Dangos padėtis detalėje atsižvelgiant į užpildo medžiagos tekstūros kryptį

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Pateikiant informaciją (detalės kodas, pavadinimas, gabaritai, medžiaga) gamybai arba surišant sistemos duomenis su informacija detalių etiketėse, labai svarbu pateikti duomenis apie tai, kuri detalės pusė yra padengta danga ir kokia ta danga. Pavyzdžiui, detalė padengiama 2mm kantu iš dešinės pusės ir 0,45mm kantu iš kairės pusės. Kita vertus,  svarbu žinoti, kad detalės iš viršaus yra padengta lukštu, o iš apačios kompensaciniu popieriumi.

 

Vartotojui gali būti svarbu žinoti, kaip Woodwork for Inventor sustato detalės puses ir kaip tai siejasi su įrašais išvedamose specifikacijose. Žemiau pateiktame paveiskle matyti, kaip Woodwork for Inventor nustato detalės puses.

 

Detalės pusių nustatymas stebėtojo atžvilgiu

Detalės pusių nustatymas stebėtojo atžvilgiu

 

 

Kaip jau minėta ankstesniame skyriuje, Woodwork for Inventor pradinio medžiagos priskyrimo metu automatiškai nusprendžia, kokia yra medžiagos tekstūros kryptis. Tekstūros krypties algoritmas ieško didžiausio plokščio paviršiaus (Face) ir jame ilgiausių dviejų statmenai susikertančių paviršiaus briaunų. Jeigu to nepavyksta padaryti, tada remiamasi kitomis taisyklėmis, kurios leidžia nustatyti pradinę medžiagos tekstūros kryptį. Jeigu konstruktoriaus netenkina automatiškai nustatyta tekstūros kryptis, jis gali ją pakeisti Woodwork for Inventor priemonėmis, nurodydamas kitą skaičiavimo plokštumą ar kitą tekstūros vektoriaus kryptį.

 

Taigi, jeigu detalė yra suorientuota stebėtojo atžvilgiu taip, kaip parodyta paveikslėlyje, tada laikome, kad skaičiavimo pagrindinė plokštuma (Main Face) yra atsukta į viršų, ir ji yra išvedama kaip viršaus (Top) pusė. Priešingoje detalės pusėje atitinkamai yra apačios (Bottom) plokštuma. Raudona rodyklė rodo tekstūros kryptį į dešinę (Right), o priešingoje pusėje yra kairė (Left). Atitinkamai išdėliotos priekinė (Front) ir užpaklinė (Back) detalės plokštumos.

 

Taigi MS Excel specifikacijos šablone nurodžius atitinkamus atributus, generuojant specifikaciją šiuose stulpeliuose bus išvedama atitinkama detalės dangos informacija.

 

Left Cover

Right Cover

Front Cover

Back Cover

{Item.CoverWorkpiece.Left.Material.Color.Code}

{Item.CoverWorkpiece.Right.Material.Color.Code}

{Item.CoverWorkpiece.Front.Material.Color.Code}

{Item.CoverWorkpiece.Back.Material.Color.Code}

 

Kaip sudaromi šablonai skaitykite skyriuje - Specifikacijų šablonų sudarymas.