Pervadinimo schemų taikymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kopijavimo ar pervadinimo metu junginio komponentams galima taikyti įvairias pervadinimo schemas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kopijavimo/pervadinimo metu junginys yra pernešamas to pačio Autodesk Inventor projekto ribose, išskyrus Pack and Go atvejį. Todėl į kopijavimo/pernešimo procedūrą nėra įtraukiami komponentai, esantys Content Center ir Library keliuose. Šie komponentai yra junginyje kaip pakartotinai naudojami komponentai.

 

 

Active Column

 

 

Kaip matyti viršuje esančiame paveiksle, komponentų atvaizdavimo lauke yra keletas stulpelių, apibūdinančių pasirinktus junginio komponentus. Tamsesne zona yra pažymėtas aktyvus stulpelis (apibrėžtas raudonu rėmeliu). Visos reikšmių pervadinimo manipuliacijos yra vykdomos aktyviame stulpelyje.  Aktyvaus stulpelio keitimas vykdomas pažymint pelės kursoriumi norimo suaktyvuoti stulpelio bet kurį įrašą. Tokiu būdu kiekvienam stulpeliui atskirai galima taikyti įvairias pervadinimo schemas.

 

Šiuo metu gaminio kopijavimo programa (Assembly Copier) palaiko šias komponentų pervardinimo schemas:

 

1.Prefix/Sufix & Counter - priešdėlio ir priesagos nustatymas bei komponetų skaitliukas.

2.Replace - eilutėje surasto teksto keitimas nurodyta eilute.

3.Tree Counter - pervadinimas pritaikant hierachijos skaitliuką

 

 

hmtoggle_plus1Prefix/Sufix & Counter - priešdėlio ir priesagos nustatymas bei komponetų skaitliukas
hmtoggle_plus1Replace - surasto teksto eilutėje keitimas nurodyta eilute
hmtoggle_plus1Tree Counter - pervadinimas pritaikant hierachijos skaitliuką
hmtoggle_plus1Vieno stulpelio reikšmių kopijavimas į kitą stulpelį
hmtoggle_plus1Pavienės įrašo reikšmės keitimas