CNC įrenginio konfigūravimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Perėjus į dialogo kortelę (CNC machines) matysite tokį vaizdą.

 

CNC machine data edit

 

hmtoggle_plus1 CNC įrenginio duomenų įvedimas ir redagavimas

 

1.Čia matyti sukurtų CNC įrenginių sąrašas. Kiekvienas šio sąrašo mazgas šio ženkliuko Expand CNC machine list pagalba gali būti išskleistas arba suskliaustas. Kiekvienos eilutės kontekstinis meniu pasiekiamas per dešinį pelės klavišą.
 
       Context menu of CNC machine

 

Galima atlikti šias operacijas:
 
Add - pridėti naują CNC įrenginį (Router) arba pridėti naują špindelį (Spindle)
Copy - nukopijuoti duotą įrenginį į programos buferį.
Delete - trinti duotą įrenginį.
 

2.Duotojo įrenginio špindelių grupė, kuri žęnklo +/- pagalba gali būti išskleista arba suskliausta. Yra keturios špindelių grupės:
Thru drill icon Kiauryminiais grąžtais (Through Drills tools) užtaisyti špindeliai.
Blind drill icon Aklų skylių grąžtais (Blind Drills tools) užtaisyti špindeliai.
Mill tool icon  Galinės frezos (End Mill tools) užtaisyti špindeliai.
Saw Blade icon  Diskiniais pjūklais (Saw Blades tools) užtaisyti špindeliai.

 

Dar yra papildoma špindelių grupė (Tool-less spindles), kuri atsiranda tuomet, kai sukuriamas naujas špindelis ir jis dar nėra užtaisytas įrankiu. Plačiau apie špindelius skaitykite čia.
 

3.Špindelio aprašas. Lentelės pavidalu pateiktas duotos grupės špindlelių sąrašas. Šioje lentelėje pateiktos šios špindelio charakteristikos:
 

Name

Špindelio pavadinimas

Code

Špindelio kodas

Cutting feedrate

Pjovimo pastūma

Rotation speed

Špindelio sukimosi greitis

Tool name

Špindelyje užtaisyto įrankio pavadinimas

Tool code

Špindleyje užtaisyto įrankio kodas

Tool diameter

Įrankio diametras

Tool rotation

Špindelio sukimosi kryptis

 
Špindelių grupės viduje špindelius galima rikiuoti pagal bet kurio stulpelio duomenis. Tam reikia užvesti kursorių ant lango kepurėje esančio užrašo ir paspausti pelės klavišą. Jeigu norite duomenis rūšiuoti pagal kelis kriterijus, tuomet reikia pakartoti aprašytą veiksmą kitame stulpelyje laikant nuspaustą CTRL klavišą. Taip pat lentelėje tieiogiai galima redaguoti pjovimo režimus.
 
Špindelio aprašymo eilutė turi kontekstinį meniu, pasiekiamą per dešiniu pelės klavišo paspaudimu.
 
 Spindle context menu

 
Galima atlikti šias operacijas:
 
Add - pridėti naują CNC įrenginį (Router) arba pridėti naują Špindelį (Spindle).
Copy - kopijuoti duotą špindelį į buferį.
Delete - trinti duotą špindelį iš duomenų bazės.
Paste - įklijuoti špindelį iš buferio kopijos.
Supress - išjungti duotą špindelį ir jis tampa neprieinamas kuriant detalės technologiją tol, kol nebus jam pritaikyta įjungimo operacija (Unsupress).
 

4.Išrankos langelis. Špindeliai yra filtruojami pagal šiame langelyje įvestą filtravimo frazę.
 
5.CNC mašinos duomenų aprašymo kortelė. Ši kortelė matoma tol, kol kursoriumi stovima ant CNC įrenginio mazgo. Perėjus ant špindelio įrašo, vaizdas dešinėje pusėje pasikeis į špindelio duomenų redagavimo kortelę. CNC mašinos duomenų aprašymo kortelėje galima įvesti ir redaguoti šiuos duomenis:
 

Name

CNC įrenginio pavadinimas.

Code

CNC įrenginio kodas arba markė.

Controller name

CNC valdymo sistemos pavadinimas.

Description

Išsamesnis CNC įrenginio aprašymas.

Work area length

Maksimalus įrankio judesys X kryptimi.

Work area width

Maksimalus įrankio judesys Y kryptimi.

Work area height

Maksimalus įrankio judesys Z kryptimi.

Machine type

CNC įrenginio tipas.

