Automatinis brėžinio komplekto spausdinimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda paleidžia automatinį brėžinių ryšulio spausdinimą. Spausdinimas vykdomas aktyviam atidarytam komponentui. Toks komponetas gali būti Autodesk Inventor detalė (Part) arba junginys (Assembly).

 

Komanda pasiekiama 

 

Woodwork Design –> Auto Plot –> Plot autoprint_24x24

 

Auto Plot Start 2

 

1.Galima pasirinkti pakeitimų konfigūraciją, sudarytą specifikacijų sudarymo metu. Pakeitimų konfigūracijoje išsaugoti naujų medžiagų vardai yra naudojami brėžinių duomenų laukuose, kuriuose minima Woodwork for Inventor medžiaga.
2.Spausdinimo šablono pasirinkimas. Pagal pasirinktą šabloną yra formuojamas atitinkamas brėžinių komplektas. Paruoštus šablonus rasite:

 

C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2017\V7\Auto Plot templates

3.Automatiškai generuojamų brėžinių išsaugojimo vietos pasirinkimas.
4.Nurodymas, kad brėžiniai išsaugomi aktyvaus spausdinamo komponento kelyje (vietoje).
5.Pasirinkto šablono atidarymas redagavimui.