Kantų kūnų generatorius

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Priskiriant medžiagas Woodwork for Inventor aplinkoje detalės modelis nepatiria jokių geometrijos modifikacijų. Į dangų medžiagų priskyrimą įtakojantį ruošinio ir detalės gabaritų skaičiavimą yra atsižvelgiama vykdant specifikacijos generavimus. Tačiau kartais kyla tokių konstravimo situacijų, kuriose vartotojui yra svarbu matyti arba pateikti brėžiniuose fizinį dangos kūną santykyje su tikruoju ruošinio kūnu. Ypač tai dažnas atvejis kalbant apie detalės kantavimą. Woodwork for Inventor yra numatyta komanda, kuri automatiškai, atsižvelgdama į kanto medžiagos priskyrimą, modifikuoja detalės modelį taip, kad jis rodo detalės kūną iki kantavimo operacijos ir pagamina kanto ruošinių kūnus.

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Material –> Edge Band Wizard kanto_pagaminimas32

 

Edge Band Wizard

 

1.Perėjimas į būseną, kada galima nurodyti vieną Woodwrok for Inventor detalę, kuriai reikia generuoti kanto kūnus.
2.Perėjimas į būseną, kada komanda pati surenka visas detales su Woodwork for Inventor medžiaga.
3.Automatinio kanto kūnų generavimo paleidimas.
4.Detalių būsenos atstatymas iki kanto kūnų generavimo.