Sistemos nustatymai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Sistemos nustatymai leidžia reguliuoti Woodwork for Inventor įskiepio darbo nuostatas.

 

Komanda pasiekiama

Woodwork Design –> Help –> Settings settings32

 

Komanda turi keturias korteles, kuriose reguliuojami šie Woodwork for Inventor darbo aspektai:

 

 

hmtoggle_plus1BOM - Specifikacijų darbo nustatymai

 

BOM settings

 

 

1. Prefix for Code - kodo priešdėlio nustatymas.

 

Workpiece - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį ruošinio kodui. Woodwork for Inventor kiekviena detalė susideda iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį kodą kaip ir detalė su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

Composite Material - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį detalės ruošinio, suklijuoto iš kitų detalių, kodui. Woodwork for Inventor detalės ruošinys gali būti sukonstruotas iš kelių detalių, susidedančių iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį kodą kaip ir jam priskirta medžiaga su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

2. Prefix for Name - pavadinimo priešdėlio nustatymas

 

Workpiece - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį ruošinio pavadinimui. Woodwork for Inventor kiekviena detalė susideda iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį vardą kaip ir detalė su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

Composite Material - laukas, skirtas nurodyti norimą priešdėlį detalės ruošinio, suklijuoto iš kitų detalių, pavadinimui. Woodwork for Inventor detalės ruošinys gali būti sukonstruotas iš kelių detalių, susidedančių iš ruošinių (plačiau apie tai skaitykite čia). Šie ruošiniai automatiškai įgija tokį patį vardą kaip ir jam priskirta medžiaga su papildomu priešdėliu, kurio reikšmė yra įrašyta į aptariamą lauką.

 

Woodwork for Inventor turi galimybę įvairius duomenis, sukurtus specifikacijos generavimo metu, įrašyti į detales, iš kurių modelio šie duomenys buvo apskaičiuoti. Pavyzdžiui, detalės ilgis, arba detalės plotis. Kita vertus, sistemai galima pranešti, kad duomenys, kurie yra įrašyti į detalę kaip Custom iProperty, gali būti įtraukiami į specifikaciją. Tai atliekama pateikiant duomenų laukų surišimo žemėlapį Specify Mapping erdvėje.

 

Tuo atveju,

jeigu norima perduoti duomenis iš specifikacijos į detalę, pirmiausia reikia Woodwork for Inventor BOM property stulpelyje (paveiksle pažymėta 5-etu) įvesti specifikacijos raktažodį, kurio reikšmę norima išvesti į detalės Custom iProperty lauką. Po to reikia pakeisti duomenų judėjimo kryptį iš specifikacijos į Custom iProperty stulpelį (paveiksle pažymėta 4-etu). Ir galiausiai Custom iProperty stulpelyje (paveiksle pažymėta 3-etu) būtina įvesti tokį pavadinimą, kuris yra numatytas vartotojo ir geriausiai apibūdina išvedamą parametrą. Detalėje minėti laukai sukuriami automatiškai.
jeigu norima padaryti atvirkščiai, tuomet reikia paimti Custom iProperty parametrą ir panaudoti išvedamoje specifikacijoje. Tokiu atveju pirmiausia reikia Custom iProperty lauke įvesti parametro vardą, kuris egzistuoja komponentuose, bei nustatyti duomenų kryptį iš komponento į specifikaciją. Woodwork for Inventor BOM property stulpelio lauke automatiškai sukuriamas raktažodis, kuriuo kreipiantis į tokį duomenį iš specifikacijų šablono bus gautas išvestas šio duomens dydis.

 

Pateiktame paveikslėlyje parodyta, kaip apskaičiuoti detalės gabaritai yra gražinami į detalės Custom iProperty laukus. Paskutinėje eilutėje, duomuo iš ERP sistemos gali būti traukiamas į specifikaciją, pasinaudojant dešinėje esančiu raktažodžiu.

 

6. Write BOM data to mapped iProperties - nustato pasirinkimą, kuris Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriaus (BOM) uždarymo metu į vartotojo kuriamus laukus (Custom iProperties) įrašo komponentams reikšmes, sugeneruotas specifikatoriaus veikimo metu. Toks pasirinkimas paliktas tam, kad silpnensės konfigūracijos kompiuteriuose, kiekvieną kartą uždarant specifikacijų generatorių (BOM), būtų galima išjungti minėtų laukų įrašymą.

 

7. Write Header data to Assembly document - nustato pasirinkimą, kuriuo specifikacijoje esantys duomenys, apibūdinami kaip specifikacijos antraštė, gali būti įrašyti į surinkimo komponentą, iš kurio buvo generuojama pati specifikacija. Tai leidžia šiuos duomenis išvesti į brėžinius, kuomet yra paleidžiama automatinio brėžinių generavimo funkcija Auto Plot.

 

 

 

hmtoggle_plus1Design - projektavimo aplinkos Autodesk Inventor programoje nustatymai

 

Materials Database path - nurodo, kurioje vietoje yra patalpinta Woodwork for Inventor medžiagų duomenų bazė. Pagal nutylėjimą ji yra:

 

C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor 2014 v5\Materials.sdf

 

Jeigu keli konstruktoriai dirba vienoje įmonėje, tuomet rekomenduojama duomenų bazę laikyti centralizuotai. Tokiu atveju bazė talpinama serveryje ir jai yra nurodomas kelias iki jos.

