Komandos aprašymas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kišenės išėmimo komanda pasiekima:

 

Woodwork CAM -> Pocket Pocket Icon 32x32

 

Paleidus komandą iškviečiamas dialogas.

 

Pocket dialog

 

Tam, kad komanda sėkmingai suveiktų, reikia laikytis tam tikro duomenų nurodymo nuoseklumo. Žemiau yra aprašomas komandos valdymas tokia eile, kurios reikia laikkytis dirbant su kišenės išėmimo (Pocket) komandos langu.

 

 

hmtoggle_plus1Špindelio nurodymas
hmtoggle_plus1Geometrijos išrinkimas kišenės išėmimo (Pocket) komandoje
hmtoggle_plus1Įrankio padėties nustatymas
hmtoggle_plus1Įrankio nusileidimas į trajektorijos pradžią
hmtoggle_plus1Frezavimo pasluoksniui žingsnis
hmtoggle_plus1Trajektorijos korekcijos tipo nustatymas
hmtoggle_plus1Įrankio persidengimas
hmtoggle_plus1Gylio užlaida
hmtoggle_plus1Kišenės kontūro užlaida