Detalės pastatymo komanda

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Detalės pastatymo komanda yra iškviečiama.

 

Woodwork CAM -> Clamping Clamping Icon

 

Pasileidžia detalės užspaudimo mašinoje nustatymo komanda.

 

Clamping Dialog

 

Viršutinėje dialogo eilutėje yra išskleidžiamas krentantis pasirinkimų sąrašas, kuriame galima pasirinkti ruošinio būseną užspaudimo momentu mašinoje. Plačiau apie tai skaitykite čia. Yra galimi šie pasirinkimai:

 

Workpiece


Switch to Workpiece Options Selector


Workpiece

Workpiece


Workpiece with Oversizes

Workpiece with oversize


Clamping object Workpiece with oversize and Top Bottom covers

Workpiece with Oversize and Top-Bottom Covers


Clamping object Workpiece with Top Bottom covers

Workpiece with Top-Bottom Covers

Part


Switch to Part Options Selector


Part

Part without covers


Part with all covers

Part with all covers


Part with edge band covers

Part without bottom and top covers


part with top bottom covers

Part without side covers

 

Priklausomai nuo pasirinktos būsenos grafiniame ekrane yra atvaizduojamas geltonomis linijomis užspaudžiamo staklėse ruošinio šešėlis ir kampuose mažomis sferomis pavaizduojami potencialūs užspaudimo (žiūr.žemiau pateiktą paveikslėlį). Užvedus kursorių ant sferos ir paspaudus kairį pelytės klavišą (LMB), duotas kampas pasirenkamas kaip bazinis. Šiame kampe yra atvaizduojamas staklių užspaudimo įrenginio fantomas. Kol nepaspaustas komandos mygtukas Apply Apply, galima pasirinkti bet kurį kitą detalės kampą užspaudimui.

 

Clamping interaction

 

 

"Apply" mygtuko paspaudimu sukuriamas pastatymo mazgas šoninėje naršyklėje ir šis pastatymas tampa einamuoju. Visos kuriamos apdirbimo operacijos priklausys šiam pastatymui tol, kol nebus aktyvuotas kitas užspaudimo mazgas, jeigu toks yra.

 

Reikia turėti omeny, kad detalės CAM apdirbimas gali turėti vieną, du ir daugiau pastatymų. CAM technologijos kūrimo metu gali būti aktyvus tik vienas pastatymas. Būtent aktyviam pastatymui yra kuriamos visos operacijos. Jeigu nėra aktyvus nei veinas pastatymas, tuomet visos operacijų sudarymo komandos yra neaktyvios (papilkėję mygtukai). Bet kurį pastatymą galima padaryti aktyviu - tereikia užveti kursorių šoninėje naršyklėje ant pastatymo mazgo ir du kartus greitai paspausti kairį pelės mygtuką (LMB). Aktyvus pastatymas ir jo operacijos yra išryškinamos baltu fonu. Tuo tarpu kiti pastatymai vaizduojami pilkame fone.

 

 

Pastatymo atvaizdavimas ir valdymas šoninėje naršyklėje

 

Kuomet pastatymas yra sukurtas, tai šoninėje naršyklėje atsiranda mazgas (žiūrėti žemiau esantį pav.). Pastatymo mazge iš karto yra sukuriamos pagrindinės penkios darbinės plokštumos:

 

Top - Viršus

Front - Priekis

Back - Galas

Left - Kairė

Right - Dešinė

 

Jų atžvilgiu gali būti kuriamos apdirbimo operacijos. Jeigu operacija reikalauja kitokios orientacijos negu yra pateiktoje plokštumoje, tuomet yra sukuriama papildoma (Custom) plokštuma.

 

Clmaning Browser control

 

 

Pastatymo mazgas turi kontekstinį meniu, kuris yra pasiekiamas pastačius kursorių ant mazgo ir nuspaudus dešinį pelės mygtuką (RMB). Čia yra galimos šios redagavimo opcijos:

 

Excluded

Duotojo pastatymo išjungimas iš CAM technologijos. Visos operacijos esančios po šiuo pastatymu taip pat yra išjungimos.

 


Delete

Duotojo pastatymo trynimas.

 


Set Clamping corner

Staklių bazavimo kampo nustatymas. Platesnį aprašymą rasite čia.
 Galimi kampo pasirinkimai:
 Lower Right corner Front Left - Priekinis kairys kampasLower right cornerr Front Right - Priekinis dešinys kampasUpper Right corner Back Right - Galo dešinys kampasLeft upper Back Left - Galo kairys kampas