CNC programų generavimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

CNC programų išvedimo komanda yra pasiekiama per:

 

1.Iš detalės "Woodwork CAM" aplinkos - Woodwork CAM -> Output CAM Output tutorial
 
2.Iš junginio "Woodwork Design" aplinkos - Woodwork design -> Output CAM Output tutorial

 

 

Skirtumas tarp CNC išvedimo vienai detalei ir visam junginiui yra akivaizdus: pirmu atveju generuojama CNC programa vienai detalei, antru - visoms junginyje esančioms detalėms. Be to, jeigu esame detalės apilnkoje, tuomet programa generuojama tik aktyviam mazgui. Pvz., jeigu detalė turi du pastatymus ir iš jų vienas duotu momentu yra aktyvus, tuomet programa generuojama tik tam pastatymui. Norint, kad būtų sugeneruotos CNC programos visiems pastatymams, tai aktyviu reikia padaryti šių pastatymų apdirbimą (Job) arba visą technolgiją.

 
 
CNC Autoput dialog

 

 

Material replace Configuration

Iškrentančiąjame sąraše galima pasirinkti medžiagų pakeitimo konfigūraciją, kuri detalei priskiria tikslų medžiagos pavadinimą (plačiau apie tai skaitykite Woodwork for Inventor aprašyme). Kai kuriose jungtyse (Post processor) komentarų pavidalu į generuojamą CNC programą yra išvedama informacija apie detalę, tame tarpe ir apie medžiagą.

 

Router

Pateikiama duotąjį apdirbimą (Job) aptarnaujančio įrenginio informacija, kuri yra įvesta CNC įrenginio kofigūracijoje.

 

Save To

CNC programų saugojimo vietos nurodymas. Jeigu įjungta "Save as part directory" opcija, tuomet CNC programų saugojimo vietos nurodymas negalioja.

 

Same as part directory

Užrašo CNC programą toje pačioje byloje (Directory), kur yra ir pati detalė.

 

Owerwrite existing files

Jeigu opcija įjunta, tuomet egzistuojantys failai užrašomi ant viršiaus. Jeigu opcija išjungta, tuomet seni failai paliekami, o naujas failas sukuriamas su pridėtu eilės numeriu.

Link Generated CNC files to source model

Opcija įjungia šaltinio modeliui automatinį nuorodos sudarymą (Link) į CNC programos failą.

Break old Links

Opcija įjungia automatinį anksčiau sukurtų nuorodų į CNC programas trynimą, prieš sukuriant naujas nuorodas.

Break links

Komanda, kuri nutrina visas nuorodas į CNC programas.

 

 

 

Pabaigus CNC failų generavimą, ir jeigu buvo generuojamas vienas CNC programos failas, tuomet siūloma jį atidaryti tokių programų redaktoriuje, kaip pavyzdžiui Woodwop ar IMAWOP aplinkoje. Jeigu buvo generuojama daug failų į nurodytą direktoriją, tada siūloma atversti šią direktoriją su Windows Explorer.

 

 

Jungčių (Post processor) išvedimo parametrų konfigūravimas

 

Woodwork for Inventor CAM modulis visą CNC technologiją užrašo ir laiko detalės faile. Tačiau ši informacija turi būti konvertuojama į atitinkamam įrenginiui suprantamą kalbą. Ši darbą atlieka jungties (Post processor) programa. Šią programą nurodome konfigūruodami CNC įrenginį. Kaip jau yra žinoma, nustatant detalei darbą (Job), tuo pačiu yra nurodoma su kokiu įrenginiu bus dirbama. Kiekvienas jungtis (Post processor) gali turėti papildomus individualius nustatymus, reguliuojančius į konkretų CNC įrenginį išvedamos programos niuansus. Jungtis (Post processor) yra sudaryta kaip vykdomasisi failas, todėl jį galima paleisti kaip bet kurį Windows operacinės sistemos vykdomąjį failą. Jeigu jungti (Post processor) yra paleidžiama atskirai, tuomet ji dirba savęs konfigūravimo režime. Programa atveria langą, kuriame yra nurodytos visos keičiamos duotosios jungties (Post processor) opcijos.

 

Post-porcessor options

 

1.Jungties (Post processor) opcijų pateikimo langas.
2.Trumpas jungties (Post processor) opcijos aprašymas.

 

Vartotojas, pakeitęs šias opcijas, gali gauti skirtingus rezultatus, kurie sugeneruojami CNC programoje. Opcijų sąrašas yra indviduoalus kiekvienai jungčiai (Post processor)  ir labai priklauso nuo to, kam yra generuojama išvedama informacija.