Šablono sudarymas automatiniam brėžinių generavimui

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Komanda skirta nustatyti automatiškai išvedamo brėžinių komplekto parametrus ir įrašyti juos kaip nustatymus į (*.idw) tipo failą. Toks failas su įrašytais parametrais tampa šablonu, kurį galima nurodyti vykdant automatinį brėžinio komplekto spausdinimą. Komanda gali būti paleista tik atidarius brėžinio failą ir dirbant Autodesk Inventor brėžinio aplinkoje.

 

Komanda pasiekiama 

Woodwork Design –> Setup -> Auto Plot Setup Auto Plot Setup

 

Atidaromas dialogas, kuriame matyti šios kortelės:

 

Views - komponento projekcijų brėžinyje apibrėžimas.

Output Area & Bundle - išvesties erdvės lape ir brėžinių komplekto tipo bei sudėties apibrėžimas.

Labels & Sheet templates - žymėjimo simbolių priskyrimas ir lapo šablonų komonento išvedimo (pateikimo) pasirinkimas.

Range Box & Covers - detalės gabaritus vaizduojančių stačiakampių  ir dangas vaizduojančių kreivių savybių nustatymas.

Holes - kiaurymių žymėjimo brėžinyje konfigūravimas ir kiaurymių lentelės išvedimo į brėžinį nustatymas.

 

Toliau pateikiami šių kortelių veikimo aprašymai:

Komponento išvedamų projekcijų brėžinyje apibrėžimas

Išvedimo erdvės ir brėžinių komplekto nustatymas

Simbolių prijungimas etiketėms ir lapo šablono pasirinkimas

Detalės gabaritų ir briaunų atvaizdavimo nustatymai

Kiaurymių anotacijų ir lentelių nustatymai