Programinės įrangos įdiegimas ir aktyvacija

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Įdiegimas 

 

1.

Internetinėje svetainėje (www.woodworkforinventor.com) spauskite "Išbandykite nemokamai“ ir atsidariusiame lange užpildykite bandomosios versijos parsisiuntimo užklausos formą.

2.

Užpildę bandomosios versijos parsisiuntimo užklausos formą ir paspaudę "Parsisiųsti“ savo nurodytu elektroninio pašto adresu gausite programinės įrangos parsisiuntimo nuorodą.

3.

Paspaudę parsisiuntimo nuorodą išsisaugokite suarchyvuotą aplanką (*.rar) savo kompiuteryje.

4.

Savo kompiuteryje išsaugotą aplanką (*.rar) išarchyvuokite.

5.

Prieš paleidžiamt įskiepio įdiegiamąjį failą (*.exe) savo kompiuteryje būtinai išjunkite Autodesk Inventor ir MS Office programas.

6.

Laikydamiesi įdiegimo instrukcijos paleiskite įskiepio įdiegiamąjį failą (*.exe).

7.

Pasibaigus įdiegimo procedūrai iš naujo paleiskite Autodesk Inventor programą ir nustatykite projektą.

8.

Nustačius Autodesk Inventor projektą meniu juostoje matysite skirtuką Woodwork Design.

 

Aktyvacija

 

9.

Dabar Jūsų kompiuteryje yra įdiegta Woodwork for Inventor įskiepio bandomoji versija.

10.

Bandomoji versija yra nemokama ir jos vartotojui suteikia galimybę naudotis programinės įrangos pilnu funkcionalumu (išskyrus medžiagų  duomenų bazės redagavimą) 45 dienas.

11.

Pasibaigus 45 dienų bandomosios versijos galiojimo terminui vartotojas ir toliau gali ją naudoti, tačiau apribojamas tam tikras jos funkcionalumas:


išjungiamas sujungimo kiaurymių ir iškyšų automatinis sudarymas.
išjungiamas  prototipų naudojimas ir junginių kopijavimas.
išjungiamas medžiagų pakeitimas.
išjungiamos medžiagų ir junginio specifikacijos.
išjungiamas brėžinių generavimas.
išjungiamas CNC paruošimas.

12.

Norėdami naudotis pilnu Woodwork for Inventor programinės įrangos funkcionalumu neribotą laiką, būtina įsigyti savarankiškąją (angl. Standalone) licenciją ir su ja aktyvuoti programinės įrangos bandomąją versiją paverčiant ją neterminuoto naudojimo programine įranga.

 

Automatinis licencijos aktyvavimas

 

1.

Sklandžiam programinės įrangos aktyvavimui reikalingas Interneto ryšys.

2.

Paleiskite Autodesk Inventor programą ir atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos valdymo lentelėje spauskite "Ask for activation online".

 

 

aktyvacija1


Pataba. Licencijos valdymo lentelė taip pat gali būti iškviesta Woodwork Design įrankų juostoje paspaudus mygtuką "Help“ -> "About".

3.

Atsidarusiame programinės įrangos licencijos aktyvacijos užklausos lange suveskite iš savo programinės įrangos pardavėjo gautą serijos numerį (angl. Serial Number) bei savo elektroninio pašto adresą ir spauskite "Submit Request".

 

aktyvacija2

 

4.

Programinės įrangos savarankiškosios licencijo failas bus iš karto automatiškai sugeneruotas (force majuere atveju - 24 darbo valandų bėgyje) ir apie jos sukūrimą licencijos aktyvacijos užklauso lange nurodytu jūsų elektroninio pašto adresu gausite pranešimą.

5.

Gavus elektroninį laišką su pranešimu apie savarankiškosios licencijos failo sukūrimą, iš naujos paleiskite Autodesk Inventor programą.

6.

Atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos valdymo lentelėje licencijos galiojimas (ang. Expiration Date) turi automatiškai įgauti statusą Pemanent.

 

 

aktyvacija3

 

 

7.

Woodwork for Inventor programinės įrangos savarankiškosios licencijos automatinis aktyvavimas sėkmingai baigtas.


DĖMESIO!!! Jei savarankiškosios licencijos automatinis aktyvavimas nepavyko, tai šios licencijos patalpinimą jūsų kompiuteryje reikia atlikti rankiniu būdu.

 

 

Rankinis licencijos aktyvavimas

1.

Iš naujo paleiskite Autodesk Inventor programą ir atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos valdymo lentelėje spauskite "Ask for activation online".

 

aktyvacija4

 

 

2.

Arba paspauskite apie savarankiškosios licencijos sukūrimą jus informavusiame elektriniame laiške esančią šios licencijos parsisiuntimo nuorodą.

3.

Atsidariusiame rankiniu būdu parsisiunčiamos savarankiškosios licencijos failo lange spauskite "Download License file“.

 

 

aktyvacija5

 

4.

Parsisiųstos savarankiškosios licencijos failą išsaugokite savo kompiuteryje.

5.

Paleiskite iš naujo Autodesk Inventor programą ir atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos valdymo lentelėje spauskite "I already have licenses on my computer".

 

 

aktyvacija6

 


Pastaba. Licencijos valdymo lentelė taip pat gali būti iškviesta Woodwork Design įrankių juostoje paspaudus mygtuką "Help" -> „About“.

6.

Atsidariusiame failų paieškos lange nurodykite, kur jūsų kompiuteryje yra išsaugotas savarankiškosios licencijos failas ir spauskite "Open“.

7.

Iš naujos paleiskite Autodesk Inventor programą.

8.

Atsiradusioje Woodwork for Inventor programinės įrangos licencijos valdymo lentelėje licencijos galiojimas (ang. Expiration Date) turi automatiškai įgauti statusą Permanent.

 

aktyvacija7

 

 

9.

Woodwork for Inventor programinės įrangos savarankiškosios licencijos rankinis aktyvavimas sėkmingai baigtas.