonos:

Hole Note - kiaurymių anotacijų nustatymai, kuriuose yra apibrėžiama, kaip turi atrodyti apie pažymėtą kiaurymę išvedama anotacija. Kiaurymių anotacijų išvedimui yra skirta Woodwork for Inventor komanda (Hole annotation).
Hole Table setup - automatiškai generuojamos lentelės talpininmo lape parametrai.

 

Žemiau pateiktas aprašymas kiekvienos pasirinkimas, kurį galima nustatyti reguliuojant kiaurymių anotacijas ir lentelių išvedimą.

 

1.Kiaurymių tipo pasirinkimas anotacijos formato užrašymui. Woodwork for Inventor turi anotacijas šiems kiaurymių tipams:

a.Thru - kiaurai gręžta kiaurymė.
b.Thru Counterbored - kiaurai gręžta gilinta kiaurymė.
c.Thru Countersink - kiaurai gręžta kūgiu gilinta kiaurymė.
d.Blind - aklina kiaurymė.
e.Blind Counterbored - aklina gilinta kiaurymė.
f.Blind Countersink - aklina kūgiu gilinta kiaurymė.

 

2.Anotacijos formos redaktorius. Šiame redaktoriuje anotacijos forma gali būti sudaryta taip pat, kaip ji sudaroma ir Autodesk Inventor stilių redaktoriuje. Tai atliekama redaguojant dimesijų kortelėje anotacijos formą (Notes and leaders).
3.Precision - tikslumo sureguliavimas išvedant dydžius, nusakančius kiaurymę kiaurymių lentelėse ir anotacijose. Use global pasirinkimas reiškia, kad tikslumai bus pasirenkami pagal Autodesk Inventor nusakytus vienetų tikslumus, kurie nustatyti detalėje.
4.Edit Quantity Note - parametro, aprašančio tokių pačių kiaurymių kiekį, formos sureguliavimas. Čia papildomai galima pasirinkti sekančius variantus:

a.All Holes in Part - pateikiant kiaurymių kiekį skaičiuojamos visos atpažintos detalėje kiaurymės, nepriklausomai nuo gręžimo krypties.
b.Holes having same drill direction - į kiaurymių skaičių įtraukiamos tik kiaurymės, kurios turi tą pačią gręžimo kryptį.
5.Simbolių pavidalu pateikti mygtukai, kuriuos paspaudus į redaktorių įvedami atitinkami kiaurymę aprašantys parametrai.
 
Hole parameters

 


Vardijami parametrai iš kairės į dešinę.


a.Hole Diameter Value - kiaurymės diametras.
b.Hole Depth Value - kiaurymės gylis.
c.Counterbore Diameter Value - gilinimo diametras.
d.Counterbore Depth Value - gilinimo gylis.
e.Countersink Diameter Value - gilinimo kūgiu diametras.
f.Countersink Angle Value - gilinimo kūgiu kampas.
g.Countersink Depth Value - gilinimo kūgiu gylis.
h.Quantity Note - įterpti kiaurymių kiekio anotaciją.
i.Insert Symbol - įterpti anotacijos simbolį.

 

6.Kiaurymių lentelės padėtis. Automatiškai generuojamoje kiaurymių lentelėje yra išvedamos kiaurymės pradžios koordinatės, kurios nustatomos nuo kiaurymių koordinačių sistemos pradžios. Kiaurymių koordinačių sistemos pradžia gali būti talpinama:

a.Part Size Rectangle Corner - detalės gabaritą atvaizduojančio stačiakampio kairiąjame apatiniame kampe.
b.Workpiece Size Rectangle Corner - detalės ruošinio gabaritą atvaizduojančio stačiakampio kairiąjame apatiniame kampe.
Pagal aukštį laikoma, kad koordinačių sistemos nulis yra artimiausiame detalės taške nuo žiūrovo, žvelgiant detalės projekcijos kryptimi.

 

7.Hole Table Position - kiaurymių lentelės kairiojo viršutinio kampo išvedimo į lapą koordinatės.
8.Place Table Automatically - užsakymas automatiškai generuoti kiaurymių lentelę kiekvienai išvedamai detalei.
9.Place Holes Center Marks - užsakymas automatiškai sužymėti kiekvieną kiaurymę centro ženklu.

 

hmtoggle_plus1   Kiaurymių lentelės formos aprašymas

 

Woodwork for Inventor brėžinių generatorius (Auto Plot) gamina vieną nustatytos formos kiaurymių lentelę.

 

Holes Table

 

 

Šioje lentelėje yra pateikti šie duomenys:


Hole - pagal vienodumą surūšiuotos kiaurymės.
Xdim;Ydim;Zdim - kiaurymės pradžios koordinatė kiaurymių koordinčių sistemos atžvilgiu.
D - kiaurymės diametras.
Depth - kiaurymės gylis.
D2 - kiaurymės plėtimo diametras.
Depth 2 - kiaurymės plėtimo gylis.
Type - kiaurymės tipas, kuris gali turėti šias reikšmes:

T (Thru) - kiaurai gręžta kiaurymė.
TCB (Thru Counterbored) - kiaurai gręžta gilinta kiaurymė.
TCS (Thru Countersink) - kiaurai gręžta kūgiu gilinta kiaurymė.
B (Blind) - aklina kiaurymė.
BCB (Blind Counterbored) - aklina gilinta kiaurymė.
BCS (Blind Countersink) - aklina kūgiu gilinta kiaurymė.

XYang - kiaurymės gręžimo vektoriaus kampas su kiaurymių koordinačių sistemos Z ašimi.
Xang - kiaurymės gręžimo vektoriaus projekcijos į kiaurymių koordinačių sistemos XY plokštumą kampas su kiaurymių koordinačių sistemos X ašimi.

 

 

Hole Angles

 

Atvaizduojamų vienetų tikslumas yra nustatomas reguliuojant anotacijos formos nustatymus (Precision).