Aprašyme naudojamų terminų išaiškinimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Šio vadovėlio tekste aprašant vartotojo veikimo būdus yra pasikartojančių išsireiškimų, kurie leidžia sutrumpinti aprašančiąją dalį. Todėl čia pateiksime išaiškinimą ką vienas ar kitas išsireiškimas reiškia.

 

Šoninės naršyklės mazgas, mazgas, pomazgis (Browser node, Subnode).

Tai sąvoka, reiškianti šoninėje naršyklėje atvaizduoto hierachinio medžio vieną iš šakojimosi vietų arba galutinį šio medžio tašką. Žemiau pateiktame paveikslėlyje raudoni apvedimai kaip tik ir rodo tokius mazgus.

 

Šoninės naršyklės medžio mazgai

Šoninės naršyklės medžio mazgai

 

 

Pasirinkti kursoriumi.

Šis veiksmas reiškia, kad vartotojas užveda pelės kursorių ant pasirenkamo objekto ir paspaudžia dešinįjį pelės klavišą.

 

Kontekstinis meniu, kuris pasiekiamas per kontekstinį meniu, iškviečia kontekstinį meniu.

Šis veiksmas reiškia, kad jeigu pelės kursorius stovi ant kokio nors elemento, tai paspaudus dešinį pelės klavišą yra iškviečiamas kontekstinis meniu (žemiau esantis pav.), kuriame kursoriumi galima nustatyti norimą opciją arba atlikti kažkokį tai norimą veiksmą.

 

Context-menu

 

 

 

Pasirinkti iš krentančio sąrašo.

Šis veiksmas reiškia darbą su dialogo laukeliu, kuris gali būti išskleistas (žemiau esantis pav.). Tokiu būdu vartotojas turi išskleisti sąrašą ir kursoriumi pasirinkti iš iškritusio sąrašo pageidaujamą opciją.

 

Drop down list example

 

 

Pakeisti mazgo pavadinimą.

Šis veiksmas reiškia, kad vartotojas šoninėje naršyklėje užveda kursorių ant norimo mazgo ir paspaudžia kairį pelės klavišą. Todėl mazgas pereina į redaguojamo tekstinio langelio būseną ir jame galima vykdyti teksto redagavimą.

 

Rename node

 

 

 

Du kartus spustelėjus mazgą, dvigubas paspaudimas.

Šis veiksmas reiškia, kad kursorius yra užvedamas ant aptariamojo mazgo ir greitai paspaudžiamas kairysis pelės klavišas. Tokiu būdu atvaizduojamas duomuo pavirsta redaguojamu laukeliu, kuriame galima keisti duomens reikšmę.