Simbolių prijungimas etiketėms ir lapo šablono pasirinkimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Labels & Sheet templates - šioje kortelėje yra nustatoma, kokie simboliai vaizduos įvairius etikečių tipus ir nustatoma, koks lapo šablonas skiriamas komponento(ų) brėžiniui apiforminti.

 

Labels And Sheets

 

1.Nurodomas (*.idw) tipo failas, kuriame yra laikomi simboliai, reikalingi etikečių informacijos atvaizdavimui. Woodwork for Inventor turi tokį simbolių failą.kuris patalpintas C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2017\V7\Auto Plot templates\Symbols.idw. Vartotojas gali nurodyti kitą failą, kur yra saugomi jo paties susikurti simboliai.

 

2.Erdvė, kurioje yra pateiktos visos galimos etiketės, aptarnaujančios Woodwork for Inventor informacijos atvaizdavimą brėžinyje. Šiuo metu yra pateiktos šio tipo etiketės:

a.Assembly Base View - etiketė, kuri skirta išvesti junginio pagrindinius parametrus: junginio kodą, junginio pavadinimą. Etiketė išvedama tik bazinei projekcijai.
b.Part Base View - etiketė, kuri skirta išvesti detalės pagrindinius parametrus: detalės kodą, detalės pavadinimą, užpildo medžiagos pavadinimą, gabaritus ir t.t.
c.Veneer - etiketė, kuri skirta išvesti informaciją apie lukšto arba plėvelės medžiagą.
d.Edge Band - etiketė, kuri skirta išvesti informaciją apie kanto medžiagą.
e.Paint - informacija, kuri skirta išvesti informaciją apie dažymo dangą.
f.Grain on Top - simbolis, atvaizduojantis užpildo medžiagos tekstūros kryptį tuo atveju, jeigu pagrindinis detalės paviršius (main Face) yra atsuktas į žiūrovą. Tai yra svarbu nustatant detalės dešinę, kairę, priekinę ir užpakalę puses. Detaliau apie tai rasite čia.
g.Grain on bottom - simbolis, atvaizduojantis užpildo medžiagos tekstūros kryptį tuo atveju, jeigu pagrindinis detalės paviršius yra nusuktas nuo žiūrovo.
h.No Grain on Top - simbolis, vaizduojantis kryptį, pagal kurią skaičiuojami detalės ruošinio gabaritai, jeigu pagrindinis detalės paviršius (main Face) yra atsuktas į žiūrovą.
i.No Grain on Bottom - simbolis, vaizduojantis kryptį, pagal kurią skaičiuojami detalės ruošinio gabaritai, jeigu pagrindinis detalės paviršius yra nusuktas nuo žiūrovo.
j.Holes Coordinate System - simbolis, atvaizduojantis koordinačių sistemos pradžią, pagal kurią yra skaičiuojamos visų kiaurymių koordinatės, kurios išvedamos į kiaurymių lentelę.

 

3.Erdvė, kurioje pasirenkama, kokie šablono faile esantys lapo formatai (Sheet Formats) bus naudojami sudarant komponento(ų) brėžinį. Čia vykdomas pasirinkimas dviems galimiems atvejams:

a.For Part or Multiple components output - pasirenkamas detalės arba daugybiniam komponentų išvedimui į vieną lapą formatas.
b.For Assembly - pasirenkamas lapo formatas junginio tipo komponentui išvesti.

 

4.Erdvė, kurioje nustatoma, pagal kokį lauką yra kuriamas išvedamo lapo/failo pavadinimas. Čia galimi pasirinkimai:

a.By Part Number - sudarant vardą kaip pagrindas imamas komponento savybių (iProperty) laukas Part Number.
b.By Description - sudarant vardą kaip pagrindas imamas komponento savybių (iProperty) laukas Description. Jeigu pavadinimas pasikartoja (pavyzdžiui, pavadinimas "Šonas"), tuomet pasikartojančiam vardui suteikiamas papildomas numerio indeksas.

 

hmtoggle_plus1Simbolių sudarymas

 

Kaip minėta anksčiau, kiekvienas etiketės tipas yra asocijuojamas su iš simbolių failo pasirinktu brėžinio simboliu. Simboliai yra kuriami prisilaikant Autodesk Inventor taisyklių. Taip pat į kai kurių etikečių simbolius gali būti įtraukiami užpildomi simbolio laukai (Prompted Entry). Jeigu įtraukiamo lauko reikšmė atitinka Woodwork for Inventor specifikacijų generetoriaus (BOM) raktažodį, tokiu atveju simbolio įtraukimo metu brėžinių generatrius (Auto Plot) interpretuoja šį lauką ir paima atitinkamus duomenis iš detalėje saugomų Woodwork for Inventor duomenų. Tuomet jie išvedami į atitinkamą simbolio lauką, talpinamą brėžinyje.

 

Simbolių įterpimo metu užpildomų laukų (Prompted Entry) panaudojimas.

 

Kiekvienas etiketės tipas per užpildomus simbolio laukus (Prompted Entry) gali pateikti informaciją apie atitinkamus Woodwork for Inventor duomenis. Žemiau pateiktas pavyzdys parodantis, kaip atrodo Part Base View etiketės simbolio apibrėžimas Symbols.idw faile:

 

 

Auto Plot Symbol definition

 

 

Toks simbolis automatiškai patalpintas brėžinyje atrodys sekančiai:

 

 

Auto Plot Labels

 

 

Kaip matome, laukų reikšmės yra nuskaitomos iš detalės duomenų ir talpinamos atitinkamuose simbolio laukuose. Kairiajame paveikslo šone apibrauktas analogiškas kanto (Edge Band) etiketės simbolis, kuris savyje turi medžiagos spalvos lauką.

