Duomenys apie komponentą specifikacijose

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kaip minėta ankstesniame skyriuje, yra specifikacijų klasė, kurioje pagrindinę informaciją sudaro informacija apie kiekvieną gaminio komponentą atskirai. Tokį informacijos konteinerį vadiname komponento įrašu (Item). Autodesk Inventor aplinkoje komponento įrašo atitikmuo yra junginio (Assembly) arba detalės (Part) komponentas. Šį komponentą aprašanti informacija talpinama minėtame konteineryje. Sudarydami specifikacijų šablonus mes lentelių stulpeliuose nurodome, kokią informaciją į vieną ar kitą stulpelį pageidaujame išvesti.

 

Kiekvienas Autodesk Inventor komponentas nešasi apie save papildomą informaciją, kuri yra žinoma, kaip savybių kortelės (iProperties) duomenų laukai-atributai. Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriaus (BOM) šiuos laukus įtraukia į komponento įrašo duomenų konteinerį. Šie laukai jų generavimo metu gali būti pateikiami įvairiose specifikacijų formose. Be to, Woodwork for Inventor apie kiekvieną detalę pateikia papildomą medžio dirbiniams būdingą specifinę informaciją, kurios nerasite savybių kortelės (iProperties) laukuose. Pavyzdžiui, informacija apie tai, kuris detalės kraštas turi kantą. Remiantis šia informacija Woodwork for Inventor pateikia detalių gabaritus, reikalingus medžiagų kiekius ir t.t.

 

Žemiau pateiktoje schemoje pilka spalva pavaizduota informacija, kurią galima išgauti iš Autodesk Inventor komponentų savybių (iProperties), o rusva spalva atitinkamai vaizduoja informaciją, kurią papildomai generuoja Woodwork for Inventor įskiepis.

 

 

BOM Informacijos modelis

 

 

 

hmtoggle_plus1Komponento įrašo (angl. Item) aprašymas
hmtoggle_plus1Detalės ruošinių (angl. Item Workpiece) aprašymas
hmtoggle_plus1Ruošinio medžiagos (angl. Item Workpiece Material) aprašymas
hmtoggle_plus1Atributų užrašymas specifikacijų šablonuose