Specifikacijų generavimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Viena svarbiausių Woodwork for Inventor funkcijų yra automatizuotas ataskaitų, kuriose pateikiama visa suprojektuoto gaminio gamybos paleidimui reikalinga informacija, generavimas. Šią funkciją realizuoja BOM (Bill Of Material) komanda. Ataskaitų generatorius savo informaciją pateikia MS Excel bylų pavidalu. Generatoriaus funkcionavimui užtikrinti kompiuteryje būtina turėti įdiegtą MS Excel programą. BOM generatorius leidžia lanksčiai organizuoti išvedamus duomenis į įvairias formas, kurios yra aparašomos šablonuose. Šablonai yra pateikiami kaip MS Excel bylos, kuriose yra išdėstyti išvedamos informacijos laukai, pagal kuriuos formuojamos galutinės ataskaitos. Vartotojas lengvai ir paprastai gali modifikuoti šiuos šablonus ir generuojamą informaciją pritaikyti savo reikmėms.

 

Tie vartotojai, kuriems reikia informaciją apie gaminį pernešti į kitas sistemas (pvz., ERP), gali panaudoti ataskaitų generatoriaus generuojamus failus (*.wbom), kuriuose yra pateikta pilna struktūruota informacija apie gaminį XML formoje. Šiame aprašyme yra pateiktas pilnas šio failo formato aprašas, todėl nesudėtinga bet kokiomis programavimo priemonėmis nuskaityti šį failą ir informaciją transliuoti į kitą sistemą.

 

Apie tai skaitykite šiuose skirsniuose:

 

Koncepcija

Darbas ir navigacija specifikacijų generatoriaus lange

Pakeitimų konfigūravimas

Specifikacijų šablonų sudarymas