Karkaso aprengimas panelėmis

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Šios komandos pagalba, remiantis karkaso plokščiuoju paviršiumi arba jo kirtinu su darbo plokštuma, galima sukurti panelės kūną.

 

Komanda pasiekiama

 

Komanda pasiekiama tik iš detalės projektavimo aplinkos

 

Skeleton Dress Up –> Dress Up Dress Up

 

Dress Up command Interface

 

 

"Select Skeleton Body" - pirmiausia komanda reikalauja nurodyti karkaso kūną, kuriam norime kurti panelių kūnus. Tuo atveju, jeigu nurodomas kūnas yra bendrosios paskirties kūnas, tai jis automatiškai yra paverčiamas karkaso kūnu.

 

Pirmiausia pasirrenkamas skeleto kūnas. Tuomet komanda laukia geometrinių elementų rinkinio sudarymo tam, kad remiantis jais būtų sudaryti panelių kūnai. Rinkinį galima sudaryti šiais būdais:

 

1.Kursoriumi galima nurodyti atskirus plokščius karkaso paviršius arba karkasą kertančias darbines plokštumas. Laikant nuspausta klavišą "CTRL" galima išmesti iš rinkinio nepageidaujamus elementus.
2."Select All Faces" - automatiškai surenka visus plokščius karkaso paviršius.
3."Deselect All Faces" - išvalo susidariusio rinkinio turinį ir tuomet galima vėl per naują sudarinėti rinkinį.

 

Šiuo metu, kaip anksčiau buvo minėta, atraminiu geometriniu elementu gali tapti karkaso kūno plokščias paviršius arba šį kūną kertanti darbinė plokštuma. Remiantis plokščio paviršiaus riba arba susidarančiu kirtinio kontūru bus pagamintas panelės kūnas.

 

Esant sudarytam atraminių geometrinių elementų rinkiniui, reikia nustatyti panelės poziciją pasirinktojo elemento atžvilgiu. Čia galimo šios opcijos:

 

1.Dress Up Panel offset inside - panelė bus sudaroma į karkaso kūno vidų nuo pasirinkto plokščio paviršiaus. Darbinės plokštumos kirtinio atveju panelės kūnas bus sudaromas neigiama plokštumos normalei kryptimi.

 

2.Dress up offset outside - panelė bus sudaroma į karkaso kūno išorę nuo pasirinkto plokščio paviršiaus. Darbinės plokštumos kirtinio atveju panelės kūnas bus sudaromas teigiama plokštumos normalei kryptimi.

 

3.Drees Up Symetrical offset - panelė bus sudaroma taip, kad pasirinktas plokščias paviršius eis per jos vidurį.  Darbinės plokštumos kirtinio atveju panelės kūnas bus sudaromas taip, kad darbinės plokštumos paviršius eis per jos vidurį.

 

 

Kuomet rinkinys yra sudarytas, tuomet kiekvienas pasirinktas elementas žymimas krypties indikatoriumi.

 

Dress up Side indicator

                   Panelės pozicijos indikatorius

 

 

Galima individualiai nurodyti kiekvienai plokštumai panelės kūno poziciją. Tam pakanka kursoriumi bakstelėti į pozicijos indikatorių.

 

"Thickness" - langelyje nurodomas sudaromos plokštės storis.

"Apply" - patvirtina visus pasirinkimus ir panelių kūnai yra sukuriami. Komanda lieka veikti ir galima tęsti pasirinkimus nuo pradžių bei kurti kitus plokščių kūnus.

"OK" - patvirtina visus pasirinkimus ir panelių kūnai yra sukuriami. Po to komanda uždaroma.

"Cancel" - komandos nutraukimas.

 

Svarbu žinoti. Panelės sudarymo metu panelės kūnas automatiškai įgauna vardą, kuris yra sudarytas iš priešdėlio ir šaknies. Priešdėlį sudaro karkaso kūno vardas, o šaknį sudaro pavadinimas "Panel" ir eilės numeris. Pvz.: karkaso kūno vardas yra "Wardrobe". Tuo tarpu visos panelės, sudarytos remiantis šiuo kūnu,įgis sekančius vardus:

 

"Wardrobe Panel 1"

"Wardrobe Panel 2"

...

"Wardrobe Panel n"

 

Tinkamai pervadinus karkasų kūnus, daug paprasčiau naviguoti tarp visų panelių kūnų.