Laukų išdėstymas lape

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kaip minėta anksčiau, Woodwork for Inventor šablonas yra išreikštas kaip MS Excel failas. Aprašant šabloną reikia laikytis sekančių taisyklių:

Kiekviename failo lape (Sheet) galima sudaryti vis kitokio tipo specifikaciją.
Viename lape gali būti tik vieno tipo specifikacija.
Į lapą galima talpinti kelių lentelių aprašymą. Kiekviena lentelė savaip pateikia to tipo specifikacijai būdingą informaciją.
Visuose laukuose esančius raktažodžius, kurie aprašo specifikacijos formą, reikia paimti į figūrinius skliaustelius "{ }". Woodwork for Inventor interpretatorius tai supranta kaip ženklą, kad tarp skliaustelių reikia ieškoti operando.

 

Žemiau pateiktas vieno iš šablono lapų fragmentas, kuris paaiškina pagrindinius šablono sudarymo principus.

Excel Template description

 

 

Šablono A stulpelis yra skirtas aprašomąjai specifikacijos daliai.

1.A1 langelyje yra užrašomas specifikacijos tipas. Specifikacija gali būti šių tipų:

a.BOM.StructuredList - specifikacija, kurioje pateikiama hierachiškai struktūruota informacija.
b.BOM.PartsList - specifikacija, kurioje pateikti tik gaminio detalių sąrašai.
c.BOM.MaterialSummary - specifikacija, kurioje pateikiama gaminio medžiagų įvairių formų suvestinės.
d.BOM.MaterialsSummaryByProduct -  specifikacija, kurioje pateikta medžiagų suvestinė pirmo gaminio lygmens produktams.

 

2. A stulpelyje užrašoma lentelę apibrėžianti informacija. Šiame stulpelyje galima aprašyti kelių tipų lenteles, einančias viena po kitos. Svarbu, kad šios lentelės atitiktų specifikacijos tipą.


a.Table.Start. (lentelės tipas) - nurodo lentelės pradžios eilutę. Jei lentelės tipas nenurodytas, tai reiškia, kad šios specifikacijos tipas bus pradėtas nuo bendrosios lentelės. Jei lentelės tipas nurodytas, tai reiškia, kad šios specifikacijos tipas bus pradėtas nuo tam tikro lentelės tipo. Pavyzdžiui, Table.Start.Board reiškia detalių lentelės pradžią, kurioje pateiktas detalių sąrašas, sudarytas iš laminuotos plokštės plokščių medžiagos.
b.Table.Header - nurodo eilutę (es), kurioje gali būti talpinami lentelės antraštės duomenys.
c.Table.DataDescription - nurodo eilutes, kuriose talpinami įrašo atributai, nusakantys informaciją, kurią reikia išvesti į lentelės stulpelį.
d.Table.LastRowBorders - joje galima aprašyti paskutinės lentelės formatavimą, kuris gali skirtis nuo eilinės lentelės eilutės formatavimo.
e.Table.End - lentelės aprašo pabaiga.

 

 

3. Šioje eilutėje norima tvarka aprašomi įrašo stulpelių duomenys.

4. Visos specifikacijos antraštė, kuri formuojama iš duomenų, užpildytų antraštės duomenų pildymo metu. Plačiau skaitykite čia.

 

Struktūros tipo lentelėse eilutės aprašas gali kartotis. Kiekvienas pakartotas įrašas reiškia vis gilesnio gaminio lygio išvedimo formos aprašymą. Galima aprašyti kiek tik norima lygių į gylį. Jeigu lygių yra daugiau negu pateikta apraše, tuomet gilesniam lygiui yra taikoma paskutinio (žemiausio) aprašyto lygio formatavimas.

 

Woodwork for Inventor pagal šabloną formuodamas galutinę specifikaciją pašalina A stulpelį ir informaciją išveda nuo A1 ląstelės.

 

Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriaus (BOM) šablonų interpretatorius į galutinę specifikaciją perduoda ir ląstelės formatavimą. Tai leidžia padidinti formuojamos specifikacijos skaitomumą.

 

Žemiau esančioje lentelėje aprašyta, kokiose specifikacijos gali būti išvedamos nustatyto tipo lentelės:

 

Lentelių tipai

Išaiškinimas

{BOM.StructuredList}

Struktūrinė specifikacija

{Table.Start}

Pilnas gaminio hierarchinis atvaizdavimas

{Table.Start.W4IParts}

Gaminio hierachija tik su Woodwork for Inventor detalėmis

{Table.Start.PurchasedParts}

Gaminio hierarchija tik su perkamomis detalemis

{Table.Start.MultilayerParts}

Daugiasluoksnių plokščių sąrašas su pateikta sudėtimi

{Table.Start.CompositeParts}

Kompozitinių detalių sąrašas su pateikta sudėtimi

{BOM.PartsList}

Detalių specifikacija

{TableStart}

Bendras detalių sąrašas

{Table.Start.Solid}

Masyvo tipo detalių sąrašas

{Table.Start.Board}

Plokštės tipo detalių sąrašas

{Table.Start.LaminatedBoard}

Lamintuotos plokštės tipo detalių sąrašas

{Table.Start.MultilayerBoard}

Daugiasluoksnės plokštės tipo detalių sąrašas

{Table.Start.Rod}

Strypo tipo detalių sąrašas

{Table.Start.Desktop}

Stalviršio tipo detalių sąrašas

{Table.Start.Unit}

Vienetais apskaičiuojamų detalų sąrašas

{BOM.MaterialsSummary}

Medžiagų suvetinės

{Table.Start}

Visų medžiagų suvestinė

{Table.Start.Fill}

Užpildo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Solid}

Masyvo tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Board}

Plokštės tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.LaminatedBoard}

Lamintuotos plokštės tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.MultilayerBoard}

Daugiasluoksnės plokštės tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Rod}

Strypo tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Desktop}

Stalviršio tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Unit}

Vienetais apskaičiuojamų detalų suvestinė

{Table.Start.Covers}

Dangos tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.EdgeBand}

Kantų medžiagų suvestinė

{Table.Start.Veneer}

Lukšo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Paint}

Dažų medžiagų suvestinė

{BOM.MaterialsSummaryByProduct}

Medžiagų suvetinės pagal pirmą lygį

{Table.Start}

Visų medžiagų suvestinė

{Table.Start.Fill}

Užpildo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Solid}

Masyvo tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Board}

Plokštės tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.LaminatedBoard}

Lamintuotos plokštės tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.MultilayerBoard}

Daugiasluoksnės plokštės tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Rod}

Strypo tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Desktop}

Stalviršio tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Unit}

Vienetais apskaičiuojamų detalų suvestinė

{Table.Start.Covers}

Dangos tipo medžiagų suvestinė

{Table.Start.EdgeBand}

Kantų medžiagų suvestinė

{Table.Start.Veneer}

Lukšo medžiagų suvestinė

{Table.Start.Paint}

Dažų medžiagų suvestinė