Range Box & Covers - šioje kortelėje valdomi detalės gabaritų ir dangas vaizduojančių linijų atvaizdavimo nustatymai. Woodwork for Inventor analizuoja detalės geometriją ir leidžia išryškinti tam tikrus medžio dirbinio detalės charakteringus bruožus. Šiuo metu Woodwork for Inventor leidžia:

Išvesti du kontūrus, atvaizduojančius detalės gabaritą arba ruošinio gabaritą. Papildomai galima užsakyti šiems kontūrams automatinį dimensijų išvedimą.

Paryškinti tas detalės brėžinio kraštines, kurios atvaizduoja dangą (lukštą, kantą arba dažų sluoksnį). Paryškinimą galima susieti su dangos storiu, taip vizualiai išskiriant skirtingo storio dangų atvaizdavimą brėžinyje.

 

Range Box and covers

 

1.Stačiakampio, atvaizduojančio detalės gabaritą, automatinis išvedimas į bazinės projekcijos brėžinį.

2.Stačiakampio, atvaizduojančio detalės ruošinio gabaritą, automatinis išvedimas į bazinės projekcijos brėžinį.

3.Kreivių, atvaizduojančių brėžinyje dangas, susiejimas su atvaizdavimo charakteristikomis.

 

Toliau seka detalus kiekvieno nustatymo savybių reguliavimo aprašymas.

 

 

hmtoggle_plus1Part size Range Box - užsakymas išvesti detalės gabaritą simbolizuojantį stačiakampį į brėžinį
hmtoggle_plus1Workpiece Size range Box - užsakymas išvesti detalės ruošinio gabaritą simbolizuojantį stačiakampį į brėžinį
hmtoggle_plus1Properties for curves representing covers - kreivių atvaizduojančių dangas savybių nustatymas