Specifikacijos generavimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Šiame pradžiamokslio skyriuje sugeneruosime gaminio specifikaciją.

 

Jei išjungėte Autodesk Inventor programą, tai ją paleidus iš naujo savo nebaigtą gaminio modelį pavadinimu TBL.iam rasite projekto darbo erdvės kataloge Samples/My Table.

 

Paleiskite specifikacijų generavimo komandą:

 

Woodwork Design –> BOM –> BOM w4i_bom32

 

Structured Data lange atsistokite ant įrašo TBL 01 ir dešiniu pelės klavišo paspaudimu iškvietę kontekstinį meniu paleiskite komandą Expand selected. Tuomet pamatysite išskleistą TBL 01 detalės sudėtį.

 

Go to replacement

 

 

hmtoggle_plus1Naujos pakeitimų konfigūracijos sukūrimas

 

Pereikite į pakeitimų konfigūravimo langą pasirinkdami kortelę Replace Configūration. Atsidarys langas, kuriame atvaizduojama medžiagų ir perkamų gaminių suvestinė.

 

Sukurkite naują pakeitimų konfigūraciją. Paspauskite mygtuką "New" ir įvedę vardą, pavyzdžiui Table, paspauskite mygtuką "OK". Pakeitimų konfigūracijų pasirinkimo mygtukas rodo vardą Table ir tai reiškia, kad ši konfigūracija dabar yra einamoji.

 

 

hmtoggle_plus1Medžiagos spalvos konfigūravimas

 

Pakeiskite dažų spalvos apibrėžimą. New Appearance Code stulpelyje užveskite kursorių ant eilutės  taip, kaip parodyta žemiau pateiktame paveikslėlyje. Tuomet paspaudę klavišą "F2" pereikite langelyje į rašymo būseną ir įveskite reikšmę DB.

 

Create Manualy replacement

 

Atlikite analogiškus veiksmus New Appearnce Name stulpelyje ir įveskite reikšmę Dark Brown. Tuomet paspauskite klavišą "Enter" ir pamatysite, kaip įvesta reikšmė automatiškai perduodama į visas stulpelio medžio eilutes.

 

 

hmtoggle_plus1Pakeitimų lango  duomenų surišimas su MS Excle lentelės stulpeliais

 

Dabar, pasitelkdami MS Excel lentelėse esančius duomenis, atliksime medžiagos spalvos pakeitimą. Suskliauskite stulpelio medyje esančios PNTF02 medžiagos duomenis ir išskleiskite lukšto (Veneer) tipo VB 02 medžiagos duomenis.

 

 

Veneer B02

 

 

New Apperance Code stulpelyje, kursoriumi atlikdami dvigubą dešiniojo pelės klavišo paspaudimą, atidarykite MS Excel lentelės duomenų atvaizdavimo langą. Ši lentelė kol kas yra tuščia, nes jos konfigūracija dar nėra susieta su MS Excel duomenimis.  Dešiniajame viršutiniame lango kampe paspauskite mygtuką "Setup".

 

Atsidaro MS Excel lentelės pririšimo prie pakeitimų konfigūravimo langas.

 

Map Excel Table

 

 

1.Viršutiniame dešiniąjame kampe esančio mygtuko paspaudimu iškvieskite failo atidarymo dialogą. Tuomet susiraskite MS Excel failą Materials.xls ir atidarykite jį. Jeigu Woodwork for Inventor įskiepio įdiegimas buvo atliktas pagal nutylėjimą, tai šį failą rasite Woodwork for Inventor projekto viduje - C:\W4INV 2014 DESIGN\PROJECTS\Samples\Replacement Data\Materials.

 

2.Paspausdami lapų (Sheet) pasirinkimo mygtuką iškvieskite Materials.xls faile esančių visų lapų sąrašą. Tuomet pasirinkite Materials lapą.

 

3.Susiekite pakeitimo lange vaizduojamus duomenis su MS Excel faile esančiais duomenimis.
a.Appearance Image eilutėje paspauskite MS Excel faile esančių stulelių pasrinkimo mygtuką.
b.Atsidaro Materials lape visų esančių stulpelių sąrašas.
c.Tuomet pasirinkite PictureName stulpelį.
d.Atitinkamai susiekite kitus  laukus:
Appearance Code –> Code
Appearance Name –> Name (EN)

 

4.Papildomai įsiveskite laukus, kuriuos norime matyti pakeitimų lange.
a.Atsistoję laisvame langelyje įveskite savo norimą pavadinimą, pavyzdžiui Type. Tuomet šiam laukui pasirinkite MS Excel stulpelį Type ir paspauskite klavišą "Enter".
b.Pereikite į sekančią eilutę ir įveskite dar vieną lauką - Producer. Tuomet šiam laukui pasirinkite MS Excel stulpelį Producer ir paspauskite klavišą "Enter".

 

Surišimas baigtas. Lange matome tokį rezultatą.

 

Excel Maping Result

 

Norėdami grįžti į pakeitimų langą paspauskite mygtuką "Close".

 

 

hmtoggle_plus1Medžiagos spalvos pakeitimas parenkant  MS Excel lentelės duomenų eilutę

 

Langas jau yra užpildytas MS Excel lentelės reikšmėmis. Dabar pasirinksime pakeitimo įrašą.

