Komponentą aprašantys laukai

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Kaip minėta skyriuje (Duomenys apie komponentą specifikacijoje), kiekvienas Autodesk Inventor komponentas (Assembly, Part) Woodwork for Inventor specifikacijų generatoriuje (BOM) yra reprezentuojamas tam tikru duomenų konteineriu. Šie duomenys gali būti išdėstomi specifikacijų lentelių stulpeliuose, nurodant kokį duomenį kuriame lentelės stulpelyje reikia išvesti. Kiekvienas duomuo, arba kitaip tariant komponento atributas, turi savo vardą. Šie atributai yra išvardinti žemiau pateiktoje lentelėje.

 

Komponentą aprašantys laukai

Paaiškinimai

Autodesk Inventor Properties

Komponento laukai išgaunami iš Autodesk Inventor komponento savybių laukų

Item.Code

Detalės kodas

Item.Name

Detalės pavadinimas

Item.Type

Komponento tipas. Galimos reikšmės: Part, Sheet Metal, Sweep Profile

Item.BomType

Komponento tipas pagal Inventor BOM klasifikaciją. Galimos reikšmės: Normal, Inseparable, Purchased

Item.Quantity

Aprašomo komponento kiekis gaminyje

Item.Length

Komponento ilgis

Item.Width

Komponento plotis

Item.Thickness

Komponento storis

FillWorkpiece

Užpildo medžiagos ruošinio aprašas

Item.FillWorkpiece.Code

Užpildo medžiagos ruošinio kodas

Item.FillWorkpiece.Name

Užpildo medžiagos ruošinio pavadinimas

Item.FillWorkpiece.Type

Užpildo medžiagos ruošinio tipas. Galimos reikšmės: Single, Composite, Multilayer

Item.FillWorkpiece.Length

Užpildo medžiagos ruošinio ilgis

Item.FillWorkpiece.Width

Užpildo medžiagos ruošinio plotis

Item.FillWorkpiece.Thickness

Užpildo medžiagos ruošinio storis

FillWorkpiece.Material

Užpildo medžiagos aprašymas

Item.FillWorkpiece.Material.Code

Užpildo medžiagos kodas

Item.FillWorkpiece.Material.Name

Užpildo medžiagos pavadinimas

Item.FillWorkpiece.Material.Type

Užpildo medžiagos tipas. Galimos reikšmės: Solid, Board, Laminted Board, Multilayer Board, Desktop, Rod

Item.FillWorkpiece.Material.Length

Užpildo medžiagos ilgis

Item.FillWorkpiece.Material.Width

Užpildo medžiagos plotis

Item.FillWorkpiece.Material.Thickness

Užpildo medžiagos storis

Item.FillWorkpiece.Material.Added Property.<Prop.Name>

Užpildo medžiagos papildoma charakteristika gauta medžiagų pakeitimo metu iš MS Excel failo.

Item.FillWorkpiece.Material.Color.Name

Užpildo medžiagos spalvos kodas. Taikomas tik Laminated Board ir Desktop medžiagoms.

Item.FillWorkpiece.Material.Color.Code

Užpildo medžiagos spalvos pavadinimas. Taikomas tik Laminated Board ir Desktop medžiagoms.

Item.FillWorkpiece.Material.Color.AddedProperty.<Prop.Name>

Užpildo medžiagos spalvos papildoma charakteristika gauta medžiagų pakeitimo metu iš MS Excel failo.

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.HasGrain

Užpildo medžiagos tekstūros krypties indikatorius. Galimos reikšmės: True, False

CoverWorkpiece

Dangos medžiagos aprašas

{SN} => "Left";"Right";"Front"; "Back";"Top";"Bottom"

Dangos medžiagos pusės indentifikatorius. Apie pusių nustatymą plačiau skaitykite čia.

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.Code

Dangos medžiagos kodas

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.Name

Dangos medžiagos pavadinimas

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.Type

Dangos medžiagos tipas. Galimos reikšmės:  Veneer, Edge Band, Paint

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.Length

Dangos medžiagos ilgis

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.Width

Dangos medžiagos plotis

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.Thickness

Dangos medžiagos storis

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.AddedProperty.<Prop.Name>

Dangos medžiagos papildoma charakteristika gauta medžiagų pakeitimo metu iš MS Excel failo.

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.Color.Name

Dangos medžiagos spalvos kodas. Taikomas tik Laminated Board ir Desktop medžiagoms.

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.Color.Code

Dangos medžiagos spalvos pavadinimas. Taikomas tik Laminated Board ir Desktop medžiagoms.

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.Color.AddedProperty.<Prop.Name>

Dangos medžiagos spalvos papildoma charakteristika gauta medžiagų pakeitimo metu iš MS Excel failo.

Item.CoverWorkpiece.Count.CoversByLength

Dangos medžiagos kiekis pagal detalės ilgį. Pvz., detalė, kuri kantuota iš abiejų kraštų ilgio kryptimi, atiduos skaičių 2.

Item.CoverWorkpiece.Count.CoversByWidth

Dangos medžiagos kiekis pagal detalės plotį. Pvz., detalė, kuri kantuota tik iš galo pločio kryptim, atiduos skaičių 1.

Item.CoverWorkpiece.Count.CoversByThickness

Dangos medžiagos kiekis pagal detalės storį. Pvz., detalė, kuri padengta lukštu abiejose pusėse, atiduos skaičių 2.

Item.CoverWorkpiece.LengthUndescore

Užpildo ruošinio ilgis atiduodamas į MS Excel su dvigubu, viengubu pabraukimu arba visai nepabrauktas, priklausomai nuo kantų kiekio šia kryptimi.

Item.CoverWorkpiece.WidthUndescore

Užpildo ruošinio plotis atiduodamas į MS Excel su dvigubu, viengubu pabraukimu arba visai nepabrauktas, priklausomai nuo kantų kiekio šia kryptimi.

Item.CoverWorkpiece.ThicknessUndescore

Užpildo ruošinio storis atiduodamas į MS Excel su dvigubu, viengubu pabraukimu arba visai nepabrauktas, priklausomai nuo kantų kiekio šia kryptimi.

Item.CoverWorkpiece.{SN}.Material.HasGrain

Dangos medžiagos tekstūros krypties indikatorius. Galimos reikšmės: True, False

Header

Užsakymo antraštės charakteristikos įtraukiamos į komponento aprašo sudėtį

Item.ManufacturingOrderCode

Komponento gamybos užsakymo kodas

Item.ManufacturingOrderName

Komponento gamybos užsakymo pavadinimas

Item.SalesOrderCode

Komponento pardavimo užsakymo kodas

Item.SalesOrderName

Komponento pardavimo užsakymo pavadinimas