 

Straight edge pre-mill allowance - švaraus frezavimo operacijos užlaida (prieš atliekant kantavimą). Jeigu kantavimo staklėse yra įtaisytas švaraus frezavimo įrankis, tuomet galima nurodyti pastovią užlaidą, kurios dydžiu prieš atliekant kanto užklijavimą yra nufrezuojamas detalės kraštas. Į šią užlaidą atsižvelgiama apskaičiuojant išpjaunamo detalės ruošinio matmenis. Šiame lauke nurodyta užlaida galioja tiesiems kantuotiems detalės kraštams.

 

Arc edge pre-mill allowance - švaraus frezavimo operacijos užlaida (prieš atliekant kantavimą). Jeigu kantavimas vykdomas CNC staklėse ir prieš kanto uždėjimo operaciją yra atliekamas švarus frezavimas, tuomet galima nurodyti pastovią užlaidą, kurios dydžiu  prieš atliekant kanto užklijavimą yra nufrezuojamas detalės kraštas. Į šią užlaidą atsižvelgiama apskaičiuojant išpjaunamo detalės ruošinio matmenis. Šiame lauke nurodyta užlaida galioja lankiniams detalės kraštams.

 

Jeigu pafrezavimas yra nurodytas abiems tipams, tai riešia, kad bus atsižvelgiama į abiejų tipų kraštų pafrezavimo dydžius. Pagal nutylėjimą yra nurodytos 0,0 reikšmės.

 

Pre-mill allowance equals to edge band thickness - šis pasirinkimas įjungia režimą, kuomet ruošinys yra lygūs detalės matmenims. Kitaip tariant, ruošinys visada bus pjaunamas tokio pačio dydžio kaip ir detalė su kantais. Ši darbo schema naudojama tada, kuomet švaraus pafrezavimo dydis staklėse yra nustatomas pagal klijuojamo kanto storį.

 

Covers highlight color by thickness range - lentelėje priklausomai nuo dangų storio yra nustatoma tokia spalva, kuria yra pašviečiamos dangos. Pašvietimas yra naudojamas (Medžiagų priskyrimo) komandoje - dangų uždėjimo šakoje. Storio (Thickness) stulpelyje yra nurodoma, iki kokio dangos storio modelyje surastos dangos bus pašviečiamos spalvų (Color) stulpelyje nurodyta spalva. Out of Range reiškia, kad už išvardinto rango ribų esančios spalvos bus pašviečiamas nurodyta spalva. Spalvos yra nurodomos sistemoje.

 

Workpiece color - ruošinio spalva, kuria jis atvaizduojamas užlaidų valdymo komandoje.

 

Workpiece oversize color - ruošinio užlaidos spalva, kuria ji atvaizduojama užlaidų valdymo komandoje.

 

Gathering tangentially connected faces in Edge Banding operation - šis pasirinkimas įjungia režimą, kuomet detalės kraštui kanto priskyrimo operacijos vykdymo metu, automatiškai yra surenkami visi paviršiai, kurie vienas su kitu yra sujungti tangentiškai (liestine).

 

Gathering tangentially connected faces in Veneering operation - šis pasirinkimas įjungia režimą, kuomet detalės paviršiui lukšto priskyrimo operacijos vykdymo metu, automatiškai yra surenkami visi paviršiai, kurie vienas su kitu yra sujungti tangentiškai (liestine).

 

 

hmtoggle_plus1Language - kalbos nustatymai

 

Šiame skirsnyje galima pasirinkti Woodwork for Inventor kalbą. Kad įjungta kalba įsigaliotų rekia uždaryti ir iš naujo paleisti Autodesk Inventor programą.

 

 

hmtoggle_plus1Units - matavimo vienetų nustatymas

 

Šiame lange medžio pavidalu pateiktas vienetų nustatymo dialogas.

 

Vienetų atvaizdavimas yra pateiktas hierarchinio medžio pavidalu. Vienetų nustatymas auštesniame lygyje suteikia tokį patį nustatymą žemesnėms šakoms, kol žemesnėje šakoje nenurodoma kitaip. Hierarchinis medis suskirstytas į šiuos lygius:

 

Pirmas Lygis:


Display Units - vienetai, kurie pasirodo išvedant informaciją į ekraną.

Report Untis - vienetai, kurie pasirodo išvedant informaciją į MS Excel ataskaitas.

 

 

Antrame lygyje yra apibrėžiami:


Fill Material - vienetai užpildo tipo medžiagoms.

Cover Material - vienetai dangos tipo medžiagoms.

 

 

Trečiame lygyje galima reguliuoti vienetų išvedimą konkretiems medžiagų tipams:


Solid - masyvui.

Board - plokštei.

Laminated Board - laminuotai plokštei.

Multilayer Board - daugiasluoksnei plokštei.

Rod - strypui.

Tube - vamzdiniam strypui.

Desktop - stalviršiui.

Edge band - kantams.

Veneer - lukštams.

Paint - dažams.

 

 

Ketvirtame lygyje kiekvienam medžiagos tipui galima apibrėžti:


Length - ilgio atvaizdavimą.

Width - pločio atvaizdavimą.

Thickness - storio atvaizdavimą.

Quantity - kiekio atvaizdavimą. Priklausomai nuo medžiagos apskaičiavimo būdo, kiekis yra pateikiamas ilgio, ploto arba tūrio vienetais.

 

 

Nustatymus galima išsaugoti išoriniame faile ir jį užkrauti į sistemą.

Woodwork for Inventor įskiepio įdiegime yra pateiktos dvi konfigūracijos:

ww4i imperial units.wunits - matavimo vienetų nustatymas colinei sistemai.
ww4i metric units.wunits - matavimo vienetų nustatymas metrinei sistemai.