Range Box & Covers - šioje kortelėje valdomi detalės gabaritų ir dangas vaizduojančių linijų atvaizdavimo nustatymai. Woodwork for Inventor analizuoja detalės geometriją ir leidžia išryškinti tam tikrus medžio dirbinio detalės charakteringus bruožus. Šiuo metu Woodwork for Inventor leidžia:

Išvesti du kontūrus, atvaizduojančius detalės gabaritą arba ruošinio gabaritą. Papildomai galima užsakyti šiems kontūrams automatinį dimensijų išvedimą.
Paryškinti tas detalės brėžinio kraštines, kurios atvaizduoja dangą (lukštą, kantą arba dažų sluoksnį). Paryškinimą galima susieti su dangos storiu, taip vizualiai išskiriant skirtingo storio dangų atvaizdavimą brėžinyje.

 

Range Box and covers

 

1.Stačiakampio, atvaizduojančio detalės gabaritą, automatinis išvedimas į bazinės projekcijos brėžinį.
2.Stačiakampio, atvaizduojančio detalės ruošinio gabaritą, automatinis išvedimas į bazinės projekcijos brėžinį.
3.Kreivių, atvaizduojančių brėžinyje dangas, susiejimas su atvaizdavimo charakteristikomis.

 

Toliau seka detalus kiekvieno nustatymo savybių reguliavimo aprašymas.

 

 

hmtoggle_plus1 Part size Range Box - užsakymas išvesti detalės gabaritą simbolizuojantį stačiakampį į brėžinį

 

Layer Name - sluoksnio vardas, į kurį padedamas sudarytas stačiakampis.

Color - spalva, kuri suteikiama sluoksniui, į kurį atsigulą išvedamas stačiakampis.

Weight - linijos storis, kuriuo paišomi stačiakampio elementai sluoksnyje.

Type -  linijos tipas, kuriuo paišomi stačiakampio elementai sluoksnyje.

Generate dimensions - užsakymas automatiškai generuoti matmenis sudaromam stačiakampiui.

 

 

hmtoggle_plus1 Workpiece Size range Box - užsakymas išvesti detalės ruošinio gabaritą simbolizuojantį stačiakampį į brėžinį

 

Layer Name - sluoksnio vardas į kurį padedamas sudarytas stačiakampis.

Color - spalva, kuri suteikiama sluoksniui į kurį atsigulą išvedamas stačiakampis.

Weight - linijos storis, kuriuo paišomi stačiakampio elementai sluoksnyje.

Type -  linijos tipas, kuriuo paišomi stačiakampio elementai sluoksnyje.

Generate dimensions - užsakymas automatiškai generuoti matmenis sudaromam stačiakampiui.

 

 

hmtoggle_plus1 Properties for curves representing covers - kreivių atvaizduojančių dangas savybių nustatymas

 

Kaip matome šioje zonoje yra pateiktos trys kortelės, kurios yra skirtos reguliuoti atvaizdavimo aspektus atskirtai:

Veneer - lukštams.

Edge Band - kantams.

Paint - dažams.

 

Visos kortelės savo turiniu yra analogiškos.

 

Place <dangos tipas> curves to layers - nurodoma, ar apskritai bus perdirbamos dangas atvaizduojančių kreivių savybės. Jeigu pasirinkimas yra išjungtas, tuomet duotą dangą atvaizduojančios kreivės nebus automatiškai paryškinamos.

Layer name - sluoksnio vardas, į kurį bus perstumiamos dangą atvaizduojančios kreivės.

Line Properties - nustatoma dangą atvaizduojančios kreivės chrakteristikos, susiejant jas su dangos storiu:


Cover Thickness - storio rangai. Danga, kurios storis yra mažesnis arba lygus, yra atvaizduojama kreive, kuri papuola į atitinkamo storio rangą.

Color - kreivės spalva nusakyta ARGB sistemoje.

Weight - kreivės storis.

Type - linijos tipas.

 

Rangas (Out of Range) - reiškia, kad visos dangos, kurios viršija patį didžiausią nusakytą dangos storį, yra atvaizduojamos kaip nusakyta šiame storio range.

Visas rangas gali būti trinamas atsistojus ant norimos eilutės ir paspaudus klavišą "Delete".

Naujas rangas yra įvedamas paskutinėje eilutėje ir po klavišo "Enter" paspaudimo automatiškai lentelėje yra išrikiuojamas pagal storį.