Correction on air

Įrankio korekcijos tipas priklausomai nuo korekcijos interpretavimo pirmoje apdirbimo trajektorijos atkarpoje.

Clearance height

Atstumas nuo detalės viršaus, iki kurio įrankis gali greita eiga leistis vertikaliai.

Safe plane height

Saugus aukštis nuo detalės paviršiaus įrankio judėjimui horizontaliai.

Postprocessor

CNC įrenginio jungties vykdomasis failas. Visi jungtys (Post processor) pagal nutylėjimą yra byloje:

C:\Program Files\Woodwork for Inventor\2017\V7\Postprocessors

Postprocessor output format

Išvedamo failo plėtinys.

 
Užvedus kursorių ant paveikslėlio ir du kartus paspaudus kairį pelės klaviša (LMB), atidaromas failų parinkties langas. Galima pasirinti paveikslėlio failą, kuris apibūdina duotąjį CNC įrenginį. Maksimalus paveiklsėlio dydis - 200 kB.
 
Plačiau apie šiuose laukuose įvedamų duomenų prasmę skaitykite čia .

 

 

hmtoggle_plus1 Špindelio duomenų įvedimas ir redagavimas

 

Kaip jau buvo minėta aukščiau, špindelio duomenų konteinerį galima sukurti per kontekstinį meniu dviem būdais:

 

Kopijuojant (Copy) - špindelio duomenys kopijuojami į buferį ir įklijavimo funkcijos pagalba (Paste) gali būti sukurta špindelio kopija tame pačiame CNC įrenginyje. Arba atsistojus kursoriumi ant kito įrenginio, atitinkamai kopija bus patalpinta kitame įrenginyje.
 
Sukuriant naują špindelį - sukuriamas naujas "tuščias" špindelis, kuris automatiškai papuola į neapibrėžtą grupę (Tool-less). Užtaisius tokį špindelį įrankiu, jis automatiškai šalinamas iš minėtos grupės (Tool-less) ir pervedamas į atitinkamą špindelių grupę.

 

Norint redaguoti špindelio duomenis, reikia kairėje lango pusėje atsistoti ant špindelio duomenų mazgo. Tuomet dešinėje lango pusėje pasirodys kortelė, kurioje atvaizduojami duoto špindelio duomenys. Špindelio duomenų kortelė skiriasi priklausomai nuo užtaisyto įrankio. Keičiant įrankį, automatiškai pasikeičia špindelio grupė ir špindelį aprašantys duomenų laukai.

 

Žemiau pateiksime kiekvienos grupės duomenų redaktoriaus lango aprašymą.

 

 

Thru drill icon  Kiauryminių ir Blind drill icon  aklų skylių grąžtų grupės špindelio duomenų kortelė

 

Drill spindle data

 

 

 

Name        

Špindelio pavadinimas

 

Code

Špindelio kodas, numeris. Šis kodas dažniausiai CNC programoje atrodo kaip įrankio identifikavimo kodas. Pvz., T01, T10 ir t.t.

 

Cutting feedrate

Pjovimo pastūma. Metrinėje sistemoje išreiškiamas mm/min, colinėje sistemoje inch/min.

 

Rotation speed

Špindelio sukimosi greitis, išreiškiamas apsisukimai/min.

 

Tool specifying

Įrankio identifikavimo būdas generuojamoje CNC programoje. Galimos reikšmės:

By Code
By Diameter

 

Plačiau apie šių parametrų reikšmę skaitykite čia.

 

Tool withdrawal feedrate

Įrankio pastūma ištraukiant įrankį iš pragręžtos kiaurymės. Kai kurios sistemos reikalauja šio parametro.

 

Tool        

Įrankio pasirinkimo iškrentantis sąrašas (žiūrėti žemiau pateiktą pav). Šiame sąraše patiekti ir pagal įrankių tipą sugrupuoti visi įrankų sandėlio (Tool Pool) įrašai. Kursoriumi pažymėjus įraša ir paspaudus mygtuką "Select Tool", pasirinktas įrankis užtaisomas į redaguojamą špindelį. Atminkite, kad įrankio keitimas keičia špindelio priklausymą grupei pagal įrankių tipą.

 

 

Select tool for spindle

 

 

Pilka spalva žemiau yra pateikiami neredaguojami šiame lange pasirinkto įrankio duomenys.

 

Mill tool icon Galinių frezų grupės špindelio kortelė

 

End Mill spindle group editor

 

 

Name

Špindelio pavadinimas.

