CNC įrenginiai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

CNC įrenginio aprašymas savyje apima:

 

Įrenginio aprašymą ir kai kuriuos staklių technologinius parametrus.
Nuorodą į konkrečią jungtį (Post processor).
Špindelių su juose užtaisytais įrankiais sąrašus.

 

Įrenginio aprašas

 

Įrenginio apraše yra pateikiami šie duomenys:

 

Name

Įrenginio pavadinimas.

 

Code

Įrenginio markė, kodas.

 

Controller name

Įrenginio kontrolerio pavadinimas.

 

Description

Įrenginio platesnis aprašymas.

 

Work area length

Darbinės erdvės ribų apibrėžimas X koordinatės kryptimi. Tai turi įtakos nustatant ar duoto dydžio ruošinys gali būti apdirbtas šiame įrenginyje. Jeigu nurodytas dydis 0, tuomet toks tikrinimas nedaromas.

 

Work area width

Darbinės erdvės ribų apibrėžimas Y koordinatės kryptimi. Tai turi įtakos nustatant ar duoto dydžio ruošinys gali būti apdirbtas šiame įrenginyje. Jeigu nurodytas dydis 0, tuomet toks tikrinimas nedaromas.

 

Work area height

Darbinės erdvės ribų apibrėžimas Z koordinatės kryptimi. Tai turi įtakos nustatant ar duoto dydžio ruošinys gali būti apdirbtas šiame įrenginyje. Jeigu nurodytas dydis 0, tuomet toks tikrinimas nedaromas.

 

Machine type

Apibrėžia mašinos tipą. Galimi du pasirinkimai:

CNC processing center
Nesting Router

     

 


Šios charakteristikos pasirinkimas įtakoja Woodwork for Inventor CAM elgesį kontūrų frezavimo (Mill) operacijos metu. Frezavimo operacijos automatinio kontūro parinkimo mechanizmas yra sukurtas taip, kad CNC darbo centrui reikalingos CAM technologija kūrimo metu yra analizuojama, kuriuos išorinius detalės kontūrus reikia paimti frezavimo operacijai. Automatiškai yra atmetami tie išoriniai paviršiai, kurie gaunasi po ruošinio atpjovimo, kuris atliekamas ploštės supjovimo į stačiakampio formos ruošinius operacijos metu. Visa tai pavaizduota žemiau pateikto paveikslo kairėje pusėjė. Jeigu tai yra detalių iš plokštės išpjausymo staklės, tuomet yra nepaisoma aukščiau apibrėžtos taisyklės ir visas išorinis detalės kontūras yra automatiškai įtraukiamas į frezavimo operacijos geometrijos komponentų rinkinį taip, kaip parodyta žemiau pateikto paveikslo dešinėje pusėje.

 

 

Machine type

 

 

 

Correction on air

Frezavimo įrankio trajektorijos atvaizdavimo mechanizmui yra įjungiami skirtingi algoritmai. Kai kurie CNC įrenginiai arba priekinio naudojimo CAM sistemos skirtingai interpretuoja įrankio spindulio (Radius) korekcijos komandas. Vieni iš jų laiko, kad įrankis, ateidamas į pirmą trajektorijos tašką greita eiga, yra pozcionuojamas koreguotoje pozicijoje ir tai atitinka reikšmę On. Kitos sistemos įrankio korekciją atidirba judėdamos pirmąja trajektorijos atkarpa. Tai atitinka reikšmę Off.

 

 

Correction on air explanation

 

Clearance height

Nustato saugų įrankio vertikalaus priartėjimo greita eiga aukštį virš detalės.

 

Clearance and safe plane exploration

 

 

Safe plane height

Nustato įrankio saugaus judėjimo aukštį greita eiga horizontaliai virš detalės.

 

Post processor

Nurodoma jungtis (Post processor), kuri apdoroja sukurtą trajektoriją ir ją išveda į duoto įrenginio arba priekinio naudojimo (front-end) CAM sistemos formato failą. Visos jungtys (Post processor) yra talpinamos byloje:

 

C:\Program Files\Woodwork for Inventor\2017\V7\Postprocessors\

 

Post-processor output format

Laukas, kuris rodo kokį failo praplėtimą turės išvedamas failas. Šis parametras yra nereguliuojamas ir jį atsineša parinkta jungtis (Post processor).

 

CNC įrenginio užsklanos laukas

Kiekvienas įrenginys gali būti aprūpintas užsklandos iki 200kB dydžio paveikslėliu. Šį paveikslėlį galima keisti savo nuožiūra.

 

 

Špindelių sąrašas

 

Kaip buvo minėta, CNC įrenginio aprašo dalis yra špindelių sąrašas, kuris yra pildomas taip, kad atitiktų realaus CNC įrenginio konfigūraciją. Informaciją apie tai, kokie duomenys yra saugoma apie špindelį, surasite čia.