Koncepcija

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Baldų tvirtinimo elementų apibrėžimas

 

Baldų tvirtinimo elementu Woodwork for Inventor laikomas toks komponentas, kuris patalpintas baldo modelyje atsineša reikiamus jungiamų detalių formos pakeitimus, užtikrinančius norimą detalių sujungimą. Reikalui esant, toks tvirtinimo elementas papildomai atsineša apskaitomą gaminio specifikacijoje komponentą, kuris tą sujungimą įgyvendina. Kaip matyti žemiau pateiktame paveiksle, tai gali būti kelių kiaurymių išėmimas medžiagoje (pvz., minifix sąvarža su kaiščiu)  arba medžiagos išėmimas ir priauginimas (pvz., stalių dirbiniuose naudojami sujungimai).

 

Baldo furnitūra gali būti kuriama kaip Autodesk Inventor:

1.Detalė (Part).
2.Invariantinė detalė (iPart).
3.Junginys (Assembly).
4.Invariantinis junginys (iAssembly).

 

Skyles sujungimui

Joinery

 

Detalių sujungimo pavyzdžiai

 

 

Išėmimo arba atėmimo kūnas yra išreiškiamas kaip Autodesk Inventor detalės kūnas, kurio pavadinime pirmas simbolis prasideda "+" arba "-".

"+" - reiškia, kad kūnas bus prijungtas prie jį kertančio baldo detalės kūno.

"-" - reiškia, kad kūnas bus atimtas iš jį kertančiojo baldo detalės kūno.

"@" - reiškia, kad kūnas yra neutralus ir nedalyvauja nei kaip formą keičiantis kūnas, nei kaip kūnas, kuriam yra keičiama forma kitu kūnu.

"#" -  apskaitomas kūnas. Woodwork for Inventor laiko, kad detalės modelyje tik vienas kūnas atspindi detalės formą. Tuo tarpu, visi kiti kūnai atlieka pagalbinę funkciją. Pagal nutylėjimą tokiu kūnu laikomas pirmasis kūnas, kuris yra detalės kūnų sąraše ir neturi priešdėlio "+" arba "-". Jeigu vartotojas laiko, kad toks kūnas yra ne pirmas sąraše, tuomet toks kūnas gali būti išskirtas "#" simboliu.

 

Svarbu tai, kad Woodwork for Inventor greičiau atlieka sujungimo formavimo (Sculpt) operaciją, jeigu konstrukcijoje dalyvauja tik iškertantieji kūnai.

 

 

 

Tenon Mortise connection.zoom70.png

                                             

                                                 Išėmos ir iškyšos sujungimas

 

 

Aukščiau pateiktame paveiksle matyti stalių sujungimo komponentas, kuris medžio baldo detalėse sudaro liežuvio ir išėmos (Tenon & Mortise) sujugimą. Kaip matyti sujungimą atspindinčioje detalėje (apibrėžta raudonu stačiakampiu) turime du kūnus: liežuvį (+Tenon) ir išėmą ( - Mortise). Šie kūnai yra atitinkamai išimami ir pridedami prie  kertamų detalių. Woodwork for Inventor pridėjimo ir iškirtimo operacijas atlieka sekančia tvarka:

 

1.Įvykdo kūno iškirtimą.
2.Įvykdo kūnų pridėjimą prie susikirtusių kūnų.

 

Kertantys ir priauginatys kūnai gali būti įtraukti į detalės ar junginio lygmenį. Nepriklausomai nuo to Woodwork for Inventor atliks minėtą veiksmų seką ir įvykdys reikiamus detalių formų pakeitimus, reikalingus sujungimo tarp detalių sudarymui. Sujungimas gali būti sudaromas vien tik naudojant detalių formos pasikeitimą. Tokius sujungimus dažniausiai naudoja staliai. Pavyzdžiui minėtas liežuvio ir išėmos sujungimas arba stalčių šonų sunėrimas spyna.

 

Kita vertus, sujungimas konfirmatoriumi atsineša ne tik kiaurymes detalėse, bet ir patį konfirmatorių, kurį reikia paminėti specifikacijoje kaip perkamą gaminį. Galimi du tokio komponento pateikimo variantai:

 

1.Sudaromas junginys, kuriame įtrauktas pats tvirtinimo komponentas ir iškirtimo kūną atvaizduojanti detalė.
2.Sudaromas tvirtinimo komponento modelis, kuriame pateiktas tvirtinimo komponento kūnas ir greta sumodeliuotas kiaurymės kūnas.

