Karkaso kūnų matomumo valdymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Konstruojant sudėtingo gaminio karkasą yra pravartu vienus kūnus paslėpti, o kitus palikti matomais. Tai galima atlikti naudojantis standartine Autodesk Inventor programos funkcija, kuri leidžia šoninėje naršyklėje uždegti ar paslėpti pasirinktus kūnus. Tiesa, kartais daug patogiau pasirinkti kūnus tiesiog ekrane ir nurodyti kokį veiksmą norima atlikti: paslėpti ar uždegti kūną. Tam karkaso aprengimo aplinkoje yra numatytos kūnų matomumo valdymo komandos.

 

Karkaso kūnų matomumo valdymas

 

Skeleton Dress Up –>Visibility –>Skeleton Dress Up Visibility Skeleton

 

 

Dress Up Visibility Skeleton Dialog

 

Paleidus komandą yra automatiškai surenkamas visų karkaso kūnų rinkinys. Šio rinkinio sudėtį galima keisti taip:

 

"Deselect all skeletons" - visas rinkinys yra ištuštinamas.

 

"Select all skeletons" - iš naujo surenkami visi karkasai.

 

Bakstelėjus kursoriumi į pasirinktą kūną jis yra įtraukiamas į rinkinį.

 

Bakstelėjus kursoriumi į kūną ir laikant nuspaustą klavišą "CTRL" kūnas yra šalinamas iš rinkinio.

 

 

Karkasų rinkiniui galima taikyti du veiksmus:

 

"Show" - uždegti rininyje esančius kūnus.

 

"Hide" - paslėpti rinkinyje esančius kūnus.

 

 

 

Panelių kūnų matomumo valdymas

 

Skeleton Dress Up –>Visibility –>Panel Dress Up Visibility Panel

 

 

Dress Up Visibility Pane Dialog

 

 

Paleidus komandą yra automatiškai surenkamas visų panelių kūnų rinkinys. Šio rinkinio sudėtį galima keisti taip:

 

"Deselect all panels" - visas rinkinys yra ištuštinamas.

 

"Select all panels" - iš naujo surenkamos visos panelės.

 

Bakstelėjus kursoriumi į pasirinktą kūną jis yra įtraukiamas į rinkinį.

 

Bakstelėjus kursoriumi į kūną ir laikant nuspaustą klavišą "CTRL" kūnas yra šalinamas iš rinkinio.

 

 

Panelių rinkiniui galima taikyti du veiksmus:

 

"Show" - uždegti rinkinyje esančius kūnus.

 

"Hide" - paslėpti rinkinyje esančius kūnus.

 

 

 

Bendros paskirties kūnų matomumo valdymas

 

Skeleton Dress Up –>Visibility –>Solid Body Dress Up Visibility Solid Body

 

 

Dress Up Visibility Solid Body Dialog

 

 

Paleidus komandą yra automatiškai surenkas visų panelių bendrosios paskirties kūnų rinkinys. Šio rinkinio sudėtį galima keisti taip:

 

"Deselect all panels" - visas rinkinys yra ištuštinamas.

 

"Select all panels" - iš naujo surenkami visos panelės.

 

Bakstelėjus kursoriumi į pasirinktą kūną jis yra įtraukiamas į rinkinį.

 

Bakstelėjus kursoriumi į kūną ir laikant nuspaustą klavišą "CTRL" kūnas yra šalinamas iš rinkinio.

 

 

 

Bendros paskirties kūnų rinkiniui galima taikyti du veiksmus:

 

"Show" - uždegti rinkinyje esančius kūnus.

 

"Hide" - paslėpti rinkinyje esančius kūnus.