Invariantinio komponento konfigūracijos sutapatinimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda vykdo tos pačios kilmės, bet skirtingos konfigūracijos invariantinių komponentų (iPart, iAssemblies) konfigūracijų sutapatinimą. Veikimo metu yra nurodomas šabloninis komponetas. Tuomet rodomi kiti tos pačios kilmės komponentai, kuriems reikia sutapatinti konfigūraciją su šablono komponentu.

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Joint –> iMatch imatch32

 

 

Invariantinės detalės konfigūracijos sutapatinimo komanda

Invariantinės detalės konfigūracijos sutapatinimo komanda

 

1.Invariantinio komponento šablono pasirinkimas.
2.Perkonfigūruojamo invariantinio komponento nurodymas.