 

Choose replace record

 

 

1.Filtro langelyje įveskite žodį Walnut.

 

2.Sąraše susiraskite lukšto (Veneer) tipo įrašą ir ties juo dvigubu pelės paspaudimu uždarykite langą.

 

Grižkite į pakeitimų konfigūravimo langą (Replace Configuration) kuriame pamatysite, kaip į eilutę pernešamas spalvos kodas ir pavadinimas, kuris nuskaitytas iš MS Excel lentelės.

 

Pastaba. Šitas laukas lieka tuščias, nes MS Excel lentelėje pastarasis įrašas neturėjo spalvos kodo.

 

 

Dabar New Apperance Code stulpelyje atsistokite ties įrašu.

 

 

Facade 01

 

 

Dvigubu palės paspaudimu vėl iškvieskite pakeitimų iš MS Excel langą.

 

Pakartotinai įveskite Walnut frazę ir panaudokite paiešką (Search). Tuomet pasirinkite įrašą.

 

 

Walnut milano

 

 

Dvigubu dešiniuoju pelės klavišo paspaudimu grįžtame į pakeitimų konfigūravimo langą. Tuomet išskleiskite įrašą.

 

 

Applyed Same Color Code

 

 

Matyti, kad visoms tą pačią spalvą turinčioms medžiagoms yra suteiktas naujas spalvos kodas ir pavadinimas.

 

 

Structured data after replacement

 

 

hmtoggle_plus1Pakeitimų nustatymas perkamiems gaminiams

 

Perkamų gaminių kodų ir vardų pakeitimas vyksta analogiškai kaip ir spalvų aprašo keitimas, todėl tolimesnis aiškinimas yra pateiktas sutrumpintoje formoje.

 

Grižkite į pakeitimų konfigūravimo (Replace configuration) langą.

 

Sukurkite naują furnitūros konfigūraciją. Apatinėje Hardware Configuration lango dalyje paspauskite mygtuką "New" ir pavadinkite naują konfigūracija Hafele configuration vardu.

 

Tuomet atsistoję New Code stulpelyje ties įrašu 5x50;Confirmat du kartus paspauskite pelės kairįjį klavišą.

 

Nueikite į pakeitimų iš MS Excel įvedimo langą, kuri kol kas yra tuščias. Sukonfigūruokite pakeitimų lango ryšį su MS Excel lentelėje esančiais duomenimis ir paspauskite mygtuką "Setup".

 

Pasirinkite Hafele Hardware of Furniture.xlsx. duomenų failą, kuris yra

C:\W4INV 2014 DESIGN\PROJECTS\Samples\Replacement Data\Hardware.

 

Pasirinkite Hafele Hardware lapą.

 

Susiekite pakeitimų lange vazduojamus stulpelius su MS Excel stulpeliais.

 

Hardware excel column relation

 

Norėdami grįžti į pakeitimų langą paspauskite mygtuką "Close".

 

Surinkite paieškos langelyje fraze "Confirmat". Gausite filtruotą sąraša, kuriame yra galimi Confirmat furnitūros įrašai. Pasirinkite tinkamiausią ir dvigubu kairiuoju pelės klavišo paspaudimu išeikite iš pasirinkimo lango. Išėjimo metu automatiškai įnešamos pakeitimų reikšmės duotajam įrašui.

 

Atsistokite ant sekančio įrašo ir kartokite procedūrą. Paieškos (Search) įrašykite "Cap" išrinkimo frazę ir pasirinkite D12 tinkamos spalvos dangtelį.

 

Varžto parinkimui panaudokite "Connect" išrinkimo frazę.

Minifix ekscentrikui - "Minifx".

Mediniam kaiščiui - "Dowel".

D15 kepurėlei - " Cap".

 

Rezultate turite gauti šiuos pakeitimus.

 

Configured Hardware

 

 

hmtoggle_plus1Specifikacijos antraštės užpildymas

Prieš išvedant specifikaciją į MS Excel failą, užpildykite jos antraštę. Paspauskite mygtuką W4I_Bom_MainView_Header

 

BOM header

 

Savo nuožiūra užpildykite laukus:

 

Manufacturing Order Code
Manufacturing Order Name
Company name
Designer
Constructor

 

Uždarykite dialogą.

 

 

hmtoggle_plus1Specifikacijos išvedimas į Excel failą

 

Prieš išvedant specifikaciją į MS Excel failą, pasirinkite specifikacijos šabloną. Paspauskite mygtuką select_template24x24

 

Atsidaro failų pasirinkimo dialogas, kuriame rasite reikalingą šabloną C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor 2014 v5\BOM templates.

Pasirinkite BOM Metric (EN).xls šabloną ir atidarykite jį.

 

Galutiniam specifikacijos generavimui paspauskite mygtuką export_to_excel24x24

 

Woodwork for Inventor siūlo pasirinkti vardą ir vietą, į kurią turi būti sugeneruotas MS Excel failas.

 

Galiausiai yra pasiūloma atversti sugeneruotą failą MS Excel redaktoriuje.

 

 

hmtoggle_plus1Specifikacijos išsaugojimas XML formate

 

Norėdami išsaugoti specifikaciją XML formate paspauskite mygtuką W4I_Bom_MainView_SaveBom ir nurodykite išsaugojimo vietą.