Duomenys apie komponentą specifikacijose

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kaip minėta ankstesniame skyriuje, yra specifikacijų klasė, kurioje pagrindinę informaciją sudaro informacija apie kiekvieną gaminio komponentą atskirai. Tokį informacijos konteinerį vadiname komponento įrašu (Item). Autodesk Inventor aplinkoje komponento įrašo atitikmuo yra junginio (Assembly) arba detalės (Part) komponentas. Šį komponentą aprašanti informacija talpinama minėtame konteineryje. Sudarydami specifikacijų šablonus mes lentelių stulpeliuose nurodome, kokią informaciją į vieną ar kitą stulpelį pageidaujame išvesti.

 

Kiekvienas Autodesk Inventor komponentas nešasi apie save papildomą informaciją, kuri yra žinoma, kaip savybių kortelės (iProperties) duomenų laukai-atributai. Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriaus (BOM) šiuos laukus įtraukia į komponento įrašo duomenų konteinerį. Šie laukai jų generavimo metu gali būti pateikiami įvairiose specifikacijų formose. Be to, Woodwork for Inventor apie kiekvieną detalę pateikia papildomą medžio dirbiniams būdingą specifinę informaciją, kurios nerasite savybių kortelės (iProperties) laukuose. Pavyzdžiui, informacija apie tai, kuris detalės kraštas turi kantą. Remiantis šia informacija Woodwork for Inventor pateikia detalių gabaritus, reikalingus medžiagų kiekius ir t.t.

 

Žemiau pateiktoje schemoje pilka spalva pavaizduota informacija, kurią galima išgauti iš Autodesk Inventor komponentų savybių (iProperties), o rusva spalva atitinkamai vaizduoja informaciją, kurią papildomai generuoja Woodwork for Inventor įskiepis.

 

 

BOM Informacijos modelis

 

 

 

hmtoggle_plus1Komponento įrašo (angl. Item) aprašymas

 

Assembly (Item) - junginys, galintis apie save turėti šiuos informacinius laukus:


Kodas (Code) - šio lauko reikšmė yra nuskaitomas iš Autodesk Inventor komponento savybių kortelėje (iProperties) esančio (Part Name) lauko.
Pavadinimas (Name) - šio lauko reikšmė yra nuskaitomas iš Autodesk Inventor komponento savybių kortelėje (iProperties) esančio (Description) lauko.

 

           

Part (Item) - detalė, galinti apie save turėti šiuos informacinius laukus:


Detalės pavadinimas (Part Name) - Woodwork for Inventor šis laukas įvardintas kaip (Code) laukas.
Apibrėžimas (Description) - Woodwork for Inventor šis laukas įvardintas kaip (Name) laukas.
Tipas (Type) - gali įgyti sekančias reikšmes:

Part - paprasta detalė.
Sheet metal - skardos lankstinys.
Sweep Profile - lenktas profilis. Šį tipą nustato pats Woodwork for Inventor įskiepis. Tai nutinka tuo atvjeu, jeigu detalės pirmas konstruktyvinis tūrį organizuojantis bruožas yra (Sweep).

 

 

Detalėms, kurios turi priskirtą Woodwork for Inventor medžiagą, sistema papildomai generuoja šiuos laukus:


Length - galutinis detalės ilgis su visomis ją dengiančiomis dangomis.
Width -  galutinis detalės plotis su visomis ją dengiančiomis dangomis.
Thickness -  galutinis detalės storis su visomis ją dengiančiomis dangomis.

 

 

hmtoggle_plus1Detalės ruošinių (angl. Item Workpiece) aprašymas

 

Kaip jau buvo minėta anksčiau (žiūr. skyrių Medžiagų tipai), medžio gaminio detalė faktiškai yra iš medžiagų suklijuotas junginys, todėl kiekviena Woodwork for Inventor detalė dar papildomai susideda iš ją sudarančių ruošinių. Kiekvieną detalę sudaro užpildo ruošinys (Fill Workpiece) ir dangų ruošiniai (Cover Workpiece). Ruošiniai turi šiuos duomenų laukus:

 


Ruošinio kodas (Code) - sudaromas iš detalės kodo, prie kurio pridedamas priešdėlis ir ruošinio eilės numeri detalėje. Pagal nutylėjimą jis yra "WP of". Šį priešdėlį galima keisti konfigūruojant sistemos nuostatų failą.
Ruošinio pavadinimas (Name) - sudaromas iš detalės pavadinimo, prie kurio pridedamas priešdėlį. Pagal nutylėjimą jis yra "Workpiece of". Ši priešdėlį galima keisti konfigūruojant sistemos nuostatų failą.
Ruošinio ilgis (Length).
Ruošinio plotis (Width).
Ruošinio storis (Thickness).

