Detalių matomumo ir prieigos valdymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda atlieka nurodytų komponentų masinį rodymo įjungimą/išjungimą. Konstruktoriui tai leidžia patogiai valdyti konstravimo turinį ir reikiamu konstravimo proceso momentu išryškinti arba paslėpti tam tikrą konstruojamo produkto turinį. Kartais yra naudinga išjungti Woodwork for Inventor detales ir palikti matomus tik perkamus komponentus, kurie gali būti išreikšti kaip invariantai tam, kad būtų galima jiems nustatyti reikiamas konfigūracijas. Be to, komandoje galima sukurti gaminio atvaizdavimo konfigūracijas, kurias patogu naudoti brėžinių sudarymo metu.

 

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Visibility Control –> Components Visability

 

Visibility control

 

1.Components Enabled - Autodesk Inventor komponentų išjungimas/įjungimas. Į rinkinį nėra traukiami perkami (Standard) ir Woodwork for Inventor medžiagas turintys komponentai.
2.Woodwork for Inventor Components Enabled - Woodwork for Inventor medžiagas turinčių komponentų išjungimas/įjungimas.
3.Standards Components Visibility - perkamų (Standard) komponentų atvaizdavimo išjungimas/įjungimas.
4.Edge Bodies Vsibility - masinis automatiškai sugeneruotų Edge Band Wizard komandos metu kanto kūnų matomumo išjungimas.
5.Create New View Representation - Vaizdavimo su nurodytu vardu reprezentacijos sukūrimas. Jeigu yra pažymėtas šis pasirinkimas ir vykdomas kažkurio iš atvaizdavimo statusų keitimas, tuomet automatiškai sukuriama  nurodytą junginio būseną atspindinti reprezentacija.
6.View name - kuriamos reprezentacijos vardo redaktoriaus langas.