Autodesk Vault Integracija failų metaduomenų lygmenyje

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kiekvienam įtrauktam failui į Autodesk Vault sistemos saugyklą yra automatiškai sukuriama duomenų kortelė (metaduomenys). Ką tik idiegtoje Autodek Vault sistemoje yra nustatytas minimalus duomenų rinkinys, kuris reikalingas aptarnauti Autodesk Vault ir Autodesk Inventor programų tarpusavio ryšį ir pateikti vartotojui informaciją, kuri supaprastina navigavimą įtraukiamų failų sankaupoje.

 

Pavyzdžiui čia rasite detalių numerių (Part Number), aprašymų (Description) ir kitus laukus, kurių reikšmės yra perduodamos iš failo iProperties laukų įtraukimo metu. Vartotojas gali laisvai konfigūruoti Autodesk Vault sistemą taip, kad galėtų vienus laukus matyti Autodesk Vault naršyklėje, o kitus paslėpti. Autodesk Vault programoje galima sukurti papildomus duomenų laukus, kurių nėra numatyti sistemoje, bet vartotojui jie reikalingi aptarnauti jo konstravimo procesą. Reikšmės į šiuos laukus gali būti įrašomos paties vartotojo arba automatiškai atkeliauti iš failo kortelės duomenų laukų (iProperties). Lygiai taip pat galima perduoti reikšmes iš vartotojo papildomai sukurtų kortelės duomenų laukų (Custom iProperty). Tam reikia atlikti Autodesk Vault sistemos konfigūravimą, kurio metu yra nurodomas, koks failo (Custom iProperty) laukas į kokį naujai sukurtą Autodesk Vault lauką turi būti perduotas.

 

Woodwork for Inventor galima sukonfigūruoti taip, kad bet koks jo sugeneruotas duomuo (pvz., detalės ilgis, detalės plotis ir pan.) gali būti išvestas į failo duomenų kortelę, kaip papildomas duomenų laukas (Custom iProperty). Apie tai plačiau galite pasiskaitytii čia. Savo ruožtu, Autodesk Vault sistema gali būti sukonfigūruota taip, kad iš failo bet kuri nurodyta lauko papildoma reikšmė (Custom iProperty) bus perduota į sukurtą duomenų lauką Autodesk Vault sistemoje.

 

 

Vault Integration Data Flow

Duomenų generavimas Woodwork for Inventor ir jų tėkmė į Vault metaduomenis

 

 

Taigi norint integruoti Woodwork for Inventor generuojamus duomenis Autodesk Vault sistemos metaduomenų apie failą lygmenyje reikia atlikti šiuos veiksmus:

 

1.Sukonfigūruoti Woodwork for Inventor duomenų įrašymą į duomenų paildomus laukus (Custom iProperties).
2.Autodesk Vault sistemoje sukurti reikalingus papildomus failo metaduomenų laukus.
3.Autodesk Vault sistemai nustatyti iš kokio lauko (Custom iPorperty) į kokį Autodesk Vault metaduomenų lauką turi būti pernešami duomenys, failo įtraukimo į Autodesk Vault saugyklą metu.

 

Woodwork for Inventor darbo metu papildomai generuojami failai:

 

MS Excel specifikacijos.
CNC programų failai.
Brėžinių failai, kurie konvertuoti į PDF formatą.

 

Woodwork for Inventor programoje yra numatyta galimybė, kad šitie failai iš kart po generavimo būtų automatiškai pririšami (Linked) prie savo kilmės šaltinio. Tokiu būdu jie yra automatiškai įtraukiami į Autodesk Vault saugyklą kartu su kilmės failu. Taigi vartotojas iš Autodesk Vault sistemos gali pasiekti ne tik Autodesk Inventor programos failus, bet ir papildomus failus, kurie yra sukuriami Woodwork for Inventor įskiepio darbo metu.