 

 

hmtoggle_plus1Etikečių simboliuose naudojami laukai

 

Kaip galima pastebėti, simboliuose užrašomi simbolių laukai (Prompted Entry) yra užvadinami panašiai kaip ir specifikacijų šablonuose. Priklausomai nuo etiketės tipo, simboliuose galima panaudoti numatytus laukus. Žemiau pateiktos lentelės, kuriose yra parodyta, kokie laukai gali būtį naudojami simboliuose, aprašančiuose atitinkamą etiketės tipą.

 

Assembly Base View Label - junginio pagrindinės projekcijos etiketė

 

Prompted Entry Name

Item.Code

Item.Name

Item.Type

Item.BomType

 

 

Part Base View Label - detalės pagrindinės projekcijos etiketė

 

Prompted Entry Name

Item.Code

Item.Name

Item.Type

Item.BomType

Item.Length

Item.Width

Item.Thickness

Item.FillWorkpiece.Code

Item.FillWorkpiece.Name

Item.FillWorkpiece.Type

Item.FillWorkpiece.Length

Item.FillWorkpiece.Width

Item.FillWorkpiece.Thickness

Item.FillWorkpiece.Material.Type

Item.FillWorkpiece.Material.CountingType

Item.FillWorkpiece.Material.Length

Item.FillWorkpiece.Material.Width

Item.FillWorkpiece.Material.Thickness

Item.FillWorkpiece.Material.Code

Item.FillWorkpiece.Material.Name

Item.FillWorkpiece.Material.Color.Name

Item.FillWorkpiece.Material.Color.Code

 

 

Veneer, Edge Band, Paint - dangų etiketės.

 

Prompted Entry Name

Item.Length

Item.Width

Item.Thickness

Item.Material.Type

Item.Material.CountingType

Item.Material.Length

Item.Material.Width

Item.Material.Thickness

Item.Material.Code

Item.Material.Name

Item.Material.Color.Name

Item.Material.Color.Code

 

 

Title Block - kampinio spaudo laukų užpildymas.

 

Taip pat kaip ir simbolyje galima įvesti Prompted Entry laukus, tokius pačius laukus galima naudoti ir kampinio spaudo (Title Block) apraše. Čia gali būti panaudoti tokie patys laukai kaip ir Assembly Base View ir Part Base View etikečių atveju.

 

 

hmtoggle_plus1Etiketės simbolio pozicionavimas

 

Kiekvienas Autodesk Inventor simbolis turi savo bazinį tašką - Connection Point Grip. Jo atžvilgiu ir yra apibrėžimas simbolio pozicionavimas brėžinyje. Šios padėties apibrėžimas priklauso nuo etiketės tipo. Toliau ppžvelgsime galimus pozicionavimo apibrėžimus kiekvienai vienodai apibrėžiamų etikečių grupei.

 

Bazinių projekcijų etiketės.

 

Šioms etiketėms priklauso:

Assembly Base View
Part Base View

 

Šios etiketės brėžinyje yra pozicionuojamos bazinei projekcijai ir tai daroma apibrėžtos išvedimo erdvės atžvilgiu. Jeigu buvo užsakyta išvesti kelias projekcijas tam pačiam komponentui, tuomet bazinė erdvė atitinkamai traukiasi dėl išvedamos erdvės dalinimo į suberdves, skirtas kelių projekcijų išvedimui. Etiketės pozicionavimas šiuo atveju vykdomas bazinės projekcijos suberdvės atžvilgiu. Šio tipo etiketės gali turėti nustatytą padėtį.

 

 

Etikeciu isnesimas projekcijai

 

Kaip matyti paveiksle, papildomai simbolio pozicijai galima nusakyti perslinkimo dydžius (X ir Y kryptimis), kurie yra atskaičiuojami nuo nurodyto bazinio taško.

 

Dangas žyminčios etiketės.

 

Šioms etiketėms priklauso:

Veneer - lukštas
Edge Band - kantas
Paint - dažai

 

Šių etikečių pradinis pozicionavimo taškas yra surandamas pagal kreivės vidurį atspindinčią dangą.

 

Edge Band Label position

 

 

Šio taško atžvilgiu yra vykdomi visi simbolio perslinkimai, jeigu tokie buvo nurodyti vartotojo.

 

Pasirinkimas (Position) leidžia nurodyti, kaip lygiuojamas etiketės simbolis:

Align - etiketės simbolis, kuris išlygiujmas pagal kreivės liestinę pozicionavimo taške.
Not rotate -  simbolis, kuris dedamas horizontaliai.

 

Tekstūros krypties etiketės.

Šioms etiketėms priklauso:

Grain on Top - kryptis iš viršaus.
Grain on bottom - kryptis iš apačios.
No Grain on Top - nėra krypties iš viršaus.
No Grain on Bottom - nėra krypties iš apačios.

 

Šios etiketės yra talpinamos projekcijos centre. Joms galima nurodyti perslinkimo dydžius nuo centro X ir Y kryptimi.