Gaminio kopijavimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Junginio kopijavimas arba pervadinimas Autodesk Inventor yra uždavinys, kurio neįmanoma atlikti standartinėmis Windows operacinės sistemos failų valdymo priemonėmis, nes jose neįmanoma atsekti visų failų tarpusavio ryšių. Autodesk Inventor siūlo kelis mechanizmus šiai funkcijai vykdyti. Tai Autodesk Vault Copy Design funkcija ir iLogic Design Copy komanda. Woodwork for Inventor siūlo savo kopijavimo komandą (Assembly Copy), kuri leidžia kopijuoti pasirinktus junginius, suteikti failams naujus vardus, patogiai manipuliuoti komponento kortelės laukų dydžiais (iProperties).

 

Komandos veikimas išdėstytas šiuose skirsniuose:

 

Komandos paleidimas ir navigacija programos lange

Kopijuojamo gaminio atidarymas

Komponentų rinkinių sudarymas

Kopijavimo vietos nustatymas

Pervadinimo schemų taikymas

Projekto pernešimas (Pack and Go)

Komponento pakartotinis naudojimas

Kopijavimo darbo opcijų nustatymas