 

Komponento kūnas, kuris neprasideda simboliu "+" arba "-", laikomas sujungimo komponentą vaizduojančiu kūnu. Tokiame komponente užpildytos savybių kortelės duomenys yra perduodami Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriui ir yra išvedami į specifikaciją (BOM). Žemiau pateiktas konfirmatoriaus standartinis komponentas su kiauryme, kuriame yra sukurti du kūnai: (Part Body) ir (-Hole Body). Vienas atspindi pačio komponento kūną, o kitas (su minuso ženklu) -  iškertamos kiaurymės kūną.

 

 

Konfirmatoriaus varžtas su kiauryme

Konfirmatoriaus varžtas su kiauryme

 

 

Woodwork for Inventor palaiko dar vieną junginio sudėtį nusakantį būdą, kuris vykdo sujungimo funkciją. Pavyzdžiui, yra patogu iš karto pateikti komponentą, kuriame yra numatyta visi plokštės sujungimai. Toks sujungimas gali būti išreikštas kaip viena Autodesk Inventor detalė. Tuo pačiu joje gali būti įrašyta informacija apie tvirtinimo elementus, kurie turi būti įtraukiami į galutinę gaminio specifikaciją (BOM).

 

Visos plokštės sujungimas ireištas kaip viena detalė

Visos plokštės sujungimas ireištas kaip viena detalė

 

Aukščiau pateiktame paveiksle matyti sukurta detalė, kuri atvaizduoja plokštės sujungimą keturiuose kampuose. Ji gali būti adaptyvi ir pristaikyti prie baldo formos. Jei detalės parametruose įrašysim tokius kintamuosius su vardais:

 

CompName(n) - komponento vardas.
CompCode(n) - komponento kodas.
CompQuantity(n) - komponento kiekis.

 

Kur (n) reiškia skaičių, nurodantį komponento eilės numerį. Tokių trijų parametrų kombinacija su vienodu komponento eilės numeriu Woodwork for Inventor įskiepiui reiškia, kad detalė su tokiais parametrais viduje yra traktuojama kaip junginys. Specifikacijos (BOM) generavimo metu šie parametrai interpretuojami kaip specifikacijos įrašai ir Woodwork for Inventor požiūriu yra pilnavertiškai apskaitomi komponentai. Pavyzdžiui, apačioje pateiktame paveiksle mayti, kad tokią detalę Woodwork for Inventor įskiepis specifikacijoje parodys kaip junginį, susidenatį iš dveijų detalių: Minifix CAM - MF D15 4 vienetai ir Dowel - D8 6 vienetai.

 

Komponentai išreikšti kaip parametrų įrašai

Komponentai išreikšti kaip parametrų įrašai

 

 

Tokiai detalei nesudėtinga pritaikyti intelektualumo (iLogic) galimybes ir leisti vartotojui konfigūruoti tokį sujungimą. Minėtoji konfigūracija atliekama išjungiant/įjungiant vidurinio kaiščio įtraukimą į sujungimą, arba atitinkamai išjungiant/įjungiant ekscentriko kepurėles.

 

 

Furnitūros išdėstymas

 

Žvelgiant į baldo konstrukciją galima teigti, kad tvirtinimo elementai joje yra išdėstomi atsiremiant į jos paviršius ir konstruktyvines ašis. Žemiau pateiktame paveiksle matyti, kad ašys apibrėžia baldo furnitūros padėtį baldo modelyje - šiuo atveju Minifix tipo sąvaržos ir baldų lentynos laikiklio padėtį.

 

Asys

 

Baldo modelyje tokias ašis vartotojas lengvai gali sukurti kaip darbines Autodesk Inventor plokštumas (Work Planes).

 

Woodwork for Inventor naudoja savo komponentų išdėstymo būdą, kuriame yra išnaudojami iš anksto sujungimo elementuose įrašyti konstruktyviniai ryšiai (iMate). Ši komanda savo esme yra Autodesk Inventor komandos (Place Constrain) modifikacija. Konstruktoriui užtenka nurodyti, prie kokių atraminių geometrinių elementų reikia rišti nurodytą komponentą, ir jis, atsižvelgiant į nurodytus atraminius geometrinius elementus, automatiškai multiplikuojamas visose galimose padėties kombinacijose. Pavyzdžiui, Confirmat tipo sujungimui pakanka nurodyti: (1) plokštumą, į  kurią įsukamas varžtas; (2) šonų plokštumas, pagal kurias varžtas bazuojamas šonine kryptimi; (3) ašies plokštumas.  Varžtas dauginamas ir atitinkamose vietose išstatomas baldo modelyje.