Kaip buvo minėta skyriuje (Medžiagų suvestinės), Woodwork for Inventor specifikacijų generatorius (BOM) duomenų surinkimo metu viduje generuoja medžiagų lentelę, kurioje išvardintos visos gaminio konstrukcijoje panaudotos medžiagos. Kievienas įrašas apie medžiagą turi savo atributus, kurie apibūdina medžiagą. Šie atributai yra pateikti žemiau esančioje lentelėje.

 

Medžiagą aprašantys laukai

Paaiškinimai

Material.Code

Medžiagos kodas paimamas iš medžiagų duomenų bazės arba iš įvykdyto medžiagų vardų pakeitimo šio pakeitimo vykdymo metu.

Material.Name

Medžiagos pavadinimas paimamas iš medžiagų duomenų bazės arba iš įvykdyto medžiagų vardų pakeitimo šio pakeitimo vykdymo metu.

Material.Type

Medžiagos tipas. Galimos reikšmės: Solid, Board, Laminated Board, Multilayer Board, Rod, Desktop, Veneer, Edge band, Paint.

Material.Quantity

Suminis medžiagos kiekis, surandamas susumavus visą tokios pačios medžiagos kiekį visame gaminyje. Medžiaga pateikta tais matavimo vienetais, kuriais ji yra matuojama tiekimo metu. Apie tai plačiau skaitykite čia.

Material.Width

Medžiagos plotis. Jeigu medžiaga indentifikuojama tokia charakteristika, kaip plotis, tai jis bus pateikta šiame lauke. Pavyzdžiui, kantavimo juostos plotis.

Material.Thickness

Medžiagos storis. Jeigu medžiaga indentifikuojama tokia charakteristika, kaip storis, tai jis bus pateikta šiame lauke. Pavyzdžiui, kantavimo juostos storis.

Material.AddedPoperty.<Prop.Name>

Medžiagos  papildoma charakteristika gauta medžiagų pakeitimo metu iš MS Excel failo.

Material.Color.Code

Medžiagos spalvos kodas paimamas iš duomenų bazės arba iš įvykdyto spalvų vardų pakeitimo šio pakeitimo vykdymo metu. Medžiagos, kurios gali paletėse būti poruojamos su spalvomis, turi papildomą charakteristiką - spalvos kodas. Apie tai plačiau skaitykite čia.

Material.Color.Name

Medžiagos spalvos pavadinimas paimamas iš duomenų bazės arba iš įvykdyto spavų vardų pakeitimo šio pakeitimo vykdymo metu. Medžiagos, kurios gali paletėse būti poruojamos su spalvomis, turi papildomą charakteristiką - spalvos pavadinimas. Apie tai plačiau skaitykite čia.

Material.Color.AddedPoperty.<Prop.Name>

Medžiagos  spalvos papildoma charakteristika, gauta medžiagų pakeitimo metu iš MS Excel failo.

Material.HasGrain

Charakeristika, nusakanti ar medžiaga turi tekstūrą. Galimos reikšmės: False arba True.

 

 

Priminimas. Medžiagų įrašų atributus galima naudoti tik medžiagų suvestinių (Material Summary) tipo specifikacijose. Kitu atveju medžiagą aprašantys atributai gali būti minimi kaip komponento įrašo atributas, aprašantis šio komponento ruošinio medžiagą.