Išvedimo erdvės ir brėžinių komplekto nustatymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Output area & Bundle - šioje kortelėje yra apibrėžiama lape projekcijų išvedamui skirta erdvė ir pasirenkamas brėžinių komplekto tipas bei į dokumentaciją traukiami komponentų tipai.

 

Output Area & Bundle

 

 

1.Erdvių, kuriose išvedamos komponento projekcijos, apibrėžimui skirtos kortelės:

a.Part - apibrėžiama vienos detalės išvedimo į lapą erdvė. Reikia turėti omeny, kad į šią erdvę, jeigu yra pasirinktas mastelis Auto, yra talpinamos visos duoto tipo komponentui užsakytos projekcijos. Šiuo atveju tai yra detalės (Part) tipo komponentas. Išvesdamas projekcijas Woodwork for Inventor įskiepis, atsižvelgdamas į užduotų projekcijų konfigūraciją, automatiškai padalina užduotą erdvę į lygias dalis ir talpina jas atitinkamose suberdvėse. Jeigu yra užsakytas konkretus išvedamų projekcijų mastelis, tai tuomet šis erdvių skirstymas netenka galios. Domėn imamas tik projekcijos kairio viršutinio kampo pradžios taškas.
b.Assembly - apibrėžiama vieno junginio išvedimo erdvė. Šiuo atveju naudojamos tos pačios dėstymo taisyklės kaip ir detalės atveju.
c.Multiple Components - apibrėžia daugelio komponentų talpinimą viename lape.

 

2.Leidžia pasirinkti, kokį brėžinių komplektą norima formuoti kuriamo šablono pagrindu. Komplekto sudėtį iliustruoja apačioje esantis pasirinkimo dialogo langas. Geltonas lapas baltame fone simbolizuoja atskira failą. Gelsvas fonas ir jame nubraižytas rėmelis simblozuoja atskirą lapą faile. Yra numatyti šie brėžinių kompletų variantai:

a.Each Component to separate File. Įskiepis skanuoja pasirinktą junginio failą ir kiekvieną komponentą (komponentu laikomas junginys (Assembly) arba detalė (Part)) išveda į atskirą brėžinio failą. Šis būdas taikytinas kuomet dirbama su Autodesk Vault programine įranga ir kiekvienas komponentas turi modelio failą bei jį atitinkantį brėžinio failą.
b.Each Component to separate Sheet. Visų komponentų brėžiniai išvedami į vieną failą, bet kiekvienam komponentui tuo pačiu sukuriamas atskiras lapas (Sheet) failo viduje.
c.Each component to Same Sheet. Visi komponentai talpinami viename faile ir, vadovaujantis daugybinio komponentų išdėstymo lape schema, stengiamasi visus komponentus sutalpinti į vieną lapą. Šią schemą apibrėžiame nustatydami išvedimo erdvę. Jeigu į vieną lapą netelpa visi komponentai, tuomet automatiškai kuriamas sekantis lapas ir jame dėstomi likę komopnentai. Procesas tęsiamas tol, kol visi numatyti komponetai yra išdėstomi į lapus.
d.Parent component to separate file Children to separate Sheet. Tėvinis komponetas (dažniausiai junginys (Assembly)) yra spausdinamas į atskirą failą. Šio junginio visi "vaikai" (tai gali būti detalės arba kiti subjunginiai) spausdinami į atskirą failą, kuriame kiekvienas jų talpinamas į atskirą lapą.
e.Parent component to separate file Children to same Sheet. Tėvinis komponetas yra spausdinamas į atskirą failą. Šio junginio visi vaikai spausdinami į atskirą failą, kuriame, vadovaujantis daugybinio komponentų išdėstymo viename lape schema, kiekvienas jų talpinamas į tą patį lapą.
f.Parent component to Same file Childrens to same Sheet. Tėvinis komponentas ir jo "vaikai" yra išvedamai (pateikiami) tame pačiame faile, tačiau tėviniam komponentui skiriamas atskiras lapas, o vaikai yra išdėstomi vadovaujantis daugybinio komponentų išdėstymo viename lape schema.

 

3.Įtraukiamų į dokumentaciją komponentų nustatymas. Vartotojas gali pasirinkti, kokius komponentus reikia įtraukti į brėžinio komplektą, o kokius ignoruoti.

 

4.Spausdinimo eilės nustatymas. Šis pasirinkimas yra aktualus tuomet, kai vykdomas brėžinių išvedimas į vieną failą.

a.By Inventor - spausdinimas vykdomas tokia tvarka, kokia komponentai yra perskaitomi einant per vidinę junginios truktūrą.
b.By Part Name - spausdinami abėcėline tvarka surūšiuojant komponentus pagal Part Name lauko reikšmę.

 

5.Each Occurence - brėžinys yra kartojamas kiekvienam pasitaikančiam spausdiname gaminyje komponento egzemplioriui.