 

 

Užpildo ruošiniui (Fill Workpiece) papildomai generuojamas dar vienas laukas.


Tipas (Type) - gali įgyti reikšmes:

Single - paprastas ruošinys.
Multilayer - ruošinys, kuris gautas suklijavus kelias plokštes.
Composite - ruošinys, kuris gautas suklijavus ankstesniame  technologiniame etape pagamintas detales.

 

 

Dangų ruošiniai (Cover Workpiece) turi papildomą charakteristiką, kuri nusako, kurioje detalės pusėje yra šis ruošinys.


Left - iš kairės.
Right - iš dešinės.
Front - iš priekio.
Back - iš galo.
Top - iš viršaus.
Bottom - iš apačios.

 

 

hmtoggle_plus1Ruošinio medžiagos (angl. Item Workpiece Material) aprašymas

 

Kiekvienas ruošinys yra pagamintas iš medžiagos, kuri turi šiuos duomenų laukus:


Medžiagos kodas (Code) - paimamas iš Woodwork for Inventor duomenų bazės po to, kai detalei yra priskiriama medžiaga. Šis kodas gali būti keičiamas medžiagų pervadinimo metu. Detaliau apie tai skaitykite čia.
Medžiagos pavadinimas (Name) - paimamas Woodwork For Inventor duomenų bazės po to, kai detalei yra priskiriama medžiaga. Šis pavadinimas gali būti keičiamas medžiagų pervadinimo metu. Detaliau apie tai skaitykite čia.
Medžiagos tipas (Type) - gali įgyti šias reikšmes:

Solid - masyvas.
Board - plokštė.
Laminated Board - laminuota plokštė.
Multilayer Board - daugiasluoksnė plokštė.
Rod - strypas.
Desktop - Stalviršis
Edge Band - kantas.
Veneer - lukštas.
Paint - dažai.

 

Ruošiniams, kurie turi priskirtą Woodwork for Inventor medžiagą, sistema papildomai generuoja šiuos laukus:


Width - medžiagos plotis.
Thickness - medžiagos storis.
Color - medžiagos spalos aprašas, kuris turi dvi charakteristikas:

Medžiagos spalvos kodas (Code) - paimamas Woodwork for Inventor duomenų bazės po to, kai detalei yra priskiriama medžiaga. Šis kodas gali būti keičiamas medžiagų pervadinimo metu. Detaliau apie tai skaitykite čia.
Medžiagos spalvos pavadinimas (Name) - paimamas iš Woodwork for Inventor duomenų bazės po to, kai detalei yra priskiriama medžiaga. Šis pavadinimas gali būti keičiamas medžiagų pervadinimo metu. Detaliau apie tai skaitykite čia.        

 

 

Reikia turėti omeny, kad spalva kaip medžiagos aprašo dalis yra charakteringa ne visoms medžiagoms, o tik toms, kurios pagal Woodwork for Inventor savybes gali būti poruojamos su spalvomis. Detaliau apie tai skaitykite čia.

 

 

hmtoggle_plus1Atributų užrašymas specifikacijų šablonuose

 

Aukščiau išvardinta informacija yra naudojama įvairiose ataskaitų lentelėse. Ataskaitose išvedamus laukus reikia aprašyti. Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriaus (BOM) požiūriu kiekvienas Autodesk Inventor komponentas (tiek junginys (Assembly), tiek ir detalė (Part) yra įrašas (Item). Kiekvienas įrašas turi savo atributus. Šiuos atributus pasiekiame užrašydami raktažodį (Keyword). Išdėstydami šiuos raktažodžius specifikacijos šablono lentelėse, pilnai apibrėžiame, kokiame stulpelyje ir kokie duomenys apie komponeto įrašą turi būti atvaizduojami.

 

Pavyzdys:

Norėdami lentelėje pateikti detalės pavadinimą, specifikacijos šablone reikia įrašyti - Item.Name

Detalės ilgio pateikimui specifikacijos šablone įrašoma - Item.Length

Norėdami išgauti ruošinio ilgį galime užrašyti - Item.FillWorkpiece.Length

Norėdami aprašyti detalės medžiagos kodą turime pateikti tokį įraša - Item.FillWorkpiece.Material.Code

Ir t.t.

 

Detalų šių raktažodžių aprašą galite parsisiųsti paspaudę čia.

 

Tokiu būdu yra aprašomi specifikacijų šablonai, kuriuose nusakoma, kokia informacija ir kokiose lentelės vietose ji turi pasirodyti.

Kaip atrodo specifikacijos aprašymas galite detaliai pamatyti atsivertę bet kurį Woodwork for Inventor šabloną.