Simbolių prijungimas etiketėms ir lapo šablono pasirinkimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Labels & Sheet templates - šioje kortelėje yra nustatoma, kokie simboliai vaizduos įvairius etikečių tipus ir nustatoma, koks lapo šablonas skiriamas komponento(ų) brėžiniui apiforminti.

 

Labels And Sheets

 

1.Nurodomas (*.idw) tipo failas, kuriame yra laikomi simboliai, reikalingi etikečių informacijos atvaizdavimui. Woodwork for Inventor turi tokį simbolių failą.kuris patalpintas C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor 2014 v5\Auto Plot templates\Symbols.idw. Vartotojas gali nurodyti kitą failą, kur yra saugomi jo paties susikurti simboliai.

 

2.Erdvė, kurioje yra pateiktos visos galimos etiketės, aptarnaujančios Woodwork for Inventor informacijos atvaizdavimą brėžinyje. Šiuo metu yra pateiktos šio tipo etiketės:


a.Assembly Base View - etiketė, kuri skirta išvesti junginio pagrindinius parametrus: junginio kodą, junginio pavadinimą. Etiketė išvedama tik bazinei projekcijai.

b.Part Base View - etiketė, kuri skirta išvesti detalės pagrindinius parametrus: detalės kodą, detalės pavadinimą, užpildo medžiagos pavadinimą, gabaritus ir t.t.

c.Veneer - etiketė, kuri skirta išvesti informaciją apie lukšto arba plėvelės medžiagą.

d.Edge Band - etiketė, kuri skirta išvesti informaciją apie kanto medžiagą.

e.Paint - informacija, kuri skirta išvesti informaciją apie dažymo dangą.

f.Grain on Top - simbolis, atvaizduojantis užpildo medžiagos tekstūros kryptį tuo atveju, jeigu pagrindinis detalės paviršius (main Face) yra atsuktas į žiūrovą. Tai yra svarbu nustatant detalės dešinę, kairę, priekinę ir užpakalę puses. Detaliau apie tai rasite čia.

g.Grain on bottom - simbolis, atvaizduojantis užpildo medžiagos tekstūros kryptį tuo atveju, jeigu pagrindinis detalės paviršius yra nusuktas nuo žiūrovo.

h.No Grain on Top - simbolis, vaizduojantis kryptį, pagal kurią skaičiuojami detalės ruošinio gabaritai, jeigu pagrindinis detalės paviršius (main Face) yra atsuktas į žiūrovą.

i.No Grain on Bottom - simbolis, vaizduojantis kryptį, pagal kurią skaičiuojami detalės ruošinio gabaritai, jeigu pagrindinis detalės paviršius yra nusuktas nuo žiūrovo.

j.Holes Coordinate System - simbolis, atvaizduojantis koordinačių sistemos pradžią, pagal kurią yra skaičiuojamos visų kiaurymių koordinatės, kurios išvedamos į kiaurymių lentelę.

 

3.Erdvė, kurioje pasirenkama, kokie šablono faile esantys lapo formatai (Sheet Formats) bus naudojami sudarant komponento(ų) brėžinį. Čia vykdomas pasirinkimas dviems galimiems atvejams:


a.For Part or Multiple components output - pasirenkamas detalės arba daugybiniam komponentų išvedimui į vieną lapą formatas.

b.For Assembly - pasirenkamas lapo formatas junginio tipo komponentui išvesti.

 

4.Erdvė, kurioje nustatoma, pagal kokį lauką yra kuriamas išvedamo lapo/failo pavadinimas. Čia galimi pasirinkimai:


a.By Part Number - sudarant vardą kaip pagrindas imamas komponento savybių (iProperty) laukas Part Number.

b.By Description - sudarant vardą kaip pagrindas imamas komponento savybių (iProperty) laukas Description. Jeigu pavadinimas pasikartoja (pavyzdžiui, pavadinimas "Šonas"), tuomet pasikartojančiam vardui suteikiamas papildomas numerio indeksas.

 

 

hmtoggle_plus1Simbolių sudarymas
hmtoggle_plus1Etikečių simboliuose naudojami laukai
hmtoggle_plus1Etiketės simbolio pozicionavimas