 

Code

Špindelio kodas, numeris. Šis kodas dažniausiai CNC programoje atrodo kaip įrankio identifikavimo kodas. Pvz., T01; T10 ir t.t.

 

Cutting feedrate

Pjovimo pastūma. Metrinėje sistemoje išreiškiama mm/min, colinėje sistemoje - inch/min.

 

Rotation speed

Špindelio sukimosi greitis, išreiškiamas apsisukimai/min.

 

Tool direct landing feedrate

Įrankio vertikalaus įsipjovimo į medžiagą pastūma.

 

Tool Orbit landing feedrate

Įrankio vertikalaus įsipjovimo į medžiagą pastūma.

 

Tool approach to contour feedrate

Įrankio priartėjimo prie kontūro pastūma.

 

Tool withdrawal from contour feedrate

Įrankio priartėjimo nuo kontūro pastūma.

 

Tool overlap percentage

Įranko persidengimo pagal diametrą procentinė išraiška kišenės (Pocket) išėmimo operacijos metu. Šis parametras pateikimas operacijos sudarymo metu kaip parametras pagal nutylėjimą. Jįs operacijos sudarymo metu galima keisti.

 

Stepover

Sluoksnis po sluoksnio frezavimo (Mill) arba kišenės išėmimo (Pocket) operacijoje sluoksnio įsigilinimo žingsnis. Šis parametras pateikimas operacijos sudarymo metu kaip parametras pagal nutylėjimą. Jįs operacijos sudarymo metu galima keistis.

 

Tool

Įrankio pasirinkimo iškrentantis sąrašas. Šiame saraše patiekti ir pagal įrankių tipą sugrupuoti visi įrankų sandėlio (Tool Pool) įrašai. Kursoriumi pažymėjus įraša ir paspaudus mygtuką "Select Tool", duotas įrankis užtaisomas į redaguojamą špindelį. Atminkite, kad įrankio keitimas keičia špindelio priklausymą grupei pagal įrankių tipą.

 

 

 

Saw Blade icon Diskinių pjūklų grupės špindelio kortelė

 

Saw Blade spindle group

 

 

Name

Špindelio pavadinimas.

 

Code

Špindelio kodas, numeris. Šis kodas dažniausiai CNC programoje atrodo kaip įrankio identifikavimo kodas. Pvz., T01; T10 ir t.t

.

Cutting feedrate

Pjovimo pastūma. Metrinėje sistemoje išreiškiama mm/min, colinėje sistemoje - inch/min.

 

Rotation speed

Ššpindelio sukimosi greitis, išreiškiamas apsisukimai/min.

 

Tool overlap percentage

Įranko persidengimo pagal pjūklo plotį procentinė išraiška griovelio pjovimo išėmimo operacijos metu. Šis parametras pateikiamas operacijos sudarymo metu kaip parametras pagal nutylėjimą. Jįs operacijos sudarymo metu galima keistis.

 

Tool

Įrankio pasirinkimo iškrentantis sąrašas. Šiame saraše patiekti ir pagal įrankių tipą sugrupuoti visi įrankų sandėlio (Tool Pool) įrašai. Kursoriumi pažymėjus įraša ir paspaudus mygtuką "Select Tool", duotas įrankis užtaisomas į redaguojamą špindelį. Atminkite, kad įrankio keitimas keičia špindelio priklausymą grupei pagal įrankių tipą.

 

 

 


hmtoggle_plus1 Špindelio ašies orientavimo laisvės laipsnių nustatymas

 

Visų grupių špindeliams yra taikoma ta pati sąsaja, leidžianti apibrėžti špindelio laisvės laipsnius darbinio judesio metu.

 

Rotation degree of freedom control

 

 

Kairėje dialogo pusėje yra atvaizduojamos špindelio galimybės keisti špindelio ašies orientavimą XY plokštumoje, o dešinėje pusėje atitinkamai - XZ plokštumoje. Plačiau apie tai galite sužinoti čia.

 

Start angle - segmento pradžios kampas.
End angle - segmento pabaigos kampas.

 

Segmento pradžios ir pabaigos kampų reikšmės XY plokštumoje yra nusakomos 0-360 laipsnių intervale.

Segmento pradžios ir pabaigos kampų reikšmės XZ plokštumoje yra nusakomos 0-180 laipsnių intervale.

0 reiškia špindelio ašies orientaciją į viršų, o 180 laipsnių - orientaciją žemyn.

 

Rotating only in Z axis plane - ši opcija kol kas